Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG
Wybierz warsztat/wykład/ kurs:*
 
Imię i nazwisko:*
Adres e-mail:*
Wydział:*
Kierunek sudiów/rok:*
Numer telefonu:*
 
Akceptuję RODO#:* wynik: dzielenie 8 : 1
 
 

#RODO

bk2 official.JPG

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ " i wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Zielonogórski.