Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Aktualności Biura Karier

uwaga.png

 

Szanowni Państwo,

 

Przed wizytą w naszym biurze prosimy umówić się na spotkanie telefonicznie z wybranym pracownikiem lub wysyłając prośbę na adres ogólny: bk@uz.zgora.pl
Śledźcie koniecznie nasz profil na fb oraz aktualności na stronie. Będziemy na bieżąco informować Was o rekrutacjach i działaniach Pracodawców.


Zespół Biura Karier

Kierownik BK
mgr inż Monika Politańska
tel: 68 328 32 78/ kom. 789 442 117
e-mail: M.Politanska@bk.uz.zgora.pl

Starszy specjalista
mgr Marek Leśniak
tel: 68 328 32 68/ kom. 789 442 109
e-mail: M.Lesniak@bk.uz.zgora.pl

Specjalista
mgr Monika Rutkowska
tel/fax: 68 328 32 67/ kom. 789 442 108
e-mail: M.Rutkowska@bk.uz.zgora.pl
                                                                                                                  

Zostań Ambasadorem Ministerstwa Finansów

Ambasadorzy-MF.jpg

Od 1 czerwca 2021 r., studenci i doktoranci mogą zgłaszać się do drugiej edycji programu Ministerstwa Finansów– Ambasadorzy MF. To pionierski program instytucji publicznej, w którym ambasadorzy będą częścią drużyny MF.

 

Dla kogo jest ten program

 • jesteś studentem lub doktorantem,
 • jesteś osobą aktywną w kołach naukowych lub organizacjach studenckich,
 • lubisz wyzwania,
 • chcesz dowiedzieć się więcej o administracji skarbowej, misji i wizji Ministerstwa Finansów,
 • chcesz nawiązać kontakty z potencjalnym pracodawcą.


Co zyskujesz:

 • tytuł Ambasadora MF,
 • udział w pionierskim programie instytucji publicznej,
 • możliwość współpracy z pracownikami MF przy realizacji badań i przygotowaniu publikacji,
 • możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu projektów,
 • bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania MF „od kuchni”,
 • indywidualne podejście koordynatorów programu, nastawione na rozwój ambasadora,
 • certyfikat z uczestnictwa w programie.


Czas trwania

Program trwa 1 rok akademicki (październik-wrzesień).


Zadania ambasadorów:

 • promowanie MF, w tym programów MF, wśród studentów i absolwentów swojej uczelni,
 • udostępnianie w mediach społecznościowych informacji o projektach organizowanych przez MF,
 • współpraca z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi i biurem karier na swojej uczelni,
 • opiniowanie planów promocji MF na uczelniach wyższych,
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez MF oraz targach pracy,
 • informowanie zainteresowanych studentów i doktorantów o zasadach rekrutacji oraz możliwościach podjęcia pracy w MF,
 • udział w dedykowanych szkoleniach organizowanych przez MF,
 • stały kontakt z opiekunami programu i pozostałymi ambasadorami,
 • raportowanie swoich działań opiekunom programu.


Jak aplikować

Zgłoszenia przyjmujemy zawsze do 30 czerwca.


Masz pytania

Skontaktuj się z nami pod adresem: ambasadorzy@mf.gov.pl

Program Praktyk Letnich Web Developmentu

Ragenson.png

 

Firma Ragnarson zaprasza studentów do uczestnictwa w tegorocznych 100 % zdalnych Letnich Praktykach Web Developmentu skierowanych do osób zainteresowanych nauką języka programowania Ruby oraz frameworka Ruby on Rails.

 

Program Praktyk Letnich Web Developmentu zakłada:

 •    Wsparcie pięciu doświadczonych programistów, którzy z chęcią podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami;
 •     Bezpłatną naukę zapewniającą niezbędne doświadczenie w przyszłości;
 •     100% zdalnego nauczania;
 •     Elastyczne godziny praktyk;
 •     Naukę i praktykę w zwinnej metodologii projektowej oraz zbudowanie minimum viable product (MVP) na zasadach jakie obowiązują w projektach komercyjnych.


Czas trwania - 2 miesiące od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 (elastyczny czas praktyk, nie ma z góry określonej liczby godzin).


Oczekujemy:

 •    Podstawowej znajomości budowy aplikacji internetowych. Idealnie jeśli posiadasz hobbystycznie rozwijany projekt (niekoniecznie w Ruby).
 •     Dobrej znajomości języka angielskiego (B2+).

Na aplikacje czekamy do 25 czerwca!

Prześlij do nas swoje CV oraz link do portfolio z projektami/konta na Github.

Staże Prezesa NBP w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego

NBP.jpg

Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”


Wymagania wobec kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:
umowę o pracę na czas określony jednego roku w pełnym wymiarze czasu pracy, możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m. in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, konsultacje z ekspertami NBP oraz atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 18 lipca 2021 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie następujących dokumentów w języku polskim:
1.    CV zawierające wykaz osiągnięć edukacyjnych, naukowych i zawodowych,
2.    dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu akceptowane będzie przedstawienie zaświadczenia z uczelni potwierdzające uzyskanie tytułu magistra),
3.    jednostronicowa praca pisemna na temat „Narodowy Bank Polski – moje miejsce pracy”.


Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” zamieszczony jest na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Letnia Akademia BGK

BGK.png

Rozpocznij swoją karierę w banku z misją i pracuj u boku najlepszych ekspertów w obszarach: rachunkowości, finansów, audytu, prawa, zarządzania projektami, strategii, HR, marketingu oraz IT.

 

Zgłoś się, jeśli:

 • Jesteś studentem bądź absolwentem,
 • Jesteś dostępny minimum 30 godzin tygodniowo,
 • Znasz pakiet MS Office (w szczególności MS Excel, MS Word, PowerPoint),
 • Wyróżniasz się samodzielnością, dobrą organizacją pracy oraz entuzjazmem,
 • Lubisz grać do jednej bramki ze swoim zespołem,
 • Masz w sobie otwartość i gotowość do nauki nowych rzeczy,
 • Chcesz zdobyć wiedzę praktyczną o bankowości oraz pogłębić wiedzę o polskiej kulturze i tradycji.

 

Dołącz na praktyki i zdobądź:

 • Wynagrodzenie oraz zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
 • Onboarding i pakiety startowe,
 • Certyfikowane szkolenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne,
 • Certyfikat i referencje po zakończeniu praktyk,
 • Dostęp do nauki języków obcych w platformie e-learningowej,
 • Możliwość przedłużenia praktyk,
 • Okazję do zintegrowania się i nawiązania kontaktów biznesowych na przyszłość,     
 • Możliwość spotkania z polską kulturą w nowoczesnym wydaniu.

 

Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie mentorów podczas praktyk, a na zakończenie otrzymają certyfikat i referencje, które pomogą w dalszym budowaniu kariery.

Aplikuj: Letnia Akademia BGK czeka na Ciebie!

Staże w Parlamencie Europejskim

EU-parlament.png

 

Parlament Europejski oferuje dwa rodzaje płatnych staży:

 • w sekretariacie siedziby głównej (staże Schumana)
 • oraz u posłów do Parlamentu Europejskiego.

Staże Schumana można zrealizować w jednym z oficjalnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego - Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu - lub w biurach łącznikowych w państwach członkowskich. W zależności od konkretnej oferty praktyki odbywają się w różnych dziedzinach, takich jak polityka wewnętrzna i zewnętrzna UE, finanse, prawo, wielojęzyczność, administracja, infrastruktura i logistyka, komunikacja lub IT.

 

Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego mogą być realizowane w wielu różnych obszarach tematycznych. Poseł, który przyzna staż, wyznaczy konkretne zadania do wykonania. W zależności od oferty staż może odbywać się w siedzibie Parlamentu w Brukseli, w Strasburgu lub w państwie członkowskim, z którego wybrano europarlamentarzystę.

 

Celem staży w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.


Kto może aplikować?
Staże przeznaczone są dla osób, które:

 •    mają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
 •     skończyły co najmniej 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki;
 •     posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej;
 •     bardzo dobrze znają dwa oficjalne języki UE;
 •     przedstawią zaświadczenie o niekaralności.

 

Terminy
Staże Schumana trwają 5 miesięcy:

 •     od 1 października do 28/29 lutego - aplikować można między 1 a 30 czerwca;
 •     od 1 marca do 31 lipca - aplikować można między 1 a 30 listopada.

Czas trwania stażu  u posłów do Parlamentu Europejskiego wynosi od sześciu tygodni do pięciu kolejnych miesięcy. O terminach rekrutacji i długości trwania stażu decyduje konkretny poseł, który przyznaje staż.

 

Stypendium
Stażyści otrzymują miesięcznie wynagrodzenie w zależności od miejsca realizacji stażu kwota ta wynosi między 730 a 1800 € za pracę świadczoną w pełnym wymiarze godzin.
Stażystom przysługuje dodatek podróżny, który częściowo pokrywa koszty podróży z domu do miejsca wykonywania stażu i z powrotem.

 

Formalności aplikacyjne:
Aplikować można  na tej stronie.
 

Na staże w Parlamencie Europejskim przyjmowane są także osoby niepełnosprawne.  Kryteria naboru są takie same jak dla osób pełnosprawnych. Kandydaci niepełnosprawni mogą jednak liczyć na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakwaterowaniem.

 

Więcej informacji: www.eurodesk.pl

Nowe technologie dla dziewczyn

owe-technologie-dla-dziewczyn.png

Uwaga strudentki wybranych* kierunków studiów na UZ!

W ramach programu "Nowe technologie dla dziewczyn" macie szanse otrzymać:
- stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto) na rok akad. 2021/2022,
- wsparcie merytoryczne -> opiekę Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel,
- staż w bardzo ekscytującym miejscu w największym centrum R&D Intel w Europie.

 

Aplikuj do 30 czerwca br.

 

*Do udziału w VII edycji programu zapraszamy studentki Automatyki i robotyki, Biznesu elektronicznego, Elektrotechniki, Fizyki, Geoinformatyki i technik satelitarnych, Informatyki, Inżynierii biomedycznej, Matematyki

Więcej na: www.stypendiadladziewczyn.pl

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową AGRO

Konkurs-Agroabsolwent-baner-750x200.gif

Bank BNP Paribas ogłasza start 3.  edycji Konkursu Agroabsolwent – na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace, w których została poruszona problematyka związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, rozwojem obszarów wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.


Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia o łącznej wartości 6 000 zł brutto.

Dodatkowo, w tym roku uczestnicy konkursu będą mogli ubiegać się o nagrody specjalne zaoferowane przez Partnerów Konkursu:

 • nagroda specjalna ufundowana przez Grupę Żywiec S.A. – staż w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji żywności,
 • nagroda specjalna ufundowana przez Farm Frites Poland S.A. – „rolnictwo zrównoważone w praktyce” (zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego) – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej,
 • nagroda specjalna ufundowana przez ProCam Polska Sp. z o.o. – staż w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej,
 • nagroda specjalna ufundowana przez Spiżarnia Rydzyńska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej w postaci bonu zakupowego o wartości 500 zł do wykorzystania na stronie https://spizarniarydzynska.pl,
 • nagroda specjalna w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej w postaci możliwości odbycia bezpłatnego stażu w firmieBio Planet S.A.


Przyjmowanie zgłoszeń trwa: od 1 czerwca do 31 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie do dnia: 10 grudnia 2021 r.

 

Więcej informacji na stronie Konkursu.

PŁATNE PRAKTYKI W GDDKIA

Autostrada-do-Sukcesu.jpg

Wykorzystaj swoją wiedzę, zyskaj nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe. Zadbaj o swoją karierę już teraz i dołącz do programu płatnych praktyk w GDDKiA – Autostrada do Sukcesu.

 

Uczestnikom programu będzie wypłacane świadczenie pieniężne w wysokości 2500 zł brutto.

 

 

 

 

 

Dlaczego warto:

 • zdobędziesz doświadczenie zawodowe,
 • wykorzystasz posiadana wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • zyskasz cenne umiejętności,
 • będziesz pracować z najlepszymi ekspertami chętnymi do dzielenia się z Tobą swoją  wiedzą i  doświadczeniem,
 • otrzymasz rynkowe wynagrodzenie,
 • będziesz pracować w super atmosferze.

Jeżeli spełniasz poniższe warunki to ten program jest skierowany właśnie do Ciebie:

 • jesteś studentem (studiów II stopnia lub IV , V roku studiów jednolitych)*, uczącym się w Polsce
 • do 31 grudnia 2021 nie ukończysz 30 roku życia,
 • posiadasz obywatelstwo polskie.
 • Osoba zgłaszająca się do programu w całym okresie objętym praktyką powinna posiadać status studenta (do 31 grudnia 2021 r. włącznie).

Celem Programu Autostrada do Sukcesu jest m. in.:

 • umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności,
 • rozwinięcie kompetencji zawodowych pod opieką i ze wsparciem kompetentnego opiekuna oraz dzięki współpracy z wykwalifikowanym zespołem,
 • promocja GDDKiA jako ciekawego i atrakcyjnego pracodawcy.

Więcej informacji o sposobie aplikowania znajdziesz na stronie programu Autostrada do Sukcesu

start-dla-młodych2.jpg
InConventus.jpg
PKP-energetyka-staż.jpg
SG rekrutacja.jpg
Lubuska-Policja.jpg