Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

KAMILA PASIK

Fot. K. Adamczewski

Wydział Mechaniczny

 

Ukończony kierunek studiów: Inżynieria biomedyczna

Rodzaj  studiów: studia pierwszego stopnia, stacjonarne z tytułem inżyniera

 


Moja autoprezentacja - video Oglądaj nas na YouTUBE 

 

Kilka słów o sobie:

 

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna. Od lutego 2021 r. kontynuuję naukę na studiach II stopnia. Moje zainteresowania skupiają się w obszarze nauk medycznych, zwłaszcza urologii oraz w zakresie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań ze świata nauki, takich, jak np.: stosowanie nanorurek didtlenku tytanu jako podłoży biosensorów czy membran dializacyjnych. Dzięki udziałowi w projektach badawczych rozwinęłam swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii. Rozbudowany program studiów sprawił, że swobodnie poruszam się również w świecie projektowania, a w  szczególności w obszarze tworzenia konstrukcji mechanicznych w zastosowaniu medycznym.

 

Członkostwo w Kole Naukowym "BiomedUZ" umożliwiło mi rozwijanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Dzięki realizacji różnorodnych projektów badawczych i społecznych nauczyłam się czym jest samodzielna lub grupowa praca naukowa. Ponadto, pełniąc przez dwa lata funkcję przewodniczącej koła naukowego, rozwinęłam swoje umiejętności organizacyjne.
Brałam udział w licznych konferencjach, z sukcesem prezentując wyniki prowadzonych badań. Zwycięstwa w  konkursach owocowały zdobywaniem funduszy na realizację planowanych projektów.

 

Jestem autorką artykułów naukowych, głównie w języku angielskim, co dodatkowo rozwinęło moje umiejętności językowe.
Dzięki osiągnięciom oraz wysokim wynikom w nauce, rokrocznie otrzymywałam stypendium Rektora UZ.  
Wszystkie podejmowane przeze mnie działania mają na celu wprowadzanie zmian w świecie nauki oraz taką modyfikację zagadnień medycznych by stawały się bardziej efektywne i bezpieczne dla pacjentów. Przykładem jest zrealizowana przeze mnie praca inżynierska, w której badałam cewniki moczowodowe po zabiegach rozkruszania kamieni moczowych. Efekty mojej pracy zostały przekazane lekarzom wykonującym wspomniane wcześniej zabiegi.  

 

Obecnie biorę udział w projektach badawczych, realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim, poszerzając swoją wiedzę oraz zdobywając doświadczenie. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła wykorzystać je w pracy naukowej i zawodowej.   Moim priorytetem jest doskonalenie umiejętności, nie zadowalają mnie rozwiązania na skróty. Wierzę, że dobre i wartościowe rzeczy wywodzą się z ciężkiej pracy.  

 

Gdzie mnie znaleźć?
www.facebook.com

 

 

Wywiady:

  • Reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koła Naukowego BiomedUZ ze studentami oraz wykładowcami w materiale telewizyjnym  – stacja TVN, program „dzień dobry TVN” (nagranie 17.02, emisja 23.02.2020) LINK
  • Reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koła Naukowego BiomedUZ, wraz z drugą studentką w materiale radiowym Radia Index (emisja z dnia 14.07.2020) - LINK 
  • Reprezentacją Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koła Naukowego BiomedUZ, wraz z wykładowcami inżynierii biomedycznej w materiale radiowym Radia Index (emisja z dnia 15.09.2020) - LINK
  • Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego - LINK
  • wzielonej.pl - LINK

 

Odwiedź nas na Facebook-u     Oglądaj nas na YouTUBE