Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Procedura złożenia wniosku

-etap 1-

MAM POMYSŁ NA PROJEKT
(POMYSŁODAWCA-REALIZATOR)

-etap 2-

SZUKAM GRUPY *

Proszę Biuro Karier o pomoc w rekrutacji osób.

-etap 3-

MAM GRUPĘ
(min. 5 osób)

 

--> Wybieramy lidera grupy / osobę do kontaktu, która powiadamia Biuro Karier UZ o pracach nad projektem.
--> Rejestrujemy członków grupy w systemie EU_LOGIN - LINK
--> rejestrujemy się by uzyskać dostęp i mieć możliwość wzięcia udziału w projektach - LINK
(tu na swoim profilu znajdziesz nr referencyjny PRN, który wpiszesz do wniosku)

-etap 4-

PISZEMY PROJEKT 

 

 

Aktywny link do platformy zostanie umieszczony w trakcie aktualnego naboru (lutym 2023).

 

-etap 5-

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z UZ
-ostateczny termin wpłyniecia dokumentów do oceny: 10.02.2023 r.

 

--> Wybieramy Uniwersytet Zielonogórski jako organizację wspierającą (wzór podania) ***
--> Przekazujemy projekt konkursowy do konsultacji:

-etap 6-

EWENTUALNA KOREKTA WNIOSKU

 

 

--> Poprawiamy wniosek zgodnie z uwagami Prorektorów (jeżeli jest taka potrzeba).
--> Przekazujemy wniosek do ponownej akceptacji (jeżeli jest taka potrzeba).

-etap 7-

PISEMNE OŚWIADCZENIE (DECLARATION ON HONOUR)

 

 

--> Uzyskujemy podpis na pisemnym oświadczeniu (Declaration On Honour) dra hab. inż. Marcina Mrugalskiego, prof. UZ Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą reprezentującego Uniwersytet Zielonogórski. ****

-etap 8-

ZAKOŃCZENIE EDYCJI WNIOSKU W SYSTEMIE I WYSŁANIE

 

 

--> Weryfikujemy czy wszystkie sekcje w formularzu zostały prawidłowo wypełnione, a wymagane dokumenty zostały załączone.
--> Klikamy złóż wniosek.

 

 

* Ten etap może zostać pominięty
** Sprawdź w TYM miejscu jak wgląda "pusty" formularz wniosku
*** Wzór podania dokument MS Word - LINK- podanie należy wypełnić komputerowo i podpisć
**** Dokument jest generowany w trakcie tworzenia wniosku