Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

DAWID RZESZUTEK

 

Wydział Nauk Biologicznych

Ukończony kierunek studiów: Turystyka i rekreacja

Rodzaj  studiów: stacjonarne pierwszego stopnia z tytułem licencjata

 


Moja autoprezentacja - video Oglądaj nas na YouTUBE 

 

Kilka słów o sobie:

 

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku turystyka i rekreacja.

 

Studia licencjackie ukończyłem z wynikiem celującym w 2021 r. Moja praca dyplomowa pt. „Charakterystyka ruchu turystycznego w zakresie wyjazdów mieszkańców Zielonej Góry do Czech i Niemiec” dostarczyła wielu ciekawych odpowiedzi dotyczących preferowanych atrakcji, zakwaterowania, środków transportu, czy też ponoszonych kosztów podróży. Dobre wyniki w nauce zaowocowały otrzymaniem stypendium Rektora UZ dla najlepszych studentów.

 

Podczas trwania studiów zrealizowałem wiele projektów, które można praktycznie wykorzystać w branży, takich jak np. imprezy sportowe, wycieczki szkolne czy też programy animacji hotelowych. Wraz z przyjaciółmi z roku opracowałem Quest dla Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze. To projekt którego istotnymi cechami są: określona tematyka – tu rośliny, brak oznaczenia w terenie, konieczność samodzielnego eksplorowania otoczenia przy pomocy mapy i wierszowanych wskazówek oraz rozwiązanie zagadek na trasie przejścia. Dzięki temu dzisiejsi goście Ogrodu mogą uczyć się poprzez zabawę. W trakcie studiów zrealizowałem praktyki zawodowe w ośrodkach sportowych i wypoczynkowych. Przygotowywałem programy dziennych aktywności dla uczestników kolonii.

Dużym wyzwaniem było podjęcie pracy jako animator hotelowy w Grecji. Praca w międzynarodowym środowisku pozwoliła mi na rozwinięcie kompetencji miękkich oraz poznanie nowych języków i kultur.

 

Prywatnie, w przerwach od podróży, wypoczywam aktywnie. Jazda na rowerze czy trening siłowy, a także taniec - tak chetnie spędzam wolny czas. Jestem też fanem gier komputerowych oraz filmów gangsterskich.

 

Kursy i szkolenia:

- kurs wychowawcy wypoczynku UZ 2018

- kurs treningu siłowego Akademia Szkolenia Trenerów 2021

 

 

Gdzie mnie znaleźć?
www.facebook.com

 

Napisali o mnie:

 

 

Odwiedź nas na Facebook-u     Oglądaj nas na YouTUBE