Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Legalna praca w Niemczech

Otwarcie niemieckiego rynku pracy już za nami. Rodzi to szereg pytań i wątpliwości - zapraszamy więc do zapoznania się z poradnikiem dla poszukujących zatrudnienia w Niemczech.

Europejskie CV

To uniwersalny wzór życiorysu zawodowego, opracowany przez Komisję Europejską.
Jest to dokument posiadający jednolity format, obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem jego jest ułatwienie starania się o pracę, praktykę, czy też szkolenie za granicą. Stanowi on dla pracodawców ogólny, przedstawiony według ustalonych norm obraz kandydata. Dokument odbiega nieznacznie od postaci CV, jaka jest ogólnie przyjęta w Polsce. Wciąż jednak jest to pewnego rodzaju wizytówka kandydata do pracy, jaką przedstawia on swojemu potencjalnemu pracodawcy. Stanowi źródło określonych jasno i spójnie informacji na temat przebiegu edukacji, znajomości języków obcych, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydata, popartych odpowiednimi dokumentami oraz o jego dodatkowych umiejętnościach czy zdolnościach pozazawodowych.

Porady Biura Karier

Czyli o czym należy pamiętać i co wiedzieć jeszcze przed wyjazdem ale także już podczas pobytu za granicą. To po prostu trzeba przeczytać!

Legalna praca za granicą

Otwieranie zagranicznych rynków pracy, jak również ułatwienia w dostępie do innych rynków pracy powoduje, że coraz częściej poszukujemy pracy poza Polską. Bądźmy jednak bardzo ostrożni w wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert pracy. Wyjazdy do pracy za granicę, choć atrakcyjne, bywają niebezpieczne. Decyzje o wyjeździe nie powinny być podejmowane szybko i pod wpływem emocji, powinny być przemyślane.

EURES

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a także w Szwajcarii. 
więcej...

PLOTEUS

PLOTEUS czyli  Portal on Learning Opportunities throughout the European Space - ma na celu pomoc studentom, osobom poszukującym pracy, pracownikom, rodzicom, doradcom zawodowym oraz nauczycielom w znalezieniu informacji na temat możliwości kształcenia w Europie.