Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

PIOTR STASIAK

Wydział Nauk Biologicznych

 

Ukończony kierunek studiów: Biologia (spec. biologia molekularna)

Rodzaj  studiów: studia stacjonarne drugiego stopnia z tytułem magistra

 


Moja autoprezentacja - video Oglądaj nas na YouTUBE 

 

 

Kilka słów o sobie:

 

Jestem absolwentem studiów drugiego stopnia w zakresie biologii molekularnej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, wcześniej na tym samym wydziale ukończyłem studia pierwszego stopnia na kierunku biologia. W pierwszym semestrze studiów magisterskich brałem udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ na Universidade da Coruña w Hiszpanii, gdzie oprócz wiedzy związanej ze studiowanym kierunkiem miałem szansę doskonalić języki obce - angielski i hiszpański.

 

W trakcie studiów odbyłem roczny staż w laboratorium na amerykańskim University of Alabama at Birmingham – miałem tam okazję poznać od podszewki zagadnienia związane m. in. z klonowaniem molekularnym, mutagenezą, hodowlą komórkową, transfekcją, oczyszczaniem białek i mikroskopią konfokalną. Opanowałem również podstawy pracy z ciekawym organizmem modelowym - danio rerio. Byłem częścią wieloosobowego zespołu badawczego, co pozwoliło mi na wymianę doświadczeń i poznanie nowych ludzi z całego świata.

 

Biegle posługuję się językiem angielskim - posiadam certyfikat FCE, uzyskałem również wysoki wynik na egzaminie TOEFL. Dobrze czuję się w laboratorium, wykazuję się kreatywnością i zaradnością, sumiennie wykonuję powierzone mi obowiązki. Potrafię zorganizować swoje stanowisko pracy tak, by badania prowadzić w sposób przemyślany, optymalny i przynoszący efekty.

 

W wolnym czasie lubię biegać i jeździć na rowerze. Pewnego dnia chciałbym przebiec maraton. Samodzielnie uczę się języka hiszpańskiego. Dużo radości daje mi gra na ukulele.

 

Chciałbym dalej rozwijać się naukowo w dziedzinie nauk biologicznych i nauk o zdrowiu. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie biorę udział w projektach badawczych. Jestem zawsze gotowy na podejmowanie nowych wyzwań i zdobywanie wiedzy potrzebnej, by stawić im czoła.

 

Napisali o mnie:

 

Gdzie mnie znaleźć?

 

 

 

Odwiedź nas na Facebook-u      Oglądaj nas na YouTUBE