Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Legalna praca w Niemczech

30. October 2020

Otwarcie niemieckiego rynku pracy już za nami. Rodzi to szereg pytań i wątpliwości - zapraszamy więc do zapoznania się z poradnikiem dla poszukujących zatrudnienia w Niemczech.

more…

Europejskie CV

30. October 2020

To uniwersalny wzór życiorysu zawodowego, opracowany przez Komisję Europejską.
Jest to dokument posiadający jednolity format, obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem jego jest ułatwienie starania się o pracę, praktykę, czy też szkolenie za granicą. Stanowi on dla pracodawców ogólny, przedstawiony według ustalonych norm obraz kandydata. Dokument odbiega nieznacznie od postaci CV, jaka jest ogólnie przyjęta w Polsce. Wciąż jednak jest to pewnego rodzaju wizytówka kandydata do pracy, jaką przedstawia on swojemu potencjalnemu pracodawcy. Stanowi źródło określonych jasno i spójnie informacji na temat przebiegu edukacji, znajomości języków obcych, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydata, popartych odpowiednimi dokumentami oraz o jego dodatkowych umiejętnościach czy zdolnościach pozazawodowych.

more…

Porady Biura Karier

30. October 2020

Czyli o czym należy pamiętać i co wiedzieć jeszcze przed wyjazdem ale także już podczas pobytu za granicą. To po prostu trzeba przeczytać!

more…

Legalna praca za granicą

30. October 2020

Otwieranie zagranicznych rynków pracy, jak również ułatwienia w dostępie do innych rynków pracy powoduje, że coraz częściej poszukujemy pracy poza Polską. Bądźmy jednak bardzo ostrożni w wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert pracy. Wyjazdy do pracy za granicę, choć atrakcyjne, bywają niebezpieczne. Decyzje o wyjeździe nie powinny być podejmowane szybko i pod wpływem emocji, powinny być przemyślane.

more…

EURES

30. October 2020

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a także w Szwajcarii. 
więcej...

more…

PLOTEUS

30. October 2020

PLOTEUS czyli  Portal on Learning Opportunities throughout the European Space - ma na celu pomoc studentom, osobom poszukującym pracy, pracownikom, rodzicom, doradcom zawodowym oraz nauczycielom w znalezieniu informacji na temat możliwości kształcenia w Europie.

more…