Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Wolontariat

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być?

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ujednolicony tekst ustawy jest do pobrania na stronie Kancelarii Sejmu RP.

Komentarz do ustawy jest dostępny w Bibliotece Wolontariatu.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat wolontariatu zachęcamy do odwiedzenia strony Ogólnopolskiej Sieci Wolontariatu.
 

Obowiązki wobec wolontariuszy i wzory umów na Portalu Organizacji Pozarządowych.
 

Poniżej znajdziesz informacje o kołach, klubach i zrzeszeniach wolontariackich w naszym regionie, w które możesz się zaangażować.

 


Fundacja Ja, My, Oni

ja,my,oni.jpg

Depresja jest chorobą psychiczną, czyli taką której większość zdrowych ludzi obawia się najbardziej, a także najmniej o takich chorobach wie. Ta niewiedza szkodzi, gdyż coraz więcej osób zapada na dolegliwości psychiczne, a bliscy nie umieją pomóc, wstydzą się chorej osoby i nie „zaciągają” jej do lekarza. Działania fundacji mają na celu zapobieganie rozwojowi choroby, a także przeciwdziałanie jej skutkom oraz udzielanie pomocy osobom walczącym z depresją w powrocie do życia.

 

Wolontariusze są bardzo ważnym filarem realizowanej działalności, gdyż bez ich wsparcia, motywacji i chęci do działania, większość projektów nie mogłaby być przygotowywana i realizowana.  Jako organizacja nowocześnie zarządzana, inwestujemy w naszych wolontariuszy i podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zapewnienia osobom ciekawie spędzonego czasu w oparciu o dużą dozę samodzielności i atrakcyjność realizowanych projektów.
Wejdź na stronę...
 

Biuro Porad Obywatelskich Civis Sum

civis.png

W ramach Stowarzyszenia prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich, świadczące bezpłatne porady wszystkim mieszkańcom Miasta Zielona Góra i regionu, którzy nie mogą nadążyć za stale zmieniającymi się przepisami prawa.  Zapewnieniamy obywatelom wiedzę o przysługujących im prawach, tak aby potrafili rozwiązywać swoje problemy a także wywoływanie pożądanych społecznie zmian, których efektem będzie poprawa jakości życia.
 

 

Poszukujemy osób chętnych do pomocy innym, otwartych, gotowych do zaangażowania, chcących zdobyć praktyczne doświadczenie. Zadania wolontariusza związane będą bezpośrednio z organizacją pracy Stowarzyszenia i Biura Porad Obywatelskich.

Wejdż na stronę...

Akademia Przyszłości

logo_akademia_przyszlosci_poziome.jpg

 

AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI współtworzy grono ekspertów w dziedzinie mądrego wychowania i pracy z dzieckiem. Uczestnicy projektu, zarówno dzieci, jak i wolontariusze są starannie dobierani. Pracę z dzieckiem rozpoczynamy od diagnozy niepowodzeń szkolnych ucznia. Celem rocznych zajęć z tutorem jest nie tylko pomoc w nauce, ale przede wszystkim kształtowanie w dziecku postawy ciekawości świata i otwartości na sukces. Regularnie podsumowujemy efekty naszej pracy i wyciągamy wnioski, dzięki czemu nieustannie doskonalimy działanie AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.
Wejdź na stronę...

Szlachetna Paczka

szlachetna paczka.jpg

 

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.

W ramach SZLACHETNEJ PACZKI docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona.

By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, czyli osób, które wspierają SZLACHETNĄ PACZKĘ finansowo.
Wejdź na stronę...

Dr Clown

dr clown.jpg

 

Fundacja Dra Clowna pomaga chorym dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych organizując zespoły terapeutów "doktorów clownów", którzy w kolorowych strojach i makijażu, obowiązkowo z czerwonym noskiem niosą małym pacjentom wspaniałą zabawową terapię. Bawiąc likwiduje stres i napięcia spowodowane nietypową i często bardzo trudną sytuacją chorego dziecka.

Pragniemy, aby żadne dziecko w Polsce nie kojarzyło pobytu w szpitalu z cierpieniem, bólem, zastrzykami i bolesną terapią.

Czekamy na każdego ochotnika bez względu na wiek!
Wejdż na stronę....

Caritas - Centrum Wolontariatu

caritas.gif


 

Zadaniem Caritas jest zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak również zachęcanie poszczególnych osób do czynnego włączania się w bezinteresowną działalność na rzecz innych. Jedną z form takiego zaangażowania jest wolontariat.
W Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wolontariusze są najczęściej zaangażowani w pracę Parafialnych Zespołów Caritas. Działają oni jako członkowie PZC  lub jako wolontariusze pracujący w placówkach PZC albo biorący udział w poszczególnych akcjach. 
Wolontariusze współpracują również z centralą Caritas - w placówkach lub w czasie akcji charytatywnych.
Wejdź na stronę... 
 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym "Dalej Razem"

dalej razem.JPG

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" to organizacja działająca na rzecz osób autystycznych i ich rodzin.

 Jeśli masz czas, cierpliwość, satysfakcję sprawia Ci pomoc innym, to być może jesteś doskonałym kandydatem na wolontariusza.

Istnieje kilka obszarów, na których możesz wykazać swoje zdolności współpracując z organizacją:  wsparcie terapeutyczne, akcje, pomoce dydaktyczne, grupa wsparcia.

Pamiętaj jednak, że wsparcie osób z autyzmem do duże wyzwanie, które wymaga rzetelności i konsekwencji.
Czekamy na każdego ochotnika bez względu na wiek!
Wejdż na stronę....

Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy

wolontariat.JPG

 

Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy przy Uniwersytecie Zielonogórskim zostało zainicjowane przez dyrekcję Instytutu Pedagogiki i Psychologii, które poprzedził cykl rozmów podjętych z Komedą Wojewódzką Policji , na temat: "Co zrobić, aby stworzyć bezpieczne środowisko lokalne i aby młodzież była świadoma zagrożeń jakie może napotkać na drodze ku dorosłości?". I tak zrodziła się myśl współpracy policji ze studentami. Zaczęła też kiełkować myśl, o rozszerzeniu obszaru zainteresowań problematyką bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Tak wyklarował się pomysł stworzenia i zalegalizowania Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów - Wolontariuszy przy Uniwersytecie Zielonogórskim, co miało miejsce 30.11.2002 r. Tak oto zaczęliśmy istnieć w sposób oficjalny i mamy nadzieję, naszą pracą i zaangażowaniem, pomóc dzieciom i młodzieży w ich "bezpiecznym" przejściu ku dorosłości.
Wejdź na stronę...
 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

inicjatywa dla zwierząt.JPG

 

Kontakt z wolontariuszami pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne psów, zapobiega ich dziczeniu, narastaniu agresji oraz innym, nietypowym patologicznym zachowaniom, jak samookalaczenie, gryzienie łap, czy maniakalne kręcenie się za ogonem.

Jeśli chcesz pomagać zwierzętom w schronisku, przyjdź do schroniska w środę w godz. 15.00-18.00 lub w weekend w godz. 11.00-16.00. Warunkiem pracy jako wolontariusz jest podpisanie porozumienia wolontarystycznego.
Wejdź na stronę...

E-wolontariat

e-wolontariat_logo2 .jpg

 

To portal poświęcony wolontariatowi w Internecie. Dowiesz się z niego, jak zostać e-wolontariuszem i jak zorganizować pracę wirtualnych wolontariuszy. Odkrywaj razem z nami dobro w sieci!


Ciągle słyszysz, że jesteśmy bierni, nie ufamy sobie nawzajem i nie umiemy sobie pomagać? To bzdura! Zastanów się, a zdasz sobie sprawę, że aktywność obywatelska przeniosła się w dużej mierze do Internetu. Pozytywnych przykładów korzystania z możliwości, jakie daje świat wirtualny jest mnóstwo, przecież tak naprawdę Internet opiera się na bezinteresownych działaniach na rzecz innych jego użytkowników lub na rzecz wspólnego dobra.Chcemy, by dzięki naszemu portalowi aktywność w Internecie przestała być kojarzona przede wszystkim z negatywnymi zjawiskami społecznymi oraz by zwrócić uwagę na dobro obecne w sieci.Portal e-wolontariat.pl tworzy grupa ludzi, którzy wierzą w to, że Internet jest przestrzenią pełną wspaniałych inicjatyw i przykładów bezinteresownych działań. 

Wejdź na stronę...

Centrum Wolontariatu

centrum wolontariatu.JPG

http://wolontariat.org.pl/

 

Czy chcesz robić to co robisz na co dzień w pracy i tym właśnie wesprzeć organizacje pozarządowe, czyli wykorzystywać swoje doświadczenie zawodowe czy zdobyte w szkole umiejętności, np. w zakresie księgowości, marketingu, języka angielskiego itp.Czy wolisz zająć się zupełnie czymś innym? Odreagować, oderwać się od pracy i nauki.
Zastanów się czy chcesz pracować bezpośrednio z ludźmi - np. pomagać osobie starszej, czytać osobie niewidomej, uczestniczyć w terapii dziecka autystycznego czy pracować z osobami niepełnosprawnymi?

A może wolisz pracę w biurze organizacji czy instytucji – tu możesz pomóc w realizacji projektów, w pracach biurowych, tworzeniu stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, organizowaniu wydarzeń itd.
Wejdź na stronę...

archiwum