Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

lipiec 2017

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)

 

REFERENT DS. ZAKUPÓW/SEKRETARIAT

Kod oferty:
S-01/31.07/17

Wymagania:

 • znajomość języka niemieckiego

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Umowa na czas określony (z opcją przedłużenia na czas nieokreślony).
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8h dziennie.
Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2017.
 

Miejsce zatrudnienia:
Żary
 

 

REFERENT NAUKOWO-TECHNICZY

Kod oferty:
S-01/27.07/17

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 • Wykonywanie prac porządkowo-konserwacyjnych urządzeń i przyrządów będących na wyposażeniu pracowni Zakładu Inżynierii Biomedycznej, tj. Laboratorium chemii i badań korozyjnych, Laboratorium biomateriałów i nanotechnologii, Laboratorium prototypowania wyrobów medycznych, Laboratorium biomechaniki.
 • Pomoc w przygotowywaniu stanowisk laboratoryjnych do ćwiczeń prowadzonych
 • w wyżej wymienionych laboratoriach, udział w tych ćwiczeniach oraz pomoc studentom przy realizacji prac przejściowych i dyplomowych.
 • Prowadzenie dokumentacji inwentarzowej i eksploatacyjnej urządzeń i wyposażenia Zakładu Inżynierii Biomedycznej.
 • Planowanie zaopatrzenia materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, odczynników chemicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć i działalności badawczej Zakładu Inżynierii Biomedycznej.
 • Organizacja, nadzór i kontrola prac związanych z zaopatrzeniem materiałowym i gospodarką magazynową, w tym przechowywaniem, użytkowaniem, rozliczeniem i utylizacją materiałów niebezpiecznych i szkodliwych w laboratoriach Zakładu Inżynierii Biomedycznej.
 • Opracowanie komputerowe i archiwizowanie pozyskanych w wyniku wyżej opisanej działalności materiałów.
 • Zapewnienie obsługi audiowizualnej wykładów przedmiotów prowadzonych przez pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej lub na kierunku Inżynieria Biomedyczna.
 • Przygotowanie kart oceny i recenzji, nadzór nad obiegiem dokumentacji i organizacja obrony inżynierskiej i magisterskiej na kierunku inżynieria biomedyczna.
 • Sporządzenie pism zakładowych oraz prowadzenie ewidencji korespondencji Zakładu Inżynierii Biomedycznej.
 • Prowadzenie ewidencji zakładowej biblioteki czasopism i książek.
 • Udział w pracach bieżących Zakładu Inżynierii Biomedycznej.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. Inżynierskie/licencjackie w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, inżynierii biomedycznej, inżynierii środowiska lub pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • doświadczenie w pracy związanej z administracją,
 • duża samodzielność i kreatywność w realizacji zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność pracy w zespole.
   

Pisemne oferty zawierające CV, list motywacyjny należy składać do 18 sierpnia 2017 roku.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

LABORANT

Kod oferty:
S-02/27.07/17

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • Wykształcenie niepełne wyższe/ wyższe budowlane,
 • samodzielność i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy ze współczesną aparaturą badawczą wyposażoną w systemy komputerowego sterowania i oprogramowania,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 • Przygotowanie aparatury i sprzętu do zajęć dydaktycznych i badań naukowych,
 • przygotowanie stanowisk badawczych,
 • wykonywanie badań cech wytrzymałościowych i innych materiałów i konstrukcji,
 • obsługa warsztatu laboratoryjnego (ślusarsko-mechanicznego).

 

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, referencje pisemne mile widziane należy składać osobiście do dnia 25.08.2017 r. (piątek)

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACA – ADMINISTRACJA UZ

Kod oferty:
S-01/26.07/17

Praca - stanowisko administracyjne w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

Rozliczanie faktur, prowadzenie ewidencji kosztów za media, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji i rozliczanie faktur oraz rachunków za media i opłaty eksploatacyjne,

2) sprawdzanie prawidłowości faktur pod względem merytorycznym i formalnym

(sprawdzenie zgodności faktury z zawartą umową, sprawdzenie zgodności faktury

ze złożonym wcześniej zamówieniem, itp.),

3) ustalanie wskaźników rozliczeniowych za media,

4) rozliczanie i opisywanie faktur zgodnie z zamówieniami oraz podział kosztów

zgodnie z rozdzielnikami,

5) opisywanie faktur zgodnie z obowiązującą procedurą,

6) wnioskowanie o wystawienie refaktur z tytułu zużycia mediów przez kontrahentów

wynajmujących w obiektach Uczelni powierzchnie pod działalność gospodarczą

7) wnioskowanie o wystawienie not wewnętrznych obciążających poszczególne jednostki

wewnętrzne Uczelni kosztami dostaw i usług realizowanych przez Biuro na rzecz tych jednostek,

8) wpisywanie do systemu „Dziekanat” faktur zgodnie z zamówieniami,

9) sporządzanie ewidencji miesięcznych kosztów eksploatacji z podziałem na poszczególne

obiekty Uczelni,

10) sporządzanie rocznego planu wydatków (dostaw, usług, zużycia mediów) oraz sporządzanie

w porozumieniu z pozostałymi Sekcjami - planu rzeczowo-finansowego

11) prowadzenie na podstawie wpływających faktur ewidencji kosztów zgodnie z planem

rzeczowo-finansowym w celu kontroli wydatków,

12) planowanie kwartalnych obciążeń, składanie kwartalnych zamówień na media, czynsze itp.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek finanse i rachunkowość,
 • praktyczne doświadczenie w pracy z systemem Quatra Max,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

 

Pisemne oferty zawierające CV, list motywacyjny należy składać do 28 lipca 2017 roku.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPEDYTOR

Kod oferty:
S-02/26.07/17

Nasza oferta:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z systemem motywacyjnym
 • Praca w stabilnej firmie z tradycjami i rozpoznawalną marką w Polsce
 • Możliwość uczenia się i rozwoju osobistych kompetencji

 

Opis stanowiska:

 • Kompleksowa obsługa zleceń spedycyjnych
 • Planowanie przewozów, ustalanie warunków transportu, nadzór procesu transportu
 • Prowadzenie dokumentacji transportowej
 • Budowanie długoterminowych relacji z partnerami handlowymi firmy, klientami i przewoźnikami
 • Dbanie o wysoką jakość usług transportowych oferowanych klientom.

 

Wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie na stanowisku samodzielnego spedytora
 • Znajomość zagadnień związanych z drogowym transportem międzynarodowym i krajowym
 • Znajomość języka obcego, preferowany angielski lub niemiecki.
 • Praktyczna obsługa pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy i komunikacji w zespole
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania trudnych decyzji oraz rozwiązywania problemów
Miejsce pracy:
Nowa Sól, Zielona Góra
 

 

ASYSTENT (-TKA) W DZIALE SPEDYCJI

Kod oferty:
S-03/26.07/17

Nasza oferta:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z systemem motywacyjnym
 • Praca w stabilnej firmie z tradycjami i rozpoznawalną marką w Polsce
 • Możliwość uczenia się i rozwoju osobistych kompetencji

Opis stanowiska:

 • Kompleksowa obsługa zleceń spedycyjnych
 • Planowanie przewozów, ustalanie warunków transportu, nadzór procesu transportu
 • Prowadzenie dokumentacji transportowej
 • Budowanie długoterminowych relacji z partnerami handlowymi firmy, klientami i przewoźnikami
 • Dbanie o wysoką jakość usług transportowych oferowanych klientom.

 

Wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie,
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z drogowym transportem międzynarodowym i krajowym
 • Znajomość języka obcego, preferowany angielski lub niemiecki.
 • Praktyczna obsługa pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy i komunikacji w zespole
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania trudnych decyzji oraz rozwiązywania problemów
Miejsce pracy:
Nowa Sól, Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU

Kod oferty:
S-01/25.07/17

Kluczowe zadania:

 • Przygotowywanie analiz, raportów i zestawień.
 • kontrolowanie prawidłowości rejestracji transakcji w systemie ERP.
 • tworzenie prognoz oraz aktywny udział w procesie budżetowania.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie księgowości/finansów/ekonomii/IT.
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Excel.
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
 • dokładność i rzetelność.
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu
 • audytów, controllingu bądź dziale finansowym będzie dodatkowym atutem.
   

Oferujemy

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej firmie.
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • wsparcie merytoryczne i szkoleniowe.
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • kartę multisport .

 

Po okresie wdrożenia istnieje możliwość częściowej pracy zdalnej.

Miejsce zatrudnienia:
Grodzisk Wielkopolski
 

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Kod oferty:
S-02/25.07/17

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna/pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Predyspozycje osobowościowe:

 • otwartość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • lojalność,
 • odpowiedzialność, samorozwój.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 40h/tydz
Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. OBIEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Kod oferty:
S-01/24.07/17

Czynności na stanowisku pracy:

 • Praca w zespole projektowym - opracowywanie dokumentacji technicznej obiektów gospodarki wodno-ściekowej (stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków itp.),
 • opracowywanie dokumentacji technicznej sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • uczestniczenie w dokonywaniu ustaleń z Inwestorem,
 • uzyskiwanie uzgodnień projektowych,
 • współpraca z projektantami innych branż.
   

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - kierunek inżynieria środowiska lub pokrewny,
 • znajomość oprogramowania CAD, pakietu Office,
 • znajomość rysunku technicznego instalacyjnego,
 • prawo jazdy kat. B.
Miejsce zatrudnienia:
Leszno
 

 

SPRZEDAWCA USŁUG FINANSOWYCH

Kod oferty:
S-02/24.07/17

Informacje dodatkowe: Szukamy handlowca, którego głównym zadaniem będzie sprzedaż kredytów, kart i ubezpieczeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe/ niepełne wyższe (dowolny kierunek)

 

Predyspozycje osobowościowe: Komunikatywność i otwartość.

 

Twoje benefity: -Premie za wyniki -Premie od zysków firmy -Umowa o pracę (od października) i: +Prywatna opieka medyczna +Karta sportowa +Dofinansowanie wypoczynku +Dodatkowa kasa przed świętami

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie / umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: Pełen
Wynagrodzenie: 3080
Data rozpoczęcia pracy: 26/07/2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PŁATNY STAŻ W SZKOLE JĘZYKOWEJ

Kod oferty:
ST-01/24.07/17

Największa i najdłużej działająca sieć szkół językowych w Polsce przyjmie na płatny staż lektora języka angielskiego i niemieckiego.*

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: filologia angielska lub niemiecka

 

Predyspozycje osobowościowe:
- komunikatywność i bardzo dobre zdolności interpersonalne - wysoka kultura osobista - doświadczenie w nauczaniu będzie niewątpliwym atutem

 

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie - możliwość rozwoju zawodowego - pełne wsparcie metodyczne - możliwość korzystania z bogatej bazy materiałów dydaktycznych - możliwość kontynuacji zatrudnienia po zakończeniu stażu

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Wynagrodzenie: 1200 zł netto
Data rozpoczęcia pracy: 31.07.2017 lub 4.09.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACA – ADMINISTRACJA UZ

Kod oferty:
S-01/21.07/17

Zatrudnienie na zasadzie umowy na zastępstwo

Zakres obowiązków:

 • Aktualizacja i modernizacja serwisów internetowych i portali społecznościowych należących bezpośrednio do jednostki.
 • Ewidencja prowadzonych w uczelni prac zleconych.
 • Ewidencja i aktualizacja danych do systemu POL-ON.
 • Współpraca z przedsiębiorcami i naukowcami.
 • Wsparcie informatyczne dla pracowników jednostki.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego.
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej czytanie i kontakt z obcokrajowcami.
 • Znajomości podstawowych narzędzi i programów informatycznych.
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności, komunikatywności i samodzielności.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć List motywacyjny, CV, Dokumenty potwierdzające wykształcenie do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACA - DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Kod oferty:
S-01/20.07/17

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 • Przyjmowanie od realizatorów dokumentów księgowych typu faktura zakupu,
 • dekretacja wstępna, weryfikacja, ewidencja dokumentów typu faktury zakupu,
 • przekazanie dokumentów do płatności,
 • Segregacja i analiza dokumentów pod kątem podatku VAT,
 • tworzenie dokumentów PK,
 • dekretacja innych dokumentów księgowych zleconych przez przełożonego,
 • archiwizacja dokumentów księgowych.
   

Wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • doświadczenie w pracy związanej z księgowością,
 • duża samodzielność i kreatywność w realizacji zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Pisemne oferty zawierające CV, list motywacyjny

należy składać do 28 lipca 2017 roku
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INSPEKTOR BHP

Kod oferty:
S-01/19.07/17

Do obowiązków będzie należało:

 • Prowadzenie dokumentacji bhp (ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja powypadkowa, analizy bhp, itp.),
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych bhp,
 • kontrola stanowisk pracy,
 • sporządzanie instrukcji bhp,
 • doradztwo bhp dla firm.

 

Wymagania:

 • Wymagane studia bhp lub studia podyplomowe BHP.
 • Wymagana obsługa komputera i prawo jazdy kat.B.

Praca pon.-pt. 8.00-16.00.

Nie wymagam doświadczenia. Pracownik ma możliwość nauczenia się zawodu pod nadzorem specjalistów BHP.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INŻYNIER DS. ROZWOJU PRODUKTU

Kod oferty:
S-02/19.07/17

Kluczowe zadania:

 • Analiza dokumentacji konstrukcyjnej klienta i ustalanie technicznych wymagań klienta.
 • Dokonanie niezbędnych zmian w celu osiągnięcia funkcjonalności produktu w wymaganych testach.
 • Monitorowanie postępu prac w dziale prototypowni i podejmowanie decyzji o zakończeniu lub kontynuowaniu prac.
 • Przekazywanie i prezentowanie do klienta statusu postępu prac konstrukcyjnych oraz opisywanie poczynionych zmian konstrukcyjnych.
 • Zlecanie wykonania i dokonywanie odbioru dokumentacji technicznej (rysunków wewnętrznych).
 • Analiza designu pod kątem optymalizacji kosztów produktu i procesu.
 • Współpraca z klientem w zakresie ustaleń konstrukcyjnych wyrobu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego w stopniu bardzo dobrym.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w stopniu dobrym.
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i orientacji na klienta.
 • Gotowość uczestnictwa w podróżach służbowych.
 • Znajomość środowiska AutoCAD będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z największymi, międzynarodowymi koncernami.
 • Warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanych kwalifikacji i osiąganych wyników.
 • Przychodnia lekarska na terenie firmy.
 • Karty sportowe Multisport.
 • Dofinansowanie do wczasów, świadczenia świąteczne.
Miejsce zatrudnienia:
Grodzisk Wielkopolski
 

 

INŻYNIER JAKOŚCI DOSTAW

Kod oferty:
S-01/18.07/17

Kluczowe zadania:

 • Zapewnienie dobrej jakości komponentów przy współpracy z dostawcą
 • Przeprowadzanie akcji korygujących jakość wadliwego towaru oraz jego dostawę
 • Współpraca z wewnętrznym działem kontroli jakości dostaw
 • Obsługa procesu reklamacyjnego oraz uzgadnianie z dostawcami działań korygujących na wystawione reklamacje
 • Prowadzenie ewidencji reklamacji wraz z ewidencja kosztową
 • Koordynacja działań wykluczających pojawienie się wadliwego towaru w zasobach magazynowych oraz procesie produkcyjnym
 • Analiza działań korygujących i zapobiegawczych od dostawców w ramach raportów 8-D
 • Udział w procesie obciążania dostawców kosztami działań prewencyjnych
 • Realizacja polityki jakościowej w powiązaniu z dostawcami

 

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość języka angielskiego, mile widziany język niemiecki
 • Mile widziane znajomość narzędzi i procedur: PPAP, FMEA, Control Plan
 • Mile widziane doświadczenie w dziale zapewnienia jakości dostaw branży Automotive
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Word i MS Excel)
 • Samodzielność na stanowisku pracy

 

Oferujemy:

 • Samodzielność w działaniu.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z  największymi, międzynarodowymi koncernami.
 • Warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanych kwalifikacji i osiąganych wyników.
 • Przychodni lekarska na terenie firmy, Karty sportowe Multisport,
 • Dofinansowanie do wczasów, świadczenia świąteczne.
Miejsce zatrudnienia:
Grodzisk Wielkopolski
 

 

INŻYNIER JAKOŚCI

Kod oferty:
S-02/18.07/17

Kluczowe  zadania:

 • Kontakt z klientem w sprawach dotyczących jakości produktu, w tym wyjazdy zagraniczne.
 • rozpatrywanie reklamacji klienta i rozwiązywanie problemów jakościowych – przygotowywanie raportów 8d.
 • opracowywanie planu poprawy we współpracy z pozostałymi działami firmy i klientem.
 • tworzenie dokumentacji związanej z zatwierdzeniem procesu produkcji.
 • opracowywanie raportów i analiz dotyczących jakości
 • współpraca w zespołach interdyscyplinarnych w zakresie tworzenia dokumentów Fmea, Control Plan.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie jakością, systemy produkcyjne).
 • Dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego.
 • Umiejętność nawiązywania relacji i komunikatywność
 • Umiejętność analizy przyczyn źródłowych i rozwiązywania problemów w oparciu o odpowiednie metody (8D, 5xWhy, Ishikawa)
 • Znajomość narzędzi FMEA, Control Plan.
 • Samodzielność, dokładność, inicjatywa i proaktywne podejście do wykonywanych zadań.
 • Umiejętność obsługi Pakietu MS Office w stopniu dobrym.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Doświadczenie w branży motoryzacyjnej będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • Odpowiedzialną pracę w dynamicznie zmieniającym i rozwijającym się, międzynarodowym środowisku pracy.
 • Warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z międzynarodowymi koncernami.
Miejsce zatrudnienia:
Grodzisk Wielkopolski    
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-01/17.07/17

Firma poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolach.

Wymagania:

 • Filologia angielska (może być w trakcie) lub certyfikat FCE i wykształcenie/kurs pedagogiczny lub EWiP z j. angielskim
 • umiejętność/pasja w pracy z dziećmi
 • kreatywność
 • samodzielność
 • komunikatywność/otwartość.
  Mile widziane prawo jazdy z własnym autem (nieobowiązkowe).

 

Predyspozycje:
- umiejętność/pasja w pracy z dziećmi - kreatywność - samodzielność - komunikatywność/otwartość.

 

Praca na umowę zlecenie od poniedziałku do czwartku ok 3-4h dziennie. 20 zł netto/h. Można potraktować pracę jako dorywczą.
Praca od 1 września 2017.

 

Pracodawca oferuje:
- szkolenie z metody, - pomoce i materiały do zajęć - wsparcie merytoryczne - zdobycie doświadczenia

Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin
 

 

SPECJALISTA IT
NR REF.: ITS/07/2017

Kod oferty:
S-01/14.07/17

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • znajomość technologii Wi-Fi
 • wiedza na temat protokołu TCP/IP
 • dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość języka niemieckiego będzie atutem

 

Predyspozycje osobowościowe:

 • Dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność

 

Firma oferuje:

* Bycie szanowanym członkiem zespołu – dla nas każdy jest ważny! * Zatrudnienie na zasadach B2B * Pracę w międzynarodowej firmie gwarantującej możliwości rozwoju * Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy, możliwość pracy zdalnej

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2017

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

STAŻYSTA

Kod oferty:
ST-01/14.07/17

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,
 • otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.
  Mile widziana będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych.

 

Osobom zakwalifikowanym w ramach stażu pracodawca zaoferuje:

 • Umowę o pracę na czas określony,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,
 • konsultacje z ekspertami,
 • świadczenia socjalne oraz pakiet medyczny.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji do dnia 10 września 2017 r.

Miejsce zatrudnienia:
Warszawa /oddziały okręgowe Banku
 

 

STAŻYSTA W DZIALE REKRUTACJI

Kod oferty:
ST-01/12.07/17

Zadania:

 • Wsparcie rekrutera w rekrutacji personelu opiekuńczego w oddziale i w działaniach terenowych (np. organizowanie i udział w spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych);
 • pomoc w obiegu dokumentów.

 

Wymagania:

 • Wskazane kierunki studiów:
  zarządzanie, socjologia, psychologia,
 • prawo jazdy: kat. B

 

Poszukujemy osoby dobrze zorganizowanej, komunikatywnej, obrotnej, energicznej i otwartej do ludzi.

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

REFERENT - INFORMATYK

Kod oferty:
S-01/10.07/17

Praca w ramach umowy o pracę (zastępstwo) - WLiNoZ  UZ.

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku m.in. należy:

 • opracowywanie planów bieżącej obsługi informatycznej,
 • wdrażanie systemów informatycznych oraz prowadzenie i nadzór nad realizacją szkoleń dla użytkowników systemów informatycznych obsługiwanych przez Wydział w zakresie użytkowania nowo wdrażanych systemów informatycznych,
 • koordynacja, tworzenie i bieżące doskonalenie komputerowych systemów informatycznych Wydziału,
 • tworzenie i aktualizacja serwisów internetowych Wydziału oraz sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem witryny internetowej Wydziału,
 • opiniowanie, przedstawianie wniosków i przygotowanie projektów planów dotyczących inwestycji informatycznych,
 • obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, rozbudowa istniejącej magistrali, bieżąca aktualizacja oprogramowania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych,
 • ewidencja posiadanego sprzętu komputerowego oraz przydzielanie uprawnień dla pracowników pracujących na tym sprzęcie,
 • zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dziekana.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • praktyczne doświadczenie w pracy z systemem Linux, Windows oraz serwerów aplikacyjnych,
 • bardzo dobra znajomość systemów do archiwizacji danych,
 • znajomość bieżących technologii IT,
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Pisemne oferty zawierające: CV, list motywacyjny

należy składać do dnia 21.07.2017 roku
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACA DORYWCZA

Kod oferty:
D-01/10.07/17

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
-załadunek i rozładunek towarów -sortowanie oraz skanowanie przesyłek -dbanie o powierzony sprzęt firmowy -prace magazynowe -sporządzanie raportów -utrzymanie porządku na magazynie

 

Predyspozycje osobowościowe:
-zaangażowanie i chęć do pracy -odpowiedzialność -komunikatywność i dobra organizacja pracy

Wybranym kandydatom oferujemy: -elastyczne godziny pracy -stabilną współpracę w ramach umowy zlecenie -atrakcyjne wynagrodzenie -możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
Wynagrodzenie: 13 zł brutto/h

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

DYREKTOR DS. MARKETINGU

Kod oferty:
S-01/07.07/17

Główne zadania na tym stanowisku:

 • Współtworzenie i realizacja strategii marketingowej firmy
 • Segmentacja Klientów i fachowe określenie rynków
 • Planowanie i realizacja kampanii marketingowych zgodnie z przyjętymi KPI
 • Wsparcie w rozwoju nowych produktów
 •  Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług za pomocą efektywnych kampanii dla określonych grup docelowych
 • Przygotowanie i monitorowanie budżetu marketingowego oraz optymalizacja jego kosztów na podstawie analizy ROI
 • Śledzenie bieżących trendów  marketingowych na rynku nowych technologii
 • Współpraca z agencjami kreatywnymi i efektywny zakup mediów
 • Efektywne zarządzanie komunikacją zewnętrzną poprzez www oraz media społecznościowe
 • Zarządzanie podległym zespołem
 • Ścisła współpraca z działem handlowym i strategicznym
 • Zarządzanie komunikacją zewnętrzną z Klientami w nastawieniu na budowę lojalności i partnerstwa
 • Planowanie i organizacja badań marketingowych oraz analiz rynku
 • Wdrażanie programów lojalnościowych
 • Budowanie relacji ze strategicznymi partnerami

 

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w marketingu (e-commerce, new product development, test-driven marketing, customer experience management, marketing lojalnościowy).
 • Znajomość najnowszych trendów i narzędzi komunikacji online
 • Doświadczenie w prowadzeniu skutecznych kampanii B2B i B2C
 • doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na rynek
 • mile widziane doświadczenie w branży technologicznej
 • wysoki poziom kompetencji menadżerskich
 • zdolności negocjacyjne, efektywna praca w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych

 

 

Oferujemy:

 • Wyjątkową atmosferę w pracy z zespołem doświadczonych i zaangażowanych specjalistów
 • Możliwość kreowania rozwiązań w oparciu o najnowsze technologie
 • Możliwość profesjonalnego rozwoju swoich kompetencji poprzez specjalistyczne szkolenia także zajęcia językowe z native speakerem
 • Karnety na zajęcia sportowe i kulturalne
 • Kawę i herbatę w kilkunastu smakach, świeże owoce
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

BRYGADZISTA ELEKTROMECHANIK – ZASTĘPCA INŻYNIERA SPÓŁKI

Kod oferty:
S-02/07.07/17

Obowiązki:

 • Utrzymanie w ruchu linii produkcyjnych- w systemie dwuzmianowym,
 • gospodarka częściami zamiennymi.

 

Predyspozycje osobowościowe:

 • Wykształcenie wyższe/ niepełne wyższe techniczne w zawodzie: elektryk, elektromechanik, mechanik (kierunki studiów pokrewne)
 • Prawo jazdy

 

Oferujemy:

 • ponadnormatywne wynagrodzenie godzinowe- DO NEGOCJACJI,
 • premia uznaniowa, •13 pensja,
 • możliwość awansu na stanowisko Brygadzisty- znaczący dodatek funkcyjny,
 • zapewniamy szkolenia,

  Inne: mieszkanie służbowe, samochód służbowy, telefon, koszty dojazdu itp.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
Godzinowy wymiar zatrudnienia: praca w systemie 2 zmianowym pon-pt
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Lubsko
 

 

SPECJALISTA DS. HANDLU I EKSPORTU

Kod oferty:
S-03/07.07/17

Poszukujemy osoby komunikatywnej, – dyspozycyjność- wyjazdy na międzynarodowe targi, podróże służbowe.

Wymagania:

 • Wykształcenie: Filologia angielska biegła znajomości języka angielskiego
 • Prawo jazdy

 

Oferujemy:

 • Nadzwyczaj dobre warunki finansowe, – zwrot kosztów dojazdu,
 • pracę w zespole doświadczonych handlowców, indywidualne rozliczenie,
 • mieszkanie służbowe
 • po okresie przyuczenia zarobki nawet do 30.000,00 zł miesięcznie

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: poniedziałek-piątek od 08:00 do 16:00
Wynagrodzenie: pierwszy rok stała pensja, po +prowizja
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Lubsko

 

TECHNIK SERWISU

Kod oferty:
S-04/07.07/17

Celem stanowiska jest utrzymanie nieruchomości w stanie pełnej sprawności technicznej, w tym m. in.: •utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji technicznych •usuwanie awarii i usterek •wykonywanie planowych inspekcji i przeglądów oraz koordynacja prac podwykonawców w zakresie przeglądów i serwisu

 

Wymagania:

 • Wykształcenie: energetyka, elektrotechnika, inżynieria środowiska, automatyka

  Prawo jazdy: mile widziane

Predyspozycje osobowościowe:

 • efektywna organizacja czasu i pracy,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie/umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełny etat
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA
DS. MARKETINGU I HANDLU

Kod oferty:
S-01/06.07/17

Firma zajmująca się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych, zatrudni na zasadzie umowy zlecenia (z możliwością przejścia na umowę o pracę) absolwentkę/absolwenta studiów magisterskich z zakresu filologii germańskiej do realizacji zadań o charakterze marketingowo-handlowym.

 

Wymagania:

 • Dobra znajomość języka niemieckiego, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego (w obu wypadkach nie jest wymagana znajomość terminologii technicznej);
 • gotowość do podejmowania zadań polegających na utrzymywaniu kontaktów z kontrahentami zagranicznymi, prowadzeniu działań marketingowych oraz handlowych (szacowanie kosztów zamówień);
 • umiejętność obsługi komputera;
 • duża kultura osobista i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Oferujemy:

 • Pracę na zasadzie umowy zlecenia w wymiarze godzinowym odpowiadającym min. 1/4 etatu (średnio 2h dziennie);
 • nienormowany czas pracy;
 • po okresie próbnym możliwość zmiany warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, włącznie z przejściem na pełen etat w ramach zatrudnienia na zasadzie umowy o pracę;
 • wynagrodzenie – 20PLN/h NETTO ("na rękę"), z możliwością bonifikat za efektywne wykonywanie zadań;
 • pracę zasadniczo zdalną (wykonywaną bez wychodzenia z domu).
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

KIEROWNIK DS. SPRZEDAŻY

Kod oferty:
S-02/06.07/17

Główne zadania na tym stanowisku:

 • Analiza i ocena rynku
 • Rozwój istniejących struktur sprzedaży oraz realizacja wyznaczonej strategii i planów
 • Zarządzanie budżetem
 • Zarządzanie zespołem pracowników
 • Dbanie o dobre relacje z dotychczasowymi klientami i pozyskiwanie nowych

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Rozwinięte umiejętności sprzedażowe
 • Doskonałe umiejętności przywódcze
 • Dobra znajomość rynku
 • Silna motywacja do osiągania założonych celów
 • Otwartość na wyzwania oraz umiejętność szybkiego reagowania i poszukiwania niestandardowych rozwiązań
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • narzędzia niezbędne do pracy ( samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy)
 • wyjątkową atmosferę w pracy z zespołem zaangażowanych i doświadczonych specjalistów
 • możliwość profesjonalnego rozwoju swoich kompetencji
 • karnety na zajęcia sportowe i kulturalne
 • kawę i herbatę w kilkunastu smakach
 • świeże owoce
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACOWNIK SOCJALNY

Kod oferty:
S-03/06.07/17

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie
Przewidywany termin zatrudnienia:  od sierpnia 2017r
Wynagrodzenie: 2 000zł brutto

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy  o pomocy społecznej (DZ.U z 2016r. Poz. 930)
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. dobra znajomość obsługi komputera,
7. znajomość przepisów prawnych z zakresu;
a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 930),
b) ustawy  Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180  , poz. 1493 z późn. zm.).
d) innych przepisów odnoszących się do pomocy społecznej.

III. Wybrany zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających  się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
b) planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Pełny opis tej oferty dostępny jest w siedzibie BK.

Miejsce zatrudnienia:
Nowogrodziec
-woj. dolnośląskie
 

 

KONSULTANT DS. SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ

Kod oferty:
S-01/05.07/17

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za doradztwo oraz aktywną sprzedaż produktów firmy, a także pozyskiwanie nowych Klientów, proponowanie nowych rozwiązań oraz budowanie i utrzymywanie długofalowej relacji z Klientem.

Wymagania:

 • Osoby w trakcie studiów w trybie zaocznym lub dziennym,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • uczciwość,
 • motywacja do pracy oraz orientacja na wyniki,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach,
 • pracę w dynamicznym zespole nastawionym na osiąganie wyników,
 • pełne zaplecze sprzętowe i programowe do skutecznej pracy.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
(PRACOWNIA TECHNICZNA)

Kod oferty:
S-02/05.07/17

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe - Pedagogika, Pedagogika specjalna (także kierunki pokrewne)

Mile widziany mężczyzna

 

Predyspozycje osobowościowe: Osoba oddana, empatyczna, cierpliwa, życzliwa, tolerancyjna, lubiąca pracę z osobami niepełnosprawnymi.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: Pełny etat 7:00-15:00
Wynagrodzenie: 2.400 zł brutto
Data rozpoczęcia pracy: 01.08.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Kod oferty:
S-01/04.07/17

Umowa o pracę na zastępstwo.


Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za operacyjne przygotowanie oraz realizację działań marketingowych skierowanych do obecnych oraz potencjalnych Klientów.

 

Główne obowiązki:
 

 • Przygotowywanie, wdrażanie oraz koordynacja aktywności marketingowych,
 • Współpraca z dostawcami usług reklamowych, domami mediowymi, agencjami badawczymi,
 • Planowanie oraz realizowanie działań marketingowych w internecie,
 • Kontrola budżetu marketingowego,
 • Realizacja działań trade marketingowych,
 • Analizowanie i raportowanie efektywności działań marketingowych,
 • Prowadzenie projektów ATL i BTL,
 • Tworzenie materiałów POS,
 • Przygotowywanie i realizacja targów i konferencji.
 •  

 Od Kandydatów oczekujemy:
 

Wykształcenia wyższego,

 • Wiedzy i doświadczenia z zakresu wykorzystywania narzędzi marketingowych,
 • Samodzielności w realizacji powierzonych działań,
 • Kreatywności, otwartości oraz komunikatywności,
 • Znajomości pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie wśród najlepszych specjalistów w swojej branży,
 • Atrakcyjny pakiet dodatkowych benefitów.
Miejsce zatrudnienia:
Cigacice
 

 

PRACA -
KNCELARIA RADCY PRAWNEGO

Kod oferty:
S-02/04.07/17

Jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem studenta Wydziału Prawa, który wyrazi chęć zdobycia szeroko pojętego doświadczenia jeszcze przed uzyskaniem tytułu magistra i przystąpieniem  do egzaminu  na aplikację.

Czynności jakie będą wchodziły w zakres obowiązków pracownika to:

 • Sporządzanie  pism procesowych, 
 • rozmowy telefonicznie z klientami,
 • sporządzanie pozwów, w niewielkim stopniu  obsługa administracyjna kancelarii,
 • obsługa programu na którym pracujemy.

Stopień  trudności pism będzie dostosowywany sukcesywnie do poziomu wiedzy studenta.

 

Oferujemy preferencyjne  warunki zatrudnienia – umowę o pracę, satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz wsparcie merytoryczne zarówno ze strony Mecenasa jaki i aplikantów.

 

W przypadku dobrej współpracy i wywiązywania się w powierzonych  zadań, po zdanym egzaminie taki pracownik będzie mógł liczyć na zatrudnienie na stanowisku aplikanta.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

* - wersja pracodawcy

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)