Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

OFERTY PRAKTYK AKCJI WSPARCIA AKADEMICKIEGO (AWA)

 

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w praktykach w ramach Akcji Wsparcia Akademickiego (AWA). Akcja ta polega na możliwości realizacji zajęć / części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych.

 

Jest to praktyka dla chętnych studentów, którzy chcą pomóc przy przeciwdziałaniu skutkom epidemii Covid-19.Ważne:

Jeżeli chcesz zrealizować obowiązkowe praktyki studenckie, a przy tym udzielić niezbędnego wsparcia podmiotom leczniczym lub służbom sanitarno-epidemiologicznym przy zwalczaniu skutków epidemii, skontaktuj się z wydziałowym koordynatorem praktyk.

 

Sprawę zaliczenia zajęć/części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych reguluje Zarządzenie Rektora nr 235 z dnia 14 grudnia 2020.

 

PRACA BIUROWA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Kod oferty:
AWA/10/10.12/20

Stacjonarna praca przy  komputerze oraz obsługa logistyczna w magazynie.

 

Zadania:

- prowadzenie spraw związanych z umowami zawartymi z firmami świadczącymi usługi na rzecz Szpitala;
- prowadzenie spraw związanych z umowami o wynajem pomieszczeń, obiektów, terenów, odpadów;
- prowadzenie zagadnień związanych z wjazdem, parkowaniem i postojem na terenie Szpitala;
- przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z planem zakupów  oraz z Regulaminem Zamówień Publicznych;
- sprawdzanie kartotek ilościowych magazynu na towar i opakowania  zwrotne oraz czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem przychodu i rozchodu materiałów;
- sprawdzanie okresowe kartotek ilościowych przez porównanie ze stanem faktycznym w magazynie oraz kartoteką ilościowo-wartością w Dziale Finansowo-Księgowym;
- pomoc przy odbiorze i rozładunku materiałów do magazynu wraz z ich segregowaniem i rozmieszczaniem w magazynie.

 

Minimalna liczba godzin pracy- 6h dziennie
Czas pracy - 3 x tyg.
Praca w godz. 8.00-14.00

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
Agnieszka Antoszków
Kierownik działu admnistracyjno-gospodarczego              
tel.508-258-320

Liczba ofert:

2
 

 

PRACA BIUROWA W ARCHIWUM

Kod oferty:
AWA/09/10.12/20

Stacjonarna praca przy  komputerze oraz obsługa urządzeń biurowych.

 

Zadania:

- porządkowanie dokumentacji i archiwizacja zgodnie z procedurami Szpitala,
- kopiowanie dokumentacji.

 

Minimalna liczba godzin pracy- 4h dziennie
Czas pracy - 5 x tyg.
Praca w godz. 8.00-14.00
 

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
Elżbieta Hadzicka Kierownik działu Organizacji i Zarządzania Jakością
no@szpital.zgora.pl
tel: 68-329-62-04

Liczba ofert:

6
 

 

PRACA BIUROWA W KANCELARII

Kod oferty:
AWA/08/10.12/20

Stacjonarna praca przy  komputerze oraz obsługa urządzeń biurowych.

 

Zadania:

- rejestr korespondencji wychodzącej,
- kserowanie dokumentacji,
- rozdzielanie korespondencji na poszczególne oddziały.

 

Minimalna liczba godzin pracy-3h dziennie
Czas pracy - 5 x tyg.
Praca w godz. 9.00-12.00

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Góra

Wioletta Żółtowska

Kancelaria

no.k@szpital.zgora.pl

68 329 62 07

Liczba ofert:

1
 

 

PRACA BIUROWA

Kod oferty:
AWA/07/26.11/20

Praca stacjonarna przy telefonie, przetwarzanie danych, obsługa komputera, praca w systemie EWP.

 

Zadania:

- przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych,
- sporządzanie dokumentacji,
- wprowadzanie do systemu EWP wyników dodatnich.

PSSE Żary

ul. Podchorążych 23a

68-200 Żary

tel. 68 470-62-58

pssezary@wsse.gorzow.pl

PPIS w Żarach – Piotr Bogusławski

Liczba ofert:

4
 

 

PRACA BIUROWA

Kod oferty:
AWA/06/26.11/20

Praca stacjonarna przy telefonie, przetwarzanie danych, obsługa komputera, praca w systemie EWP.

 

Zadania:

- przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych,
- sporządzanie dokumentacji,
- wprowadzanie do systemu EWP wyników dodatnich.

Minimalna liczba godzin pracy- 4h dziennie
Czas pracy - 5 x tyg.
Praca w godz. 7.00-21.00 (zmianowa)

PSSE Żagań

ul. Szprotawska 45a

68-100 Żagań

tel. 68 477-66-01

pssezagan@wsse.gorzow.pl

PPIS w Żaganiu – Jacek Stępień

Liczba ofert:

2
 

 

PRACA BIUROWA

Kod oferty:
AWA/05/26.11/20

Praca stacjonarna przy telefonie, przetwarzanie danych, obsługa komputera, praca w systemie EWP.

 

Zadania:

- przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych,
- sporządzanie dokumentacji,
- wprowadzanie do systemu EWP wyników dodatnich.

 

Minimalna liczba godzin pracy- 4h dziennie
Czas pracy - 5 x tyg.
Praca w godz. 7.00-14.20 lub 14.30-22.00

PSSE Zielona Góra

ul. Jasna 10

65-470 Zielona Góra

tel. 68 325-46-71 do 75

pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

PPIS w Zielonej Górze – Dorota Baranowska

Z-ca PPIS w Zielonej Górze – Liliana Gintowt tel. 507 055 957

Liczba ofert:

13
 

 

PRACA BIUROWA

Kod oferty:
AWA/04/26.11/20

Praca stacjonarna przy telefonie, przetwarzanie danych, obsługa komputera, praca w systemie EWP.

 

Zadania:

- przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych,
- sporządzanie dokumentacji,
- wprowadzanie do systemu EWP wyników dodatnich.

PSSE Słubice

ul. Mickiewicza 6

69-100 Słubice

tel. 95 758-20-03

psseslubice@wsse.gorzow.pl

PPIS w Słubicach – Krzysztof Dobrowolski

Liczba ofert:

4
 

 

PRACA BIUROWA

Kod oferty:
AWA/03/26.11/20

Praca stacjonarna przy telefonie, przetwarzanie danych, obsługa komputera, praca w systemie EWP.

 

Zadania:

- przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych,
- sporządzanie dokumentacji,
- wprowadzanie do systemu EWP wyników dodatnich.

 

Minimalna liczba godzin pracy- 4h dziennie
Czas pracy - 7 x tyg.
Praca w godz. 7.00-14.30 lub 13.30-21.30

 

PSSE Krosno Odrzańskie

ul. Nadodrzańska 24

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 383-80-77

pssekrosno@wsse.gorzow.pl

PPIS w Krośnie Odrzańskim – Krystyna Pietkiewicz

Liczba ofert:

4
 

 

PRACA BIUROWA

Kod oferty:
AWA/02/26.11/20

Praca stacjonarna przy telefonie, przetwarzanie danych, obsługa komputera, praca w systemie EWP.

 

Zadania:

- przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych,
- sporządzanie dokumentacji,
- wprowadzanie do systemu EWP wyników dodatnich.

PSSE Gorzów Wielkopolski

ul. Kosynierów Gdyńskich 27

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 722-89-86

pssegorzow@wsse.gorzow.pl

PPIS w Gorzowie Wlkp. – Małgorzata Kaczmarek

Liczba ofert:

5
 

 

PRACA BIUROWA

Kod oferty:
AWA/01/26.11/20

Praca stacjonarna przy telefonie, przetwarzanie danych, obsługa komputera, praca w systemie EWP.

 

Zadania:

- przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych,
- sporządzanie dokumentacji,
- wprowadzanie do systemu EWP wyników dodatnich.

PSSE Drezdenko

ul. Chrobrego 11

66-530 Drezdenko

tel. 95 762-05-20

pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku – Marzena Zasuwik

Liczba ofert:

4