Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

marzec 2018

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)

 

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Kod oferty:
S-01/31.03/18

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa, w wymiarze 1 etatu

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie w pracy z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • znajomość specyfiki pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, preferowane co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Rozporządzenia w sprawie  środowiskowych domów samopomocy,
 • umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi,
 • wysoka kultura osobista, empatia, zaangażowanie, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Współtworzenie planów wspierająco – aktywizujących dla podopiecznych ośrodka,
 • organizacja i prowadzenie treningów kulinarnych w celu nabycia umiejętności przygotowywania posiłków przez podopiecznych
 • współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującym.

   

Wymagane dokumenty:  -  list motywacyjny oraz życiorys z podaniem przebiegu zatrudnienia (cv), - kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, staż pracy, posiadane   kwalifikacje i umiejętności, - oświadczenie kandydata.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól

 

SPECJALISTA DS. BHP

Kod oferty:
S-02/31.03/18

Kluczowe zadania:

 • Wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Wykształcenie niepełne wyższe, w tym zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyczna znajomość przepisów BHP
 • Znajomość wymagań normy OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Dobra znajomość oprogramowania MS Office (Word/Excel)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Prawo jazdy kat. B

 

Umiejętności interpersonalne:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoki poziom odpowiedzialności
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Determinacja w działaniu
 • Komunikatywność, sumienność, dokładność, dyskrecja

Dodatkowe wymagania:

 • Dyspozycyjność
 • Znajomość zagadnień technicznych
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w służbie BHP

Oferujemy

 • Ciekawą i niemonotonną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie będącej liderem na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Partnerską atmosferę pracy

 

W naszej firmie:

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność należą do kluczowych wartości
 • Menedżerowie cieszą się odpowiednio dużym poziomem niezależności
 • Decyzje podejmowane są sprawnie
 • Od każdego pracownika oczekujemy wpływania na przyszły kształt organizacji
Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin
 

 

STAŻ W ODDZIALE DS. KORPORACYJNYCH

Kod oferty:
ST-01/31.03/18

Zadania na stanowisku pracy:

1. Współpraca z Doradcami Klienta Korporacyjnego w zakresie sprzedaży produktów kredytowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności poprzez pomoc w:
- rozpoznaniu potrzeb klientów
- przygotowaniu ofert dla klienta
- zapewnieniu odpowiedniej dokumentacji
- monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów;

2. Wsparcie zgodnie ze standardem obowiązującym w banku obsługi klienta korporacyjnego, zapewniając sprzedaż produktów bankowych

3. Uczestnictwo w przygotowaniu aplikacji kredytowej oraz monitorowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków

4. Wsparcie przygotowania materiałów do podjęcia analizy kredytowej oraz uczestnictwo w przygotowaniu analiz kredytowych

5. Możliwość określenia swoich preferencji co do dalszego rozwoju w obszarze analitycznym lub doradczym.

Praca dla studentów:
- Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Humanistyczny
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie
Przykladowe kierunki np. administracja, zarządzanie, ekonomia, socjologia

Predyspozycje osobowościowe: Znajomość pakietu MS office, mile widziane doświadczenie w pracy z klientem

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: minimum 20h/tydz.
Data rozpoczęcia pracy: Kwiecień

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

MŁODSZY OPIEKUN PROJEKTU

Kod oferty:
S-01/30.03/18

Praca na tym stanowisku będzie polegać w głównej mierze na:

- wyznaczaniu celów związanych z rozwojem oprogramowania, - analizie wymagań prawnych związanych z rynkiem medycznym, - analizie potrzeb wyznaczanych przez użytkowników programu, - tworzeniu zadań dla zespołów i ich weryfikacja, - współpraca z zespołem programistów, - współpraca z zespołem testerów aplikacji, - bieżącym kontakcie z klientami, - analizie konkurencji, - analizie trendów rynkowych, - wyznaczaniu celów marketingowych, - zdalnym wsparciu użytkowników programu,

 

Czego oczekujemy:

- wykształcenia kierunkowego – technicznego / informatyka/, - umiejętności planowania, - konsekwencji w działaniu, - samodzielności, - łatwości przyswajania wiedzy i chęci do nauki, - odporności na stres i presję czasu, - zdolności analitycznych, - zdolności logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji, - samoorganizacji pracy i planowania czasu, - wysokiej kultury osobistej, - umiejętności pracy w zespole, - komunikatywności, - kreatywności, - wytrwałości, - punktualności, - motywacji do pracy
Znajomość języków obcych - mile widziana.
Prawo jazdy: kategoria B

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełny
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Praca od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ELEKTRYK-AUTOMATYK

Kod oferty:
S-02/30.03/18

Wymagania:

 • Wykształcenie: automatyka
 • Znajomość języków obcych: mile widziany j. angielski

 

Predyspozycje osobowościowe: -uprawnienia do 1 kv lub gotowość do ich zrobienia -chęci do pracy -gotowość do pracy zmianowej

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pałny wymiar
Wynagrodzenie: 2500-3000 netto
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

Kod oferty:
S-01/28.03/18

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami unijnymi,
 • Umiejętność pracy w systemach SL2014, SOWA,
 • Znajomość Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, w zakresie środków dedykowanych szkołom wyższym,
 • Znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach UE,
 • Gotowość do udziału w szkoleniach, konferencjach, itp.

  Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
 • Nadzór nad realizacją projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”;
 • Koordynacja realizacji projektu przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego zaangażowane w realizację projektu;
 • Nadzór na koordynatorami wydziałowymi realizującymi projekt;
 • Bieżący kontakt z Instytucją Zarządzającą;
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, Kolegium Rektorskiego                     i spotkań kierownictwa Uniwersytetu w zakresie realizacji projektu;
 • Udział w pracach Biura Zamówień Publicznych w zakresie wyłaniania wykonawców zadań realizowanych w ramach projektu;
 • Prowadzenie informacji i Promocji Projektu;
 • Przygotowywanie zbiorczych sprawdzań z realizacji projektu;
 • Aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • Przygotowanie dokumentów administracyjno – finansowych;
 • Przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdań monitoringowych;
 • Inne, wynikające z koordynacji projektu.

 

Pisemne oferty zawierające:

 • List motywacyjny,
 • CV.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPEDYTOR DROGOWY

Kod oferty:
S-02/28.03/18

Zakres zadań:

- Realizowanie zleceń spedycyjnych zgodnie z przyjętym zamówieniem, - Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami, - Stały nadzór nad prawidłowością realizacji zlecenia, - Monitorowanie współpracy z powierzonymi klientami, - Przygotowywanie i wystawianie dokumentacji związanej z realizacją zlecenia, - Rozliczanie zleceń spedycyjnych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie: Spedycja i logistyka
 • Znajomość języków obcych: angielski na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy: kat b.

 

Czego oczekujemy?

- Doświadczenia w branży spedycji, - Umiejętności szybkiego uczenia się, - Znajomość języka angielskiego pozwalająca na prostą komunikację mailową z klientami, - Znajomość pakietu MS Office w zakresie Word i Excel, - Samodzielności, rzetelność i odpowiedzialność, - Zaangażowania i konsekwencji w działaniu, - Komunikatywności oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Co oferujemy?

- Możliwość rozwoju zawodowego we współpracy z kluczowymi klientami firmy, - Wsparcie merytoryczne doświadczonych współpracowników, - Przyjazną atmosferę pracy w dynamicznym zespole, - Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), - Udział w ZFŚS oraz możliwość przystąpienia do pakietu benefitów.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: Pełen etat (8h/dziennie, pon - pt)
Data rozpoczęcia pracy: 01.04.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 


 SPECJALISTA DS. TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Kod oferty:
S-01/27.03/18

Do obowiązku osoby zatrudnionej na danym stanowisku należeć będzie:
 • bieżąca obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i zasobów TBS z zakresu spraw techniczno-budowlanych,
 • nadzór na prawidłową realizacją prowadzonych spraw,
 • czynny udział w przeglądach serwisowych, technicznych, budowlanych,
 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich,
 • współudział w działaniach inspekcyjno-kontrolnych w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych.

Wymagania:
 • wykształcenia minimum średnie-techniczne (budowlane),
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
 • staż przy prowadzeniu robót budowlanych,
 • znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • znajomość programu kosztorysowego „NORMA”,
 • umiejętność obsługi komputera / środowisko Windows, bardzo dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność.
Miejsce zatrudnienia:
Polkowice
 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-02/26.03/18

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy miedzy innymi:
1.Prowadzenie kompleksowe spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, a w szczególności:
- prowadzenie  spraw  formalno –prawnych  nieruchomości  stanowiących  własność Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- organizowanie i koordynowanie zadań związanych z przeprowadzaniem przeglądów i  kontroli wynikających z art. 62 Ustawy Prawo budowlane,
- prowadzenie  ewidencji  budynków,  budowli  oraz  infrastruktury  stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- przygotowywanie  niezbędnej  dokumentacji  do  przeprowadzenia  przetargów  nazbycie nieruchomości,
-  prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą środków trwałych oraz przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
2. Bieżące aktualizowanie ewidencji o nieruchomościach.
3. Bieżące aktualizowanie danych ewidencyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie, budownictwo)
 • znajomość przepisów prawa w szczególności:Ustawy Prawo budowlane, Ustawy -„o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa”, Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.-„o zasadach zarządzania mieniem państwowym”
 • znajomość obsługi komputera (program Word, Excel),
 • umiejętność stosowania przepisów prawnych,
 • duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, komunikatywność.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 10.04.2018 r.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

TŁUMACZ POLSKO-ANGIELSKI

Kod oferty:
S-01/26.03/18

Wymagania:
 • wykształcenie: Filologia angielska,
 • uznane kwalifikacje tłumaczeniowe w ramach Chartered Institute of Linguistics,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w biurze prawnym.
 • doświadczenie w komunikowaniu się za pośrednictwem różnych mediów,
 • zdolność pracy pod presją, spełniając ustalone cele i terminy.

Zakres obowiązkóww:
 • tłumaczenia polsko-angielskie kluczowych dokumentów prawnych, które są wymagane dla sądu i klientów, takich jak POC, obrony i pytania P18,
 • codzienne obowiązki administratora medyczno-prawnego, w tym przygotowywanie korespondencji i korzystanie z systemu zarządzania sprawami, współpraca z klientami, ekspertami prawnymi z dziedziny medycyny i współpracownikami.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: Umowa
Godzinowy wymiar zatrudnienia: poniedziałek -piątek godz. 9.00-17.15
Miejsce zatrudnienia: Birkenhead, Anglia
Wynagrodzenie: 20 000 GBP rocznie
Miejsce zatrudnienia:
Birkenhead, Anglia
 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-03/23.03/18

Do zadań pracownika zatrudnionego w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni należy miedzy innymi:
1) prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczących nieruchomości poprzez:
a) przygotowanie i składanie do urzędów i sądów wniosków o:
-  mapy ewidencyjne i sytuacyjno – wysokościowe,
-  wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,
-  odpisy z ksiąg wieczystych,
-  zlecanie dokonania wpisów i wykreśleń w księgach wieczystych, 
b) uczestniczenie w:
-  ustalaniu granic działek,
-  okazaniu granic po podziałach działek Uczelni jak i działek przyległych,
c) prowadzenie rejestru nieruchomości gruntowych,
d) gromadzenie dokumentacji odbiorowej budynków i budowli,
e) prowadzenie książek obiektu budowlanego,
f) gromadzenie protokołów i dokumentacji przeglądowej i kontrolnej,
g) prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.
2) gospodarowanie drzewostanem:
- przygotowywanie wniosków o wycinkę drzew,
- nadzór nad realizacją wycinki drzew i zagospodarowaniem drewna,
- nadzór nad nasadzeniami wynikającymi z zaleceń określonych w decyzjach.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie, budownictwo),
 • znajomość przepisów prawa w szczególności: Ustawy – Prawo budowlane, Ustawy - o ochronie przyrody,
 • znajomość obsługi komputera (program Word, Excel),
 • umiejętność stosowania przepisów prawnych,
 • duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 10.04.2018 r.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ASYSTENT/KA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Kod oferty:
S-02/23.03/18

Wymagania:
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego.

Zakres obowiązków:
 • pomoc w organizacji firmy,
 • sporządzanie dokumentów,
 • kontakt z niemieckim klientem,
 • sporządzanie raportów/podsumowań z projektów,
 • obsługa korespondencji listowej i mailowej.
Miejsce zatrudnienia:
Sulechów
 

 

INŻYNIER AUTOMATYK

Kod oferty:
S-01/23.03/18

Wymagania:

 • wykształcenie: automatyka przemysłowa lub kierunki pokrewne;
 • znajomość języków obcych: dobra w mowie i w piśmie;
 • prawo jazdy: KAT. B;
 • doświadczenie zawodowe - min. 3 lata w obszarze utrzymania ruchu lub eksploatacji w zakresie urządzeń i systemów automatycznego sterowania itp. wiedza zawodowa w zakresie systemów automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi opartych na sterownikach PLC oraz systemów klasy DCS, oprogramowania SCADA, rozległych sieci przemysłowych;
 • wiedza z zakresu metrologii;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i oprogramowania AutoCad;
 • znajomość zasad i stosowania urządzeń w wykonywaniu przeciwwychuchowym;
 • uprawnienia SEP typu E i D w zakresie grupy I do 1kV;
 • umiejętność czytania schematów ideowych oraz znajomość schematów typu P&ID;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • otwartość na zmiany;
 • dyspozycyjność.

 

Główne zadania realizowane na tym stanowisku:

 • dbanie o utrzymanie systemów sterowania w sprawności technicznej;
 • planowanie czynności konserwacyjnych i modernizacyjnych;
 • planowanie i przygotowanie zakupów części zamiennych i urządzeń oraz podzespołów;
 • sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem systemów w zgodności z polityką bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • wykonywanie bezpośrednio czynności administracyjnych wynikających z polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 1 etat, 8 h dzień
Wynagrodzenie: od 3 360
Data rozpoczęcia pracy: 09.04.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

MECHANIK

Kod oferty:
S-04/22.03/18

Wymagania:
 • wykształcenie techniczne,
 • podstawowa znajomość budowy maszyn,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • umiejętność czytania schematów hydraulicznych i pneumatycznych.

Zakres obowiązków:    
 • usuwanie awarii maszyn,
 • dokonywanie bieżących kontroli i oceny stanu technicznego maszyn.

Zapewniamy:    
 • interesującą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego (pakiet szkoleniowy),
 • pakiet medyczny,
 • pakiet sportowy,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ELEKTROMONTER

Kod oferty:
S-03/22.03/18

Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe, 
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność.

Zakres obowiązków:
 • montaż, demontaż maszyn w zakresie elektrycznym,
 • budowa tras kablowych i wykonywanie zasileń maszyn i urządzeń.

Zapewniamy:   
 • interesującą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego (pakiet szkoleniowy),
 • pakiet medyczny,
 • pakiet sportowy,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce zatrudnienia:
Polkowice
 

 

AUTOMATYK

Kod oferty:
S-02/22.03/18

Wymagania:
 • wykształcenie techniczne (preferowane  - automatyka, mechatronika),
 • mile widziane uprawnienia: SEP do 1kV,
 • umiejętność czytania schematów.

Zakres obowiązków:    
 • usuwanie awarii maszyn,
 • dokonywanie bieżących kontroli i oceny stanu technicznego maszyn.

Zapewniamy:    
 • interesującą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego (pakiet szkoleniowy),
 • pakiet medyczny,
 • pakiet sportowy,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce zatrudnienia:
Polkowice
 

 

ELEKTRYK

Kod oferty:
S-01/22.03/18

Wymagania:
 • wykształcenie techniczne (preferowane  - elektryk),
 • uprawnienia: SEP do 1kV,
 • umiejętność czytania schematów e-plan,
 • znajomość budowy szaf sterowniczych,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • podstawy obsługi programowania sterowników PCL,
 • samodzielność.

Zakres obowiązków:   
 • budowa szaf elektrycznych, sterowniczych,
 • instalacja urządzeń łącznie z siecią zasilającą,
 • przeglądy maszyn.

Zapewniamy:   
 • interesującą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego (pakiet szkoleniowy),
 • pakiet medyczny,
 • pakiet sportowy,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce zatrudnienia:
Polkowice
 

 

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO

Kod oferty:
S-01/21.03/18

Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości języka niemieckiego/angielskiego w stopniu doskonałym,
 • co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami dorosłymi oraz w prowadzeniu szkoleń w obszarze kompetencji językowych umożliwiające przeprowadzenie szkolenia z języka niemieckiego/angielskiego,
 • entuzjazmu i widocznej pasji do nauczania,
 • otwartej i energicznej osobowości (preferowane osoby dynamiczne, łatwo nawiązujące kontakt z innymi),
 • głęboko zakorzenionego poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • komunikatywności w kontaktach ze szkołą i klientami,
 • mile widziane osoby, które dysponują doświadczeniem i/lub bazą materiałów do nauki osób dorosłych poprzez gry i zabawy,
 • mile widziane osoby, które do lekcji wykorzystują multimedia (obeznanie z nowoczesnymi technologiami itd.) oraz materiały z życia wzięte.
Oferujemy:
 • pracę w oparciu o umowę zlecenie na 60/120h zajęć edukacyjnych,
 • stałą liczbę godzin tygodniowo – zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych lub weekendy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość wystawienia referencji,
 • pracę w sympatycznym gronie.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra,
Gubin, Żary, Krosno Odrz., Jasień

 

POMOCNIK GEODETY

Kod oferty:
S-02/20.03/18

Wymagania:
 • preferowane wykształcenie: budownictwo, inżynieria.

Zakres obowiązków:
 • pomoc przy geodezyjnych pomiarach przekrojów rzek,
 • obsługa pontonu i echosondy,
 • pomoc przy geodezyjnej obsłudze budowy dużych obiektów inżynierskich,
 • komunikatywność i zaangażowanie.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: umowa o pracę z okresem próbnym
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełny + dodatkowo płatne nagdodziny
Miejsce zatrudnienia: Zielona Góra + ewentualnie delegacje
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PROMOTOR MARKI MOTOROLA

Kod oferty:
S-01/20.03/18

Wymagania:
 • preferowany student,
 • empatia i poczucie humoru,
 • charyzma,
 • doświadczenie w sprzedaży-obsłudze klienta,
 • zainteresowanie branżą GSM mile widziane,
 • dyspozycyjność w weekendy, piątek i ew poniedziałek popołudniu.

Zakres obowiązków:
 • sprzedaż i prezentacja smartfonów marki Motorola/Lenovo.

Oferujemy:
 • 20h pracy tygodniowo,
 • atrakcyjną stawkę godzinową,
 • premie sprzedażową,
 • dodatkową premię wynikową,
 • narzędzia pracy,
 • szkolenia i wsparcie koordynatora sprzedaży.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-02/19.03/18

Poszukujemy osób:
 • będących studentami od 3 roku studiów, oraz studentów innych kierunków pedagogicznych znających dobrze język angielski (warunek konieczny,
 • otwartych na nowe wyzwanie i pełnych pomysłów na pracę z dziećmi.

Zakres obowiązków:
 • nauczanie języka angielskiego metodą krainy baśni przy wykorzystaniu posiadanych pomocy dydaktycznych (scenariusze i pomoce dydaktyczne są dostepne w przedszkolu).

Oferujemy:
 • elastyczne godziny pracy,
 • dobrze wyposażone stanowisko pracy,
 • wysoką kulturę pracy,
 • szkolenia doskonalące.
WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: Umowa o pracę/zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 25 godzin tygodniowo lub do ustalenia
Data rozpoczęcia pracy: 01.04.2018
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. BADAŃ

Kod oferty:
S-01/19.03/18

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne (mechanika,elektronika, elektrotechnika),
 • wiedza i doświadczenie z zakresu miernictwa elektrycznego,
 • umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych,
 • umiejętność analizy danych i dobru metod badawczych,
 • najomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie badań bieżących i zleconych zgodnie z programem zlecenia oraz procedurami,
 • opracowywanie wyników prób i badań w formie sprawozdań, orzeczeń i informacji technicznych,
 • badanie i opiniowanie reklamacji klientów i wewnątrzzakładowych,
 • przygotowywanie wzorów i serii informacyjnych,
 • współpraca z zewnętrznymi ośrodkami naukowo-badawczym.

Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej rynkowo firmie, liderze na rynku w swojej branży,
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.
Miejsce zatrudnienia:
Żary
 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-03/16.03/18

Podstawowy zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Rady Ministrów a także stypendiami dla młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 • ogólny nadzór i organizacja uroczystości promocji habilitacyjnych, doktorskich oraz honoris causa;
 • prowadzenie księgi dyplomów doktorskich i ewidencji uzyskanych doktoratów;
 • weryfikacji formalna wniosków o zgłoszenie konferencji i sprawozdań z konferencji  organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki  Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • ewidencjonowanie i udostępnianie informacji o konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • koordynacja, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni i kwesturą, spraw związanych z pozyskiwaniem danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • opracowywanie informacji i zestawień statystycznych;
 • inne zadania wynikające z zadań Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • biegłej znajomości obsługi komputera,
 • znajomości struktury Uczelni,
 • obsługi systemów uczelnianych,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywności, samodzielności,
 • zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.
Atutem będzie:
 • znajomość języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 21.03.2018 r.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ADMINISTRATOR IT

Kod oferty:
S-02/16.03/18

Wymagania:
 • znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux,
 • znajomość TCP/IP,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność,
 • wykształcenie wyższe kierunek informatyka/telekomunikacja.

Zakres obowiązków:
 • help desk,
 • administracja systemami operacyjnymi Linux,
 • administracja środowiskiem wirtualnym HYPER-V,
 • administracja systemami operacyjnymi Windows 2012R2/2016,
 • zarządzanie infrastrukturą sieciową.

Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę po okresie próbnym,
 • możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia, zdobywanie doświadczenia na urządzeniach topowych marek, uczestnictwo w ciekawych projektach informatycznych,
 • pracę w Zielonej Górze.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INŻYNIER JAKOŚCI

Kod oferty:
S-01/16.03/18

Szukamy osoby która będzie odpowiedzialna za:
 • nadzorowanie wprowadzanych procedur i cykli w kontroli jakości, celem zachowania zgodności z wymaganiami klienta;
 • współpraca z klientami w kwestii wdrażania projektów jakościowych;
 • przeprowadzanie procesu zatwierdzania części (PPAP, VDA2);
 • nadzór nad reklamacjami oraz działaniami korygującymi i zapobiegawczymi;
 • udział w audytach klienta oraz wewnętrznych;
 • współpraca z działem produkcji oraz innymi działami;
 • przygotowywanie raportów, statystyk, dokumentacji;
 • współudział we wdrażaniu nowych projektów;
 • szkolenie pracowników z zagadnień jakościowych, reklamacji oraz przy wprowadzaniu nowych uruchomień;
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
 • odpowiedzialność za szkolenie operatorów w przypadku reklamacji i wprowadzaniu nowego produktu i nowej technologii z zagadnień jakościowych.

Szukamy właśnie Ciebie jeżeli:
 • masz wyższe wykształcenie techniczne,
 • minium rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znasz program AutoCad,
 • znasz narzędzia jakościowe ( APQP, 8D, Ishikawa),
 • komunikacja w języku angielskim to dla Ciebie nie problem.


Chcemy Ci zaproponować:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • ubezpieczenie medyczne,
 • kartę MultiSport,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • szkolenia językowe (angielski lub niemiecki),
 • nowoczesne środowisko pracy,
 • praca przy ciekawych projektach.
 • Miejsce zatrudnienia:
 • Cigacice

 

KONSTRUKTOR-MECHANIK

Kod oferty:
S-05/15.03/18

Wymagania:
 • studenci lub absolwenci kierunku budownictwo/konstrukcje,
 • biegła znajomość środowiska 3D,
 • preferowane Solid Works, AutoCAD,
 • znajomość z obszaru mechaniki,
 • wytrzymałości materiałów,
 • przepływów cieczy,
 • Prawo jazdy kat.B.

Zakres obowiązków:
 • projektowanie urządzeń i obiektów inżynierii sanitarnej,
 • tworzenie dokumentacji projektowej.

Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonych inżynierów.
Miejsce zatrudnienia:
Leszno
 

 

SPECJALISTA DS.OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Kod oferty:
S-04/15.03/18

Wymagania:
 • wykształcenie związane z procesem oczyszczania ścieków, np. inżynieria środowiska,
 • znajomość metod oczyszczania ścieków,
 • Prawo jazdy: kat.B.

Zakres obowiązków:
 • organizacja procesu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • nadzór nad procesem technologicznym oczyszczania śceków.

Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonej kadry kierowniczej.
Miejsce zatrudnienia:
Leszno
 

 

INŻYNIER BUDOWY

Kod oferty:
S-03/15.03/18

Wymagania:

 • studenci lub absolwenci kierunku inżynieria środowiska,
 • znajomość obsługi programu AutoCAD,
 • znajomość obsługi programu NORMA będzie dodatkowym atutem,
 • Prawo jazdy kat. B.


Zakres obowiązków:

 • prowadzenie budowy zgodnie z harmonogramem,
 • organizacja i kontrola pracy pracowników i podwykonawców,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zakresem prowadzonych prac.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonej kadry kierowniczej.
Miejsce zatrudnienia:
Leszno
 

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY CZĘŚCI

Kod oferty:
S-02/15.03/18

Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie (mechaniczne lub samochodowe),
 • znajomość podstaw motoryzacji najlepiej w sektorze samochodów ciężarowych,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • zaangażowanie i inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B.
Zakres obowiązków:
 • sprzedaż części do samochodów ciężarowych,
 • doradztwo techniczne,
 • sporządzanie ofert do klientów,
 • utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami.
Oferujemy:
 • pracę na  umowę-zlecenie.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Kod oferty:
S-01/15.03/18

Szukamy osoby przede wszystkim:
 • komunikatywnej,
 • pozytywnej,
 • chętnej do nauki,
 • odpowiedzialnej,
 • rzetelnej,
 • z wysoką kulturą osobistą, która angażuje się w wykonywaną pracę,
 • doświadczenie nie jest wymagane,
 • mile widziana znajomość języków obcych,
 • mile widziane prawo jazdy.
 
Zakres obowiązków:
 • obsługa klientów z sektora B2B oraz B2C,
 • przygotowywaniu ofert handlowych.


Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • pakiet szkoleń.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ASYSTENT DS. PROTETYKI SŁUCHU

Kod oferty:
S-03/12.03/18

Zakres obowiązków:
 • obsługa osób niedosłyszących w zakresie protetyki słuchu,
 • pomoc protetykowi przy doborze i sprzedaży aparatów słuchowych,
 • zapisywanie spotkań w kalendarzu wizyt,
 • udzielanie informacji pacjentom.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki,
 • komunikatywność,
 • sumienność,
 • Prawo jazdy: kat. B,
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży lub bankowości,
 • mile widziany dyplom protetyka słuchu.

 
Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin, Skwierzyna, Wschowa
 

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Kod oferty:
S-02/12.03/18

Zakres obowiązków:
 • praca w biurowa,
 • archiwizacja dokumentów wymagana.

Wymagania:
 • bardzo dobra znajomość programu exel.
WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: zlecenie
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

RECEPCJONISTKA/RECEPCJONISTA

Kod oferty:
S-01/12.03/18

Poszukujemy osób:
 • studentów dziennych lub zaocznych
 • energicznych,
 • uśmiechniętych,
 • komunikatywnych,
 • o wysokiej kulturze osobistej,
 • miłej aparycji,
 • dyspozycyjnych, 
 • sumiennych.
Oferujemy:
 • pracę w młodym zespole,
 • w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • elastyczny grafik,
 • umowę zlecenie,
 • możliwość rozwoju.
WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: elastyczne godziny pracy
Wynagrodzenie: stawka godzinowa.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INSPEKTORA BHP ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Kod oferty:
S-01/09.03/18

Wymagania:
 • ukończone studia kierunkowe (ew. ostatni rok )  lub studia podyplomowe (ew. w trakcie)                                                   w zakresie BHP;
 • wysokie predyspozycje interpersonalne i umiejętność pracy z ludźmi;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy i odporność na stres;
 • obsługa komputera;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz ukraińskiego/rosyjskiego.

Zakres obowiązków:
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 • sporządzanie analiz i raportów związanych z zagadnieniami BHP;
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • współpraca z działem kadr.


Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowym środowisku pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość zakwaterowania lub zwrot kosztów dojazdów.
Miejsce zatrudnienia:
Żary
 

 

PRACOWNIK TECHNICZNY

Kod oferty:
S-01/06.03/18

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 • Przygotowanie aparatury i sprzętu do zajęć dydaktycznych z zakresu symulacji medycznej w MCSM dla pielęgniarek,
 • współpraca w zespołem realizującym scenariusze zajęć w poszczególnych salach MCSM dla pielęgniarek,
 • odbycie staży i szkoleń z zakresu obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer i rejestratorami video,
 • praca z użyciem platformy e-lerningowej
 • ewidencja sprzętu do prowadzenia zajęć z zakresu symulacji medycznej oraz przydzielanie uprawnień dla pracowników pracujących na tym sprzęcie,
 • zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i konserwacji, wymiany części.
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
 • zgłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek;
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • Wykształcenie niepełne wyższe/ wyższe, techniczne, elektrotechniczne, z zakresu bioinżynierii
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność
 • gotowość do odbycia staży i szkoleń w zakresie symulacji medycznej.


Pisemne oferty zawierające list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje prosimy złożyć  do dnia 20.03.2018 r. do godziny 15:00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-02/06.03/18

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Kancelaryjna obsługa ekspedycji przesyłek (przyjęcie od poszczególnych działów WZS, ofrankowanie, ważenie, oklejenie, wycena przesyłki, opieczętowanie, wypisywanie druków pomocniczych, ujęcie we właściwej ewidencji, tworzenie z przesyłek pakietów wysyłkowych),
 • Rejestracja faktur i przekazanie do właściwej jednostki WZS,
 • Prawidłowe rozdysponowanie faktur w systemie Dziekanat, przychodzących z Kancelarii UZ,
 • Zaewidencjonowanie faktur w systemie Quatra w ustalonym trybie,
 • Składanie zamówień w systemie DZIEKANAT,
 • Współpraca z wszystkimi jednostkami UZ,
 • Przyjmowanie i załatwianie interesantów.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Biegłej znajomości obsługi komputera,
 • Znajomości struktury Uczelni,
 • Obsługi systemów uczelnianych,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywności, samodzielności,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.

Atutem będzie:

 • Znajomość języka obcego w stopniu do najmniej komunikatywnym.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 12.03.2018 r. do godz. 15:00.

Miejsce zatrudnienia:
Sulechów
 

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KONTRAKTÓW (Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM)

Kod oferty:
S-02/05.03/18

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa kontraktów zgodnie ze standardami firmy
 • organizacja i koordynacja wyjazdu oraz pobytu personelu opiekuńczego za granicą
 • budowanie długotrwałych relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • bieżąca współpraca z partnerami biznesowymi

  Wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie – wymagane
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta

Oferujemy:

 • Pracę w sympatycznym i uśmiechniętym zespole pełnym energii do działania
 • wsparcie i pomoc w bieżącej pracy, bo przecież na opiece znamy się najlepiej
 • możliwość zdobywania nowych kompetencji miękkich poprzez udział w szkoleniach i warsztatach
 •  organizowanych przez firmę
 • wykorzystanie języka niemieckiego w codziennej pracy
 • jasny i przejrzysty system wynagrodzeń oparty na wynikach pracy (podstawa + prowizja)
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego oraz Karty MultiSport
 • komfortowe, dobrze wyposażone i usytuowane w dogodnej lokalizacji miejsce pracy
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INSTALATOR SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Kod oferty:
S-01/05.03/18

 

Główne zadania na tym stanowisku:

 • Montaż urządzeń oraz akcesoriów systemów alarmowych.
 • Instalacja, konfiguracja systemów alarmowych.
 • Konserwacja, serwis i utrzymanie urządzeń alarmowych w sprawności.
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych.
 • Terminowość realizowanych zadań.
 • Raportowanie wykonanych prac technicznych

 

Wymagania:

 • Wykształcenie: elektroniczne, elektryczne  lub pokrewne
 • Znajomość systemów alarmowych, kontroli dostępu i telewizji.
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Zdolność do samodzielnej pracy, odpowiedzialność, sumienność.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w montażu urządzeń systemów alarmowych, kontroli dostępu i systemów kamer.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Narzędzia niezbędne do pracy
 • Możliwość profesjonalnego rozwoju swoich kompetencji i rozwoju zawodowego.
 • Karnety na zajęcia sportowe i kulturalne,
 • Kawę i herbatę w kilkunastu smakach, świeże owoce.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

Kod oferty:
S-01/02.03/18

Zadania:

 • Dokonywanie uzgodnień międzybranżowych (uzgodnień dokumentacji projektowych) pod kątem potencjalnych kolizji sieci ciepłowniczej z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną.
 • Uzgodnienia warunków zabudowy, inwestycji lokalizacji celu publicznego oraz planów przestrzennego zagospodarowania terenu dla miasta Zielona Góra.
 • Prowadzenie i aktualizowanie zbiorów dokumentacji technicznej węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych i kotłowni oraz realizowanych uzgodnień.
 • Prowadzenie i aktualizowanie schematów i map geodezyjnych (planów syt.-wys.) w zakresie przebiegu sieci ciepłowniczej.
 • Dokonywanie specjalistycznych obliczeń i analiz technicznych w zakresie pracy systemu ciepłowniczego,
 • Dokonywanie uzgodnień, porozumień i umów dotyczących służebności gruntów celem zapewnienia dostępu do eksploatowanych bądź projektowanych sieci lub urządzeń ciepłowniczych.
 • Udział przy odbiorach technicznych i wizjach lokalnych w obszarze systemu ciepłowniczego.

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego o specjalności instalacje sanitarne, / inżynieria środowiska/ogrzewnictwo, geodezja.
 • Min. 2 letniego doświadczenia w branży energetyki cieplnej, geodezyjnej, budowlanej lub podobnej.
 • Znajomości programu AUTOCAD i pakietu MS Office.
 • Znajomości prawa budowlanego i systemów grzewczych. Znajomości prawa energetycznego będzie dodatkowym atutem.
 • Zdolności analitycznego myślenia.
 • Umiejętności pozyskiwania informacji i współpracy.
 • Umiejętności samodzielnej organizacji pracy i zaangażowania.
 • Dokładności w realizowanych zadaniach i otwartości na zmiany.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 7:00- 15:00, 8:00- 16:00
Wynagrodzenie: do negocjacji
Data rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ELEKTRONIK

Kod oferty:
S-02/02.03/18

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Montaż, budowę, instalacje i naprawę urządzeń elektronicznych;
 • Uruchomienia i testy urządzeń elektronicznych.

 

Wymagania:

 • Ukończenie technikum o profilu elektronicznym lub pokrewnym /wykształcenie: elektronika, automatyka, robotyka, mechanika lub mechatronik/;
 • Mile widziane ukończenie uczelni wyższej na jednym z wybranych kierunków: elektronika, automatyka, robotyka, mechanika lub mechatronika itp.;
 • Wiedza z zakresu elektroniki teoretycznej, jak i praktycznej;
 • Doświadczenie w naprawie różnego rodzaju sprzętów;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym zrozumieć dokumentację techniczną;
 • Zdolności manualne;
 • Systematyczność i cierpliwość;
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych;
 • Obsługa oprogramowania CAD.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu;
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość rozwoju;
 • różnorodność zadań.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: Marzec 2018

Miejsce zatrudnienia:
Gorzów Wielkopolski
 

 

ASYSTENT PROJEKTANTA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Kod oferty:
S-01/01.03/18

Wymagania:

 • Wykształcenie: budownictwo,
 • dobra znajomość obsługi programów Autocad i Robot
 • mile widziane umiejętności pracy w środowisku 3D 
 • praktyczna znajomość mechaniki budowli
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów 
 • chęć doskonalenia zawodowego.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8
Data rozpoczęcia pracy: 2018.04.02.

Miejsce zatrudnienia:
Żary
 

* - wersja pracodawcy

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)