Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

PRAKTYKI W RAMACH AKCJI WSPARCIA AKADEMICKIEGO

 

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w praktykach w ramach Akcji Wsparcia Akademickiego (AWA). Akcja ta polega na możliwości realizacji zajęć / części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych.

Sprawę zaliczenia zajęć/części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych reguluje Zarządzenie Rektora nr 235 z dnia 14 grudnia 2020.