Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Praktyczne porady

 

Gdzieś, w jakieś firmie, czeka praca, jakiej szukasz. Jak zdobyć tę pracę? Przez umiejętne zaprezentowanie swoich zdolności. Przez pokazanie przyszłemu pracodawcy, że masz umiejętności, których poszukuje.

Czego potrzebujesz, to wiedzieć, jak skutecznie zaprezentować swoje talenty, by móc znaleźć tę właściwą dla Ciebie pracę.
 
Ta strona pomoże Ci:
* Ocenić swoje zainteresowania i umiejętności
* Pisać życiorysy i podania
* Przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
* Przygotować się do testów

 

 

1. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY  
 

Jeśli już wiesz, jakie umiejętności zawodowe posiadasz, jesteś gotów wyruszyć na poszukiwanie pracy. Oferty pracy możesz znaleźć poprzez:
Biura Karier, które posiadają bazę pracodawców, z którymi współpracują, oraz sporo ofert pracy.
 
 • Urzędy Pracy, które prowadzą szeroki rejestr oferowanych miejsc pracy.
 • Internet, jest potężną bazą danych z ofertami pracy z całego świata, w dziale linki zamieszczonych jest kilkanaście przydatnych adresów.
 • Kontakty osobiste, powiedz znajomym, że szukasz pracy, pytaj o możliwości zatrudnienia w zakładach, gdzie pracują Twoi znajomi.
 • Prywatne zakłady pracy, kontaktuj się z pracodawcami bezpośrednio, byś miał okazję przedstawić swoje uzdolnienia zawodowe.
 • Ogłoszenia prasowe, zamieszczają wiele ofert pracy.
 • Książkę telefoniczną, wyszukaj ośrodki poradnictwa zawodowego.
 • Prywatne placówki oświatowe, oferują one szkolenie pod kątem konkretnych zawodów.
 • Programy szkoleniowe organizowane przez Urzędy Pracy, w ramach których osoby o odpowiednich kwalifikacjach mogą bezpośrednio lub po krótkim przeszkoleniu uzyskać skierowanie do pracy.


2. MOJE SILNE STRONY
 
Istnieje długa tradycja rozpoczynania pracy nad sobą od głębszej analizy posiadanych wad. Jest i inne podejście, w myśl którego ... "celowe jest skupienie się na rozwoju tego, co w nas jest dobre, pozytywne, co stanowi nasz talent lub inny walor, mogący stać się źródłem pożytku dla otoczenia i nas samych".

Przez mocne strony należy rozumieć wszelkie czynniki, które ułatwiają uzyskanie dobrych, a jeszcze lepiej wybitnych wyników w działalności związanej z Twoją pracą, a więc umiejętności, wiedzę, zdolności, zalety charakteru, walory fizyczne, kontakty z ludźmi itp.
Do analizy Twoich mocnych stron przydatne mogą być odpowiedzi na poniższe pytania:
 • Co umiesz robić najlepiej ?
  wymień wszystkie umiejętności, nie pomijaj nawet drobnych, jak gotowanie czy pisanie na maszynie. Nieważna jest również dziedzina - mogą one dotyczyć czegokolwiek.
   
 • W jakiej dziedzinie masz najwięcej wiadomości, doświadczenia ?
  może to być ta sama dziedzina, a mogą też być dwie różne - jedną znacz najlepiej teoretycznie, a drugą praktycznie.
   
 • Co w sytuacji w jakiej pracujesz i żyjesz, można by zaliczyć do czynników ułatwiających Ci osiągnięcie sukcesu ?
  mogą to być znajomości, rozumiejąca żona/mąż, bogata biblioteka, tradycje środowiskowe itp.
   
 • Co mógłbyś robić bardzo dobrze gdyby zostały spełnione pewne warunki ?
  takie jak uzyskanie środków na przeszkolenie, nabycie nowych doświadczeń, umiejętności itp.
   
 • Do jakich funkcji (stanowisk), czy zadań nadajesz się najlepiej ?
  zapomnij o rzeczywistości - jeżeli uważasz, że powinieneś być generałem lub modelką - napisz to !
   
 • Wymień zdolności, cechy charakteru, które uważasz za swoje zalety, oraz walory fizyczne.

 • Czy masz jakieś dodatnie cechy rzadko spotykane ?
  nie muszą one osiągać poziomu nieprzeciętnego, wystarczy, że są rzadkie w Twoim środowisku.

 
 

3. LISTY MOTYWACYJNE I PODANIA


Podanie:

Podanie składa się w momencie uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy lub załącza się do formularza podaniowego.

Pisząc podanie:
- wykaż, że zadałeś sobie trud dowiedzenia się czegoś o przedsiębiorstwie ( wiesz czym się zajmuje, jakie są ich zainteresowania, czego potrzebują)
- spróbuj znaleźć w sobie coś niepowtarzalnego lub takiego, co może wzbudzić zainteresowanie pracodawcy
- poproś o rozmowę kwalifikacyjną, jeśli to możliwe zaproponuj konkretną datę i godzinę
- załącz swój adres, numer telefonu, e-mail

List motywacyjny:

Jeśli starasz się o pracę, która wymaga złożenia życiorysu, powinieneś załączyć do niego list motywacyjny. 

Celem takiego listu jest:
- pokazanie, w jaki sposób Twoje talenty będą służyć pracodawcy,
- przekonanie pracodawcy o tym, dlaczego powinien przeczytać Twój życiorys lub podanie,
- wystąpienie z prośbą o możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej

Jak napisać list motywacyjny - kilka wskazówek

Dla każdej pracy, o jaką się starasz napisz oddzielny list motywacyjny. 
Napisz list na  komputerze, na dobrej jakości papierze o formacie A-4.
Buduj poprawnie zdania, sprawdź ortografię i interpunkcję.
Utrzymaj list w ciepłym tonie i wykaż swój entuzjazm.
Dopilnuj, by list był zwięzły i na temat.
 

 
 

4. SPORZĄDZANIE ŻYCIORYSU

Chcesz wystąpić o pracę. Czy potrzebny jest Ci życiorys? Zależy to od rodzaju pracy, o którą się starasz.
 
Żeby napisać życiorys, potrzebne Ci będą dwa rodzaje informacji:

Informacje o samym sobie. Musisz znać swoje uzdolnienia, pamiętać przebieg pracy zawodowej, wziąć pod uwagę swoje wykształcenie i cele, jakie stawiasz sobie pod względem swej kariery zawodowej.

Informacje o pracy. Zbierz informacje o pracy, o którą się starasz. Oto wiadomości, jakich Ci potrzeba:
 
 • Zakres obowiązków (by zestawić i dopasować swoje umiejętności z tymi, które są potrzebne do wykonywania zawodu). Ich opis znajdziesz w ogłoszeniu oferującym daną pracę. Jeśli ogłoszenie jest niejasne, zadzwoń do pracodawcy i poproś o opisanie zakresu obowiązków.
 • Żądane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (znów po to, byś mógł porównać swoje wykształcenie i doświadczenie z wymaganiami dla danej pracy).
 • Układ godzin pracy i zmian.
 • Zakres możliwego wynagrodzenia.
Istnieją dwa rodzaje życiorysów:

Życiorys w odwrotnym układzie chronologicznym zestawia prace, które w życiu wykonałeś. Najpierw podajesz ostatnie zatrudnienie, następnie przedostanie i tak dalej. Przy każdej kolejnej pracy podajesz okres zatrudnienia i zakres swoich obowiązków.

Życiorys funkcjonalny opisuje Twoje umiejętności, zdolności i osiągnięcia mające związek z pracą, o którą się starasz. Sam przebieg zatrudnienia jest mniej, szczegółowy, niż w życiorysie chronologicznym.
 

 
5. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Większość decyzji o zatrudnieniu pracowników jest podejmowana podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Obraz siebie, jaki stworzysz w trakcie tej rozmowy, może być równie ważny, jak Twoje doświadczenie i talenty.
Oto kilka wskazówek dotyczących rozmów kwalifikacyjnych, które pomogą Ci dostać upragnioną pracę.
Przed rozmową:
 
 • Zdobądź jak najwięcej informacji o wynagrodzeniach i dodatkowych świadczeniach płaconych przez pracodawcę. Dobre źródło informacji znajdziesz w Internecie, wśród przyjaciół, sąsiadów i krewnych pracujących w interesującej Cię firmie.
 • Zdobądź jak najwięcej informacji o stanowisku, o które się ubiegasz i pomyśl, w jaki sposób Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i przeszkolenie kwalifikują Cię do jego uzyskania.
 • Spisz wszystkie informacje, jakich będziesz potrzebował do wypełnienia podania.
Sama rozmowa kwalifikacyjna
 • Ubierz się starannie. Nie przesadzaj, ale uważaj też, byś nie prezentował się zbyt nieoficjalnie.
 • Zawsze nastawiaj się na rozmowę bez towarzystwa. Staraj się zawczasu przewidzieć wszelkie inne trudności tak, abyś mógł się stawić na czas i być odprężonym.
 • Nawiąż kontakt z pracodawcą. Obrazy, książki, rośliny, itp. znajdujące się w biurze mogą stanowić przedmiot rozmowy wprowadzającej do zasadniczego tematu.
 • Wyraź swoje zainteresowanie pracą w firmie wykorzystując informacje, jakie zebrałeś w trakcie przygotowań do rozmowy.
 • Pozwól, by pracodawca prowadził rozmowę.
 • Odpowiadaj na pytania jasno i w pozytywnym duchu. Wykaż, że Twoje doświadczenie zawodowe i przeszkolenie sprawią, iż będziesz wydajnym pracownikiem w najkrótszym możliwym czasie przy minimalnym nadzorze ze strony pracodawcy.
"Zamykanie" rozmowy kwalifikacyjnej:
 
 • Jeśli pracodawca nie zaoferuje Ci pracy od razu, ani też nie poinformuje o terminie powiadomienia Ciebie o decyzji, zapytaj kiedy będziesz mógł zadzwonić, by się o niej dowiedzieć.
 • Jeśli pracodawca poprosi Cię o porozumienie się telefonicznie lub o stawienie się na następną rozmowę, zanotuj godzinę, dzień i miesiąc.
 • Podziękuj pracodawcy za rozmowę i jeszcze raz potwierdź swoje zainteresowanie pracą oraz kwalifikacje predysponujące Cię do niej.
 

 
6. TESTY
 
Pewne rodzaje pracy mogą się wiązać z poddaniem się testowi. Zazwyczaj zgłoszenie bądź ogłoszenie o wolnym miejscu pracy będzie zawierać taką informację, jeśli przeprowadzenie testu jest konieczne.
 
Istnieje kilka rodzajów testów selekcjonujących i sprawdzających przydatność zawodową:

Testy zdolności przewidują zdolność opanowania i sprawności wykonywania zadań wchodzących w zakres obowiązków danego stanowiska.
Testy praktyczne mierzą zakres wiedzy i możliwości wykonywania czynności wchodzących w skład danego stanowiska pracy (np. szybkość posługiwania się edytorem tekstu)
Testy osobowości odsłaniają charakterystykę umysłowo-emocjonalną oraz oceniają temperament.
Testy uczciwości i integralności wewnętrznej oceniają prawdopodobieństwo popełnienia kradzieży przez starającego się o pracę oraz możliwości zaufania mu.
Testy zdolności fizycznych mierzą, elastyczność, wytrwałość i szybkość dla zawodów, które wymagają dobrej kondycji fizycznej.
Testy medyczne ustalają posiadanie odpowiednich warunków zdrowotnych dla wykonywania zawodu.
Testy używek wykazują ewentualne nadużywanie środków, które mogłyby ograniczyć możliwość wykonywania zawodu i zagrozić bezpieczeństwu innych.

Jak przygotować się do testów ?
Nie można wprost przygotować się do testów zdolności poprzez uczenie się. Jednakże, można się do nich przygotować psychicznie poprzez rozwiązywanie podobnych testów (np. na stronie www.pracuj.pl). Poszukaj testów lub quizów w czasopismach, podręcznikach czy Internecie. Ustal sobie limit czasu na rozwiązanie. Rozwiązując kolejne testy, uczysz się o tym, jak przebiega proces testowania. To, z kolei, pomaga czuć się swobodniej w trakcie wykonywania testu potrzebnego przy staraniu się o pracę.

Odśwież sobie swoje umiejętności zawodowe. Dla przykładu, jeśli czeka Cię test maszynopisania, poćwicz pisanie na maszynie. Jeśli będziesz musiał poddać się testowi sprawdzającemu Twoje umiejętności konstrukcyjne, sięgnij po książki i rysunki.
 
źródło: Jak znaleźć odpowiednią pracę ?
KUP Warszawa 2000