Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Praktyki obowiązkowe

 

 

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i wszyscy studenci są zobligowani do ich zaliczenia przed skończeniem studiów. Czas trwania praktyk jest różny na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.
Przebieg praktyki zawodowej powinien odpowiadać profilowi kształcenia. Procedura zaliczania praktyk zawodowych jest uzależniona od specyfiki danego kierunku lub specjalizacji i dostępna na stronie każdego wydziału:

Wydział Artystyczny
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Collegium Medicum
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie