Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

MATEUSZ KOCH

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w Collegium Medicum

 

Ukończony kierunek studiów: Pielęgniarstwo
Rodzaj  studiów: studia stacjonarne pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa

 

Moja autoprezentacja - video Oglądaj nas na YouTUBE 

 

Kilka słów o sobie:

Jestem absolwentem studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studia ukończyłem z wynikiem celującym. Aktualnie kontynuuję kształcenie, na poziomie drugiego stopnia (st. magisterskie).

 

Podczas studiów licencjackich odkryłem swoje zainteresowania naukowe i aktywnie biorę udział w wielu przedsięwzięciach związanych z rozwojem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 2018 r. jestem członkiem Studenckiego Koła Naukowego „Salus”. Realizowałem w nim szereg zadań statutowych, w tym szczególnie z obszaru prowadzenia badań naukowych. Skutkiem tych działań jest moje współautorstwo w kilku artykułach naukowych oraz rozdziałach w monografiach, opublikowanych, w wysoko punktowanych na liście ministerialnej, pozycjach wydawniczych.

 

Przez cały okres studiów otrzymywałem także stypendium naukowe Rektora.

Jednocześnie doskonalę swoje umiejętności organizacyjne i zarządcze, pełniąc funkcje członka Wydziałowej Rady Programowej oraz Starosty roku. Aktywnie angażuję się w działania, prowadzące do doskonalenia jakości kształcenia. Staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniu innych osób, słucham potrzeb i opinii innych studentów.

 

Posiadam uprawnienia ratownika, uzyskane na drodze ukończonego kursu oraz zdanego egzaminu państwowego z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Praca na rzecz społeczeństwa nie jest mi obca. Przez kilka lat byłem aktywnym wolontariuszem - ratownikiem w Polskim Czerwonym Krzyżu. Brałem udział w zabezpieczeniach medycznych wielu imprez masowych na terenie województwa lubuskiego. Ten rodzaj pracy pozwolił mi lepiej poznać świat medycyny, nauczył samodzielnej pracy w różnych warunkach, niekiedy niebezpiecznych i stresujących oraz uwrażliwił na potrzeby innych. Uczestniczyłem także w akcjach promujących zdrowy styl życia, pomoc humanitarną i pierwszą pomoc. Na Uczelni działałem w wielu akcjach, m.in. jako sędzia zawodów z pierwszej pomocy dla szkół średnich, których organizatorem był Uniwersytet Zielonogórski.

 

Obszarem moich zainteresowań naukowo-zawodowych jest rozwój pielęgniarstwa i zaawansowana praktyka pielęgniarska, zagadnienia prawa medycznego oraz psychiatria. Staram się łączyć wszystkie te dziedziny, w jedną całość.

 

Zwracam szczególną uwagę na promocję nowoczesnego pielęgniarstwa oraz jestem zwolennikiem wykorzystywania w polskim systemie ochrony zdrowia pełnych kompetencji przedstawicieli tej grupy zawodowej. Interesuję się tematyką nowych uprawnień zawodowych pielęgniarek. Jednocześnie skupiam dużą uwagę na domeny prawnicze w aspektach medycyny i pielęgniarstwa. Posiadam umiejętności analizy  i sprawnego wyszukiwania aktów prawnych, sporządzania różnego rodzaju pism oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Chętnie podejmuję również aktywności dydaktyczne, dzieląc się moją wiedzą z innymi. 

 

Chcąc wykorzystywać i dalej rozwijać swoją wiedzę w praktyce, podczas okresu pandemii podjąłem pracę w prywatnej placówce medycznej „Aldemed Centrum Medyczne”. Wykonywałem obowiązki związane z przeprowadzaniem badania kwalifikacyjnego pacjentów, przed wykonaniem szczepień przeciwko chorobie COVID-19. Praca ta pozwoliła mi na wykorzystanie w praktyce umiejętności badania fizykalnego, analizy wyników badań diagnostycznych, różnych jednostek chorobowych oraz rozwinęła moje zdolności komunikacji interpersonalnej z pacjentami i personelem medycznym.

 

Sprawnie posługuję się również programami informatycznymi wykorzystywanymi w systemie ochrony zdrowia, takimi jak: gabinet.gov.pl, drWidget.

Pomimo kontynuacji kształcenia na studiach magisterskiej, cały czas pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Ukończyłem szkolenia zawodowe, m.in. z zakresu wystawiania recept pielęgniarskich, medycyny ratunkowej, wsparcia psychologicznego, symulacji medycznej, zasad postępowania w warunkach pandemii. Uczestniczyłem w konferencjach i webinariach z wielu dziedzin medycyny. Planuję dalsze kształcenie i rozwój, na studiach podyplomowych, specjalizacjach, kursach.

Prywatnie, w wolnym czasie lubię podróżować po Polsce i świecie.

 

Dorobek naukowy:

  1. Koch M, Chmielowiec K, Grzywacz E, Suchanecka A, Masiak J, Chmielowiec J. 
    The impact of the COVID-19 pandemic on the development of anxiety disorders
    - a literature review. Current Problems of Psychiatry. 2021;22(4): 332-339. https://doi.org/10.2478/cpp-2021-0024
  2. Chmielowiec K, Koch M, Reformat A, Grzywacz E, Manulik S, Dykowska G, Chmielowiec J. Porównanie profilu lęku z uwzględnieniem płci u studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W: Czerw AI, Dykowska G. (Red.), Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pacjenta Część 5 Bezpieczeństwo pacjenta Bezpieczeństwo pacjenta a EBM T 1. 2021: 69–80.
  3. Chmielowiec K, Koch M, Cebula A, Sikora P, Grzywacz E, Manulik S, Dykowska G, Chmielowiec J. Porównanie wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciową
    z uwzględnieniem płci u studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i ostatniej klasy licealistów ogólnokształcących w powiecie zielonogórskim. W: Czerw AI, Dykowska G (Red.), Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pacjenta Część 5 Bezpieczeństwo pacjenta Bezpieczeństwo pacjenta a EBM T 1. 2021: 81–96.

 

Gdzie mnie znaleźć?

 

 

 

 

 

  

Odwiedź nas na Facebook-u   ORCID - Międzynarodowy System Identyfikacji Autorów Prac Naukowych - ..::  Wojskowy Instytut Medyczny ::..    Oglądaj nas na YouTUBE