Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Jak nie zmarnować szansy zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

30. October 2020

Jeśli dobrze wykorzystasz okres studiów, zdobycie pracy po ich ukończeniu będzie znacznie łatwiejsze. Warto przeznaczyć ten czas nie tylko na beztroskie życie studenckie i pogłębianie wiedzy. Trzeba być studentem aktywnym, nawiązywać kontakty z firmami, a przede wszystkim nie zmarnować szansy skorzystania ze specjalnych programów dla studentów. Od absolwentów wymaga się już nie tylko dyplomu, ale również doświadczenia zawodowego i umiejętności społecznych. Okazuje się, że można je uzyskać jeszcze w czasie studiów.

more…

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

30. October 2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 1 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dz.U. 2019 poz. 465

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim:
1. dostosowania przepisów rozporządzenia do przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 63, 64 i 77 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
2. uporządkowania wymagań kwalifikacyjnych.

more…

Pliki do pobrania

30. October 2020

Tu znajdziesz dokumenty potrzebne do odbycia praktyki indywidualnej.

more…