Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

TERESA KAŹMIERCZAK

 

Wydział Nauk Biologicznych

Ukończony kierunek studiów: Biotechnologia

Rodzaj  studiów: I stopnia stacjonarne z tyt. licencjata

 


Moja autoprezentacja - video Oglądaj nas na YouTUBE 

 

 

Kilka słów o sobie:

 

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki swojej ambicji oraz pracowitości połączonej z rozwojem  zainteresowań związanych z biotechnologią, studia ukończyłam z oceną celującą.

 

W ciągu ostatnich trzech lat pełniąc funkcję starosty roku współpracowałam z władzami wydziału, pomagałam w rozwiązywaniu problemów, przekazywałam wydziałowe informacje koleżankom i kolegom z roku. W trakcie ostatniego semestru studiów licencjackich zdałam egzamin First Certificate of English na poziomie potwierdzającym moją znajomość języka angielskiego, zarówno w formie pisanej, mówionej, a także słuchanej na poziomie średniozaawansowanym B2. Podczas praktyk zawodowych zdobyłam doświadczenie w pracy w laboratorium jakościowym oraz poszerzyłam swoje umiejętności, jak i wiedzę na temat technik laboratoryjnych.
Obecnie kontynuuje studia na biotechnologii w spec. peptydy i białka.

 

Napisali o mnie:

 

Gdzie mnie znaleźć?

 

 

 

Oglądaj nas na YouTUBE