Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Oferty pracy

career.jpg

Poniżej znajdziesz aktualne oferty pracy z bazy naszego biura w kolejności chronologicznej - najnowsze u góry.


Ponieważ zależy nam aby oferty pracy trafiały tylko do studentów i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego poniższe ogłoszenia nie zawierają danych kontaktowych pracodawcy.

Aby uzyskać dokładną informację odnośnie interesującej Cię oferty wypełnij pola poniżej. Odeślemy informację zwrotną na Twoją skrzynkę. Na zapytania odpisujemy w godzinach pracy biura.

P.S. Nie zapomnij podać pełnego kodu oferty! (np: S-01/28.11/16)

Informacje o ofertach można także uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (68) 328 32 68
 
Twój e-mail:*
Kod oferty pracy:*
 
  Captcha
Wpisz kod z obrazka*
 
 

 

INŻYNIER OPROGRAMOWANIA

Kod oferty:
S-01/15.01/18

Do obowiązków Inżyniera oprogramowania należą:

 • tworzenie, projektowanie i rozwój oprogramowania (aplikacje na PC),
 • rozbudowa, modyfikowanie i nadzorowanie produkcji oprogramowania do urządzeń elektronicznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności programowania w języku C/C++ (OOP),
 • znajomości baz danych i języka SQL,
 • znajomości platformy Linux OS,
 • znajomości jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji,
 • mile widziana będzie znajomość biblioteki Qt, JavaScript/HTML,

dodatkowymi atutami będą: znajomość zagadnień związanych z programowaniem wielowątkowym, znajomość metod projektowania i wytwarzania oprogramowania na systemy embedded, znajomość systemu kontroli wersji SVN oraz umiejętność pracy z urządzeniami elektronicznymi (uruchamianie prototypów urządzeń w procesie wytwarzania oprogramowania).

Zapewniamy:

 • zdobycie doświadczenia w firmie będącej liderem na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • transparentny system premiowy,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m. in.: dofinansowanie do rekreacji, wakacji, Świąt),
 • szkolenia wspierające rozwój zawodowy,
 • pełne wsparcie poprzez cały okres kariery .
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Kod oferty:
S-01/12.01/18

Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 • Osoba nie karana.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku objętym naborem.

 

Wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra znajomość programów „Kadry i Płace” firmy Streamsoft oraz Płatnik.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy
 • o pracownikach samorządowych, ubezpieczeniach społecznych, kodeksu pracy, aktów wykonawczych do wskazanych ustaw, przepisów dotyczących BHP.
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.
 • Wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych i płacowych oraz obsługi programów komputerowych i poczty elektronicznej.
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.
 • Odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych prac na stanowisku

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywanie i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Centrum oraz uczestników zajęć.
 • Wydawanie zaświadczeń na prośbę pracowników Centrum oraz uczestników zajęć.
 • Realizowanie spraw związanych z ustalaniem prawa do urlopu, wyliczeniem wymiaru urlopu
 • i pracowników oraz uczestników zajęć.
 • Ustalanie prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, odprawy emerytalnej.

 

Praca w wymiarze: 1 etatu, 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Termin składania dokumentów -  22 stycznia 2018 r.  do godz. 15.00.

Treść całego ogłoszenia dostępna jest w siedzibie BK.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ZASTĘPCA KOORDYNATORA PROJEKTU

Kod oferty:
S-02/12.01/18

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 2-letnie doświadczenie  w  realizacji projektów współfinansowanych z  EFS (na podobnym stanowisku).
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
 • Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Osoba nie karana
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • Prowadzenie biura projektu i dokumentacji projektowej.
 • Organizacja i nadzór nad praktykami zawodowymi uczestników projektu.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z partnerami projektu.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zakupów oraz wyboru wykonawców usług zgodnie
 • z obowiązującymi przepisami.
 • Ścisła współpraca z koordynatorem projektu.
 • Bieżąca współpraca z dyrektorem Centrum.

 

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki społecznej.
 • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 • Znajomość ustaw:
 • -  o zatrudnieniu socjalnym
 • -  o ochronie danych osobowych
 • - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • - o pomocy społecznej,
 • - o samorządzie terytorialnym,
 • -  Prawo Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

 

Praca w wymiarze: 1 etatu, 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Termin składania dokumentów -  22 stycznia 2018 r.  do godz. 15.00.

Treść całego ogłoszenia dostępna jest w siedzibie BK.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INFORMATYK/
ADMINISTRATOR  SYSTEMÓW

Kod oferty:
S-01/11.01/18

Oferujemy ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym, dynamicznym zespole dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
 

Do twoich głównych zadań należeć będzie:

 • Administracja infrastrukturą sieciową firmy w obszarze produkcyjnym i biurowym zapewniając jej nieprzerwane działanie;
 • Instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale);
 • Administrowanie sieciami LAN/WAN/WLAN;
 • Bieżące utrzymanie systemów - analiza wydarzeń, alarmów, wykonywanie kopii zapasowych;
 • Wsparcie użytkowników w obsłudze systemów informatycznych i rozwiązywanie bieżących problemów;
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zmian i usprawnień w systemach IT
 • Przestrzeganie i kontrolowanie istniejącej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii;
 • Przygotowywanie procedur i dokumentacji;
 • Udział w projektach informatycznych.


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Bardzo dobra znajomość systemów Windows XP/7/8/10 w zakresie administracji stacji roboczych;
 • Umiejętność naprawy i konfiguracji urządzeń komputerowych;
 • Znajomość technologii sieciowych i konfiguracji sieci LAN/WAN/WLAN;
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych;
 • Samodzielność w ustalaniu priorytetów zadań, oraz efektywne zarządzanie własnym czasem pracy;
 • Zdolność do pracy pod presją czasu, samodzielność w sytuacjach awaryjnych, dyspozycyjność (dyżury weekendowe);
 • Prawo jazdy kat. B.
Miejsce zatrudnienia:
Sława
 

 

LEKTOR JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kod oferty:
S-02/11.01/18

Zagania:

Nauka grupy osób dorosłych na poziomie podstawowym (kurs dla początkujących) w ramach funduszy unijnych, / 120 godzin/. Kurs ma na celu przygotowanie kursantów do certyfikatu A1.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe – filologia germańska

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: umowa zlecenie lub o dzieło
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 120 godzin
Wynagrodzenie: 40 zł/h
Data rozpoczęcia pracy: 16.01.2018

Informacje dodatkowe: Student musi mieć ukończony licencjat z języka niemieckiego, praca we wt i czw od 17 do 20.15

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

REFERENT W BIURZE DOTACJI MINISTERIALNYCH I REGIONALNYCH

Kod oferty:
S-01/10.01/18

Zakres obowiązków na w/w stanowisku:

 • Koordynowanie spraw związanych z rozwojem kadry UZ
 • Obsługa i aktualizacja Systemu POL-on związana z zakresem powierzonych obowiązków,
 • Ocena formalna wniosków o rejestrację konferencji oraz sprawozdań z konferencji organizacyjnych na UZ,
 • Obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Nauki,
 • Obowiązki administracyjne związane z działalnością Biura Dotacji Ministerialnych Regionalnych

 

Od kandydatów oczekujemy :

 • Wykształcenie wyższe, preferowana osoba ze stopniem doktora,
 • Biegła znajomość obsługi komputera Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywność, samodzielność,
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność, dokładności i systematyczności,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 16 stycznia 2018 r. do godz. 15:00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACOWNIK SOCJALNY

Kod oferty:
S-02/10.01/18

Umowa na zastępstwo, 1 etat

Wymagania niezbędne: spełnianie jednego z niżej wymienionych warunków:

 • - wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna,
 • - ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej
 • do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:

 • - znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej;
 • - umiejętność logicznego myślenia, samodzielność podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, biegła znajomość obsługi komputera; bardzo dobra   umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

 

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Rozpoznawanie, diagnozowanie i ustalanie potrzeb osób, rodzin wymagających pracy socjalnej w rejonie swojego działania;
 • Przygotowywanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie o właściwą formę pomocy wynikających z rozpoznania potrzeb danego środowiska;
 • Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie podań wraz z niezbędnymi załącznikami, udzielanie informacji dotyczących terminu składania wizyt w środowisku oraz wystawianie zaświadczeń.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;2) kserokopie świadectw pracy;3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,5)  oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych osobowych

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 19 stycznia 2018r.

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI

Kod oferty:
S-01/09.01/18

Kluczowe zadania:

 • Tworzenie i modyfikacja planu produkcyjnego w oparciu o zamówienia składane przez klienta.
 • Planowanie i sterowanie realizacją zamówień w procesie produkcji.
 • Wprowadzanie zamówień do systemu ERP.
 • Bieżący nadzór i kontrola realizacji planu produkcyjnego.
 • Śledzenie zabezpieczenia materiałowego.
 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z klientem obcojęzycznym w zakresie składanych przez klienta zamówień produkcyjnych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe z zakresu logistyki, gospodarki materiałowej, inżynierii produkcji.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 • Komunikatywność, orientacja na klienta i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy analitycznej, samodzielność.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel w stopniu dobrym.

 

Oferujemy:

 • Wysoką odpowiedzialność i samodzielność w działaniu.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z  największymi, międzynarodowymi koncernami.
 • Warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanych kwalifikacji i osiąganych wyników.
 • Szeroki pakiet socjalny (dofinansowania do wczasów, świadczenia świąteczne, paczki dla dzieci).
Miejsce zatrudnienia:
Grodzisk Wielkopolski
 

 

LABORANT

Kod oferty:
ST-01/09.01/18

Warunkiem jest rejestracja w Urzędzie Pracy.

Staż dla bezrobotnych do 25 roku życia lub bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie pracy lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia – może to być także student studiów niestacjonarnych.

Główne zadania:

 • Realizacja wyznaczonych procesów laboratoryjnych (istotna dokładność i zdolności manualne).
 • Określanie zapotrzebowania niezbędnego do prawidłowej realizacji prac laboratoryjnych.
 • Raportowanie zadań i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych procesów.
 • Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
 • Współpraca z innymi działami firmy w zakresie wykonywanych prac.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne kierunkowe np. chemiczne, medyczne, biotechnologiczne.
 • Możliwość zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w celu zdobycia stażu.
 • Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym (obsługa sprzętu, wykonywanie podstawowych analiz fizykochemicznych,zasady czystości laboratoryjnej i BHP).
 • Zdolności manualne.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej mile widziane.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem.
 • Dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań; dbałość o jakość i bezpieczeństwo pracy.

 

 Kandydatom oferujemy:

 • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce.
 •  Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju w zakresie nanotechnologii i pracy laboratoryjnej.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: Staż
Data rozpoczęcia pracy: od marzec - wrzesień

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Kod oferty:
Z-01/09.01/18

Poszukujemy inżynierów budownictwa (również kobiety) do pracy w niemieckim biurze projektowym.
Głównym zadaniem będzie wykonywanie rysunków wykonawczych elementów prefabrykowanych.

Oczekujemy od kandydatów rzetelnego podejścia do pracy. Pracujemy w programie Strakon, ale wystarczająca jest znajomość programów CAD.

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego na podstawowym poziomie i chęć jego dalszej nauki. *

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: jak szybko to możliwe

 

Główna siedziba firmy znajduje się w Albstadt i tu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Za przyjazd na rozmowę Kandydaci otrzymaja kosztów podróży.

Miejsce zatrudnienia:
Erfurt
 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-01/08.01/18

Wymagana bardzo dobra  znajomość języka francuskiego lub włoskiego lub niemieckiego.

 

Twoje zadania:

 • Obsługa realizacji, aktualizacji i monitoringu zamówień oraz dostaw,
 • Dążenie do budowania długotrwałych relacji z klientami,
 • Współpraca z innymi działami firmy,
 • Uczestnictwo w realizacji projektów międzynarodowych
   

Twoje kwalifikacje:

 • Bardzo dobra  znajomość języka francuskiego, lub włoskiego lub niemieckiego.
 • Znajomość języka angielskiego będzie mile widziana /warunkiem koniecznym jest znajomość języka polskiego/.
 • Dobra znajomości pakietu MS Office,
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • Wysokie zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
Miejsce zatrudnienia:
Rzepin
 

 

ASYSTENT DZIAŁU IT/ERP

Kod oferty:
S-01/05.01/18

Zakres obowiązków:

 • Weryfikacja i wprowadzanie wszystkich urządzeń teleinformatycznych do bazy danych
 • Prowadzenie dokumentacji sprzętu komputerowego
 • Zakładanie i uzupełnianie danych o użytkownikach w Active Directory
 • Pomoc w inwentaryzacji środków trwałych IT
 • Wsparcie działu IT/ERP w bieżących czynnościach.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowana Informatyka
 • Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość środowiska Windows oraz pakietu Office
 • Mile widziana znajomość systemów ERP
 • Wiedza i umiejętności w zakresie budowy i konfiguracji komputerów klasy PC, urządzeń teleinformatycznych i peryferyjnych
 • Mile widziana podstawowa znajomość Windows Server oraz znajomość budowy i konfiguracji sieci
 • Znajomość języka angielskiego

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: 01.02.2018 r.

Miejsce zatrudnienia:
Kostrzyn nad Odrą
 

 

INŻYNIER PROCESU

Kod oferty:
S-01/04.01/18

Zadania:

 • Nadzorowanie wprowadzanych procedur i cykli w kontroli jakości, celem zachowania zgodności z wymaganiami klienta
 • Współpraca z klientami w kwestii wdrażania projektów jakościowych
 • Przeprowadzanie procesu zatwierdzania części (PPAP, VDA2)
 • Nadzór nad reklamacjami oraz działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
 • Udział w audytach klienta oraz wewnętrznych Tworzenie standardów jakości
 • Współpraca z działem produkcji oraz innymi działami
 • Przygotowywanie raportów, statystyk, dokumentacji.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technologicznych i technicznych
 • Współudział we wdrażaniu nowych projektów
 • Szkolenie pracowników z zagadnień jakościowych, reklamacji oraz przy wprowadzaniu nowych uruchomień.
 • Współudział w tworzeniu planów projektów i planów działań przy nowych uruchomieniach
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczno-technologiczną
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
 • Nadzór na sprzętem kontrolno- pomiarowym

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe - mechanika, inżynieria produkcji
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stabilne zatrudnienie,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • dofinansowanie opieki medycznej,
 • dostęp do ubezpieczenia grupowego, dofinansowanie karty multisport,

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Górzykowo
 

 

SPECJALISTA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Kod oferty:
S-01/03.01/18

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie dokumentacji PPAP, zatwierdzanie i kontrola wzorcowych wyrobów;
 • tworzenie dokumentacji jakościowej (FMEA, Control Plan, Instrukcje Kontroli) czynne uczestnictwo we wdrażaniu nowych wyrobów w ramach procesu APQP;
 • opracowywanie IMDS;
 • nadzór nad sprzętem pomiarowym (dbanie o stan i regularny przegląd narzędzi pomiarowych oraz przymiarów wraz z procesem wzorcowania);
 • udział we wdrażaniu nowych produktów/ części prototypowych;
 • inicjowanie zmian, doskonalenia istniejącego systemu zarządzania jakością;
 • bieżąca współpraca, konsultacje i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi spółki;
 • budowanie dobrej i długoterminowej współpracy z kluczowymi dostawcami i z klientami;
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • przygotowywanie i nadzór dokumentacji jakościowej oraz systemowej.

Oczekiwania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - warunek konieczny; •znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w przedsiębiorstwie o profilu produkcyjnym w branży automotive – warunek konieczny;
 • znajomość metod i narzędzi zarządzania jakością;
 • uprawnienia auditora VDA 6.3 i IATF 16949;
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • mile widziane certyfikaty z zakresu IATF 16949 i ISO 9001; LeanSixSigma i inne. Prawo jazdy

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stabilne zatrudnienie,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • dofinansowanie opieki medycznej,
 • dostęp do ubezpieczenia grupowego, dofinansowanie karty multisport,

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Górzykowo

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY ZE ZNAJOMOŚCIĄ J.FRANCUSKIEGO

Kod oferty:
S-01/21.12/17

Twoje zadania:

 • Obsługa realizacji, aktualizacji i monitoringu zamówień oraz dostaw,
 • Dążenie do budowania długotrwałych relacji z klientami,
 • Współpraca z innymi działami firmy,
 • Uczestnictwo w realizacji projektów międzynarodowych
   

Twoje kwalifikacje:

 • Komunikatywna  znajomość  j. francuskiego
 • Znajomość języka angielskiego będzie mile widziana,
 • Warunkiem koniecznym jest znajomość języka polskiego
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • Wysokich zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych.
Miejsce zatrudnienia:
Rzepin
 

 

DYREKTOR BIURA PROGRAMÓW UNIJNYCH I PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

Kod oferty:
S-01/20.12/17

Pracodawca: Uniwersytet Zielonogórski.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę.

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzór nad wdrażaniem projektów unijnych realizowanymi przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Nadzór nad wdrażaniem projektów rozwojowych realizowanymi przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Nadzór i koordynacja realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków europejskich;
 • Koordynacja działalności podległych Prorektorowi ds. Rozwoju jednostek, które realizują projekty unijne lub rozwojowe;
 • Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora z Instytucjami Zarządzającymi lub Pośredniczącymi dla horyzontalnych programów operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • Koordynacja w imieniu Prorektora ds. Rozwoju procesu wdrażania programów i strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, Kolegium Rektorskiego i spotkań kierownictwa Uniwersytetu w zakresie kompetencji Prorektora ds. Rozwoju;
 • Obsługa merytoryczno-organizacyjna spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Rozwoju;
 • Bieżąca współpraca z kierownictwem oraz członkami zespołów projektowych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, innych)
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni;
 • Udział w organizacji przedsięwzięć związanych z reprezentowaniem uczelni przez Prorektora ds. Rozwoju;
 • Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organami administracji publicznej;
 • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem porozumień i umów zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami w zakresie realizacji projektów unijnych lub rozwojowych.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania kandydatów: 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy min. 5 lat - doświadczenie zawodowe (zarządzanie projektami unijnymi),
 • Umiejętność pracy w systemach SOWA oraz SL2014,
 • Znajomość programów regionalnych i horyzontalnych w Polsce, przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, w zakresie środków dedykowanych szkołom wyższym,
 • Znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach UE;
 • Gotowość do udziału w szkoleniach, konferencjach itp.

Atutem będzie:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • Pełna dyspozycyjność i mobilność,
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji,
 • Odporność na stres.

 

Pisemne oferty zawierające List motywacyjny, CV należy składać do dnia 5 stycznia 2018r. do godz. 12:00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

REFERENT TECHNICZNY

Kod oferty:
S-01/19.12/17

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Obsługa urządzeń biurowych i laboratoryjnych, w tym konserwacja sprzętu laboratoryjnego, zgłaszanie napraw serwisowych, monitorowanie zasobów materiałów zużywalnych, sporządzanie i realizacja zamówień.
 • Prowadzenie rejestru pola spisowego WB10A10.
 • Podstawowe prace związane z aktywnością dydaktyczną Katedry (przedmioty realizowane na trzech kierunkach studiów licencjackich i magisterskich, w miarę potrzeb) oraz drobne prace administracyjne na rzecz Katedry.
 • Przygotowanie i obsługa laboratorium EPG (elektronicznej rejestracji zachowania się owadów podczas penetracji roślin)
 • Przygotowanie materiału laboratoryjnego: utrzymywanie i hodowla owadów oraz roślin, pobieranie materiału w terenie, przygotowanie odczynników chemicznych i preparatów mikroskopowych zgodnie z obowiązującą metodyką
 • Udział w prezentacjach okolicznościowych z okazji Festiwalu Nauki, Nocy Biologów itp.- pomoc w  przygotowywaniu wystąpień i zajęć praktycznych.
 • Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do zajęć.
 • Inne prace zlecane przez Kierownika Katedry, w miarę aktualnych potrzeb

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Znajomości struktury Uczelni,
 • Obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywności, samodzielności,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.
 • Wykształcenia wyższego - posiadania ukończonych studiów I stopnia na kierunku biotechnologia,
 • Wykazania się kontynuacją studiów na kierunku biotechnologia na poziomie II stopnia,
 • Wykazania się praktyką w zakresie laboratoryjnej oceny żywności (chemicznej i mikrobiologicznej),
 • Biegłej znajomości obsługi komputera, posiadania umiejętności obsługi pakietu Office,
 • Znajomości języków obcych - niemieckiego i angielskiego.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 10.00.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

DORADCA KLIENTA BIZNESOWEGO

Kod oferty:
S-02/19.12/17

Twoja rola:

 • Budowa własnej sieć Klientów Biznesowych
 • aktywne nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych
 • pomoc dla Klientów w rozwiązywaniu problemów energetycznych, optymalizowaniu rachunków
 • analiza sytuacji rynkowej na podległym terenie
 • raportowanie swoich wyników
 • status studenta ( studia zaoczne/niestacjonarne)

Wskazane prawo jazdy: Kategoria B

 

Praca w renomowanej firmie, w przyszłościowej branży energetycznej · brak górnego limitu zarobków: otrzymujesz podstawę i atrakcyjną prowizję od sprzedaży · możliwość awansu – sam wybierasz jak pokierujesz swoją karierą! · pakiet szkoleń, które zapewnią Ci wiedzę branżową i produktową oraz rozwiną Twoje umiejętności w zakresie sprzedaży i budowania relacji z klientem · niezbędne narzędzia pracy · możliwość udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 40 h
Data rozpoczęcia pracy: 10.01.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

KIEROWNIK MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Kod oferty:
S-01/18.12/17

Miejsce pracy: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

 

Wymagania/ predyspozycje:

 • Wykształcenie wyższe, staż pracy min. 5 lat - doświadczenie zawodowe (zarządzanie projektem unijnym, rozliczanie i administrowanie projektu)
 • umiejętność pracy w systemach SOWA oraz SL2014,
 • znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS,
 • znajomość zasad zamówień publicznych,
 • gotowość do odbycia staży i szkoleń w zakresie symulacji medycznej,
 • umiejętności organizacyjne
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • umiejętności analityczne oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność, samodzielność
 • biegła znajomość obsługi komputera.


Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • Koordynowanie realizacji projektu w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój, działanie 5.3.,
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przy rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu,
 • przygotowanie dokumentów sprawozdawczych i raportów, w tym wniosków o płatność,
 • bieżąca aktualizacja wniosku o dofinansowanie,
 • nadzór, zarządzanie zespołem pracowników i Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa UZ,
 • nadzór, zarządzanie wyposażeniem pracowni i pomieszczeń centrum (konserwacja, obsługa techniczna sprzętu, dbałość o bezpieczeństwo urządzeń, zlecanie napraw i przeglądów)
 • nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo-księgowych, zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.


Atutem będzie:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

  Rodzaj umowy: O pracę.

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać do dnia 03.01. 2018r. do godz. 12.00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Kod oferty:
S-01/15.12/17

Umowa na czas określony, 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo administracyjne, politologia
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • odbyta służba przygotowawcza.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o świadczenia, wprowadzanie danych do systemu komputerowego, pozyskiwanie danych poprzez system,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych i dokumentów wynikających z ustaw.

4. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny;  2) kserokopie świadectw pracy;  4)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 6) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kod oferty:
S-02/15.12/17

Umowa na czas określony, 1 etat.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: administracja,  marketing i zarządzanie, politologia, socjologia, praca socjalna,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 • mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji publicznej
 • odbyta służba przygotowawcza.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wprowadzanie danych w systemy komputerowe, sporządzanie list wypłat oraz korespondencji,
 • prowadzenie rejestrów i statystyk,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych i dokumentów wynikających z ustaw.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny; 2) kserokopie świadectw pracy; 4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 6) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o: a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 5 stycznia 2018r.

Miejsce zatrudnienia:
Nwa Sól
 

 

REFERENT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kod oferty:
S-03/15.12/17

Umowa na czas określony, 0,5 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: administracja,  marketing i zarządzanie, politologia, socjologia, praca socjalna,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 • mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji publicznej
 • odbyta służba przygotowawcza.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wprowadzanie danych w systemy komputerowe, sporządzanie list wypłat oraz korespondencji,
 • prowadzenie rejestrów i statystyk,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych i dokumentów wynikających z ustaw.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny; 2) kserokopie świadectw pracy; 4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 6) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o: a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 5 stycznia 2018r.

Miejsce zatrudnienia:
Nwa Sól
 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-01/14.12/17

Wymagania:
- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - dobra organizacja pracy - komunikatywność

Obowiązki: - obsługa administracyjna sekretariatu - dbanie o prawidłowy obieg dokumentów - archiwizacja dokumentów - obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej - obsługa telefoniczna sekretariatu

 

Informacje dodatkowe:
Mile widziane osoby niepełnosprawne. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy. W temacie prosimy o wpisanie nazwy stanowiska oraz miasta.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: 12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

EDYTOR DANYCH - SKLEP INTERNETOWY

Kod oferty:
D-01/14.12/17

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne.
 • Od kandydata oczekujemy sumienności, samodzielności, dokładności oraz znajomości systemu e-commerce PrestaShop.

Zadania:

Wprowadzanie danych o produktach do sklepu internetowego na podstawie otrzymanych danych.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Informacje dodatkowe: W przyszłości możliwość szerszej współpracy obejmującej elementy copywritingu oraz stałej pracy po ukończeniu studiów.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA

Kod oferty:
S-02/14.12/17

Jeżeli chcesz:

- zdobyć doświadczenie w obsłudze klienta i w pracy zespołowej; - nauczyć się budowania relacji z klientem i cierpliwości do ludzi, to jest praca dla Ciebie.

 

Co otrzymasz:
* pracę w miłej atmosferze * atrakcyjne wynagrodzenie *posiłki pracownicze w korzystnej cenie * atrakcyjne systemy premiowania * szkolenia niezbędne do pracy w restauracji * szansę na rozwój, w tym liczne rekrutacje wewnętrzne

 

Czego potrzebujesz: * chęci do pracy- nie wymagamy doświadczenia, ponieważ zapewniamy pełne szkolenie! * książeczkę sanitarno-epidemiologiczną ( jeśli nie masz pomożemy Ci ją wyrobić)
Znajomość języków obcych: Poziom podstawowy

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie lub umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: Elastyczny grafik - sam decydujesz.
Data rozpoczęcia pracy: Styczeń 2018 r.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PRACOWNIK BIUROWY

Kod oferty:
S-03/14.12/17

Wymagania :
- komunikatywność - dobra organizacja pracy - sprawna obsługa komputera i urządzeń biurowych - dokładność - nienaganna kultura osobista

Obowiązki: - obsługa przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej - obsługa telefoniczna biura i łączenie rozmów - organizacja logistyczna spotkań - wykonywanie poleceń przełożonego

 

Informacje dodatkowe:
Mile widziane osoby uczące się zaocznie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy. W temacie prosimy o wpisanie nazwy stanowiska oraz miasta.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: 12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

PŁATNY STAŻ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ABSOLWENTÓW

Kod oferty:
ST-01/14.12/17

 

Informacje dodatkowe:

Poszukujemy osób, które: - ukończyły studia licencjackie bądź magisterskie, - są w wieku 21 – 29 lat, - aktualnie nie pracują, nie szkolą się i nie kształcą w trybie stacjonarnym, - mieszkają w Zielonej Górze lub na terenie powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego, - posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię wydaną przez lekarza w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, - nie mają doświadczenia i chcą je zdobyć.*

 

Jeżeli ten opis pasuje do Ciebie – zgłoś się do nas! Oferujemy: - 3-miesięczny płatny staż zawodowy z możliwością zatrudnienia, - stypendium stażowe w wysokości 1500zł. netto/miesiąc, - bezpłatne szkolenia zawodowe, w tym szkolenie komputerowe z możliwością uzyskania certyfikatu ECDL, - indywidualne wsparcie psychologiczne, - spotkania z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym i psychologiem.

 

Staże zawodowe będą realizowane u pracodawców z regionu w różnych obszarach, m.in. : - Administracja/Praca biurowa, - Obsługa klienta, - Kadry/Płace/Rekrutacja, - Logistyka, - Księgowość/Finanse, - BHP/Ochrona środowiska, - IT, - Inżynieria, - Reklama/PR/Marketing, - Transport/Spedycja. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest spełnienie wymienionych wymagań.

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa stażowa
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełny etat
Wynagrodzenie: 1500zł. netto / m-c
Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2018r.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra, powiat
zielonogórski, powiat nowosolski
 

 

KOORDYNATOR PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Kod oferty:
S-01/13.12/17

Zadania:

• Współpraca z Klientem w zakresie planowania i realizacji procesu rekrutacyjnego

• Raportowanie Klientowi działań rekrutacyjnych oraz ewidencjonowanie zamówień

• Realizacja działań związanych z przygotowaniem pracowników do pracy (przygotowanie dokumentów)

• Obsługa pracowników tymczasowych/zleceniobiorców w trakcie zatrudnienia

• Koordynacja obiegu dokumentów

• Budowanie pozytywnego wizerunku oraz trwałych relacji z klientami

 

Oczekiwania:

• Doświadczenie w obszarze obsługi klienta/administracji/rekrutacji

• Wykształcenie wyższe (Zarządzanie/Administracja)

• Czynne prawo jazdy kat. B - warunek konieczny

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

• Znajomość prawa pracy, rozliczania czasu pracy oraz ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – mile widziana

• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz staranność i skrupulatność w realizacji obowiązków

• Umiejętność analitycznego myślenia

 

Oferujemy:

• Umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku         

• Możliwość rozwoju w strukturach Grupy Kapitałowej

• Profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu

• Dostęp do atrakcyjnej oferty benefitów

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

• Możliwość pracy w otwartym i zgranym zespole

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

INFORMATYK

Kod oferty:
S-02/13.12/17

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • administracja siecią komputerowa, instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania funkcjonującego w Ośrodku;
 • przygotowywanie programów komputeryzacji urzędu i merytoryczny nadzór nad
 • ich wdrażaniem;
 • usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych działach;
 • obsługa systemów sprawozdawczości w zakresie wczytywania oraz przesyłania sprawozdań;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w urzędzie;

Wszystkie informacje dotyczące tej oferty dostępne są w siedzibie BK.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – kierunek informatyka oraz 4 lata stażu pracy;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi
 • na serwerach, znajomość systemów operacyjnych: klasy windows server 2003/2012/2016 na poziomie administratorskim;
 • dobra znajomość środowiska active directory  na poziomie administratorskim;
 • znajomość środowiska baz danych ms sql, firebird - na poziomie administratorskim;
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych;
 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu systemów i sieci informatycznych, bezpieczeństwa informacji, budowania strategii informatycznych;

  Wszystkie informacje dotyczące tej oferty dostępne są w siedzibie BK.

 • Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny; 2) kserokopie świadectw pracy; 4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 6) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o:
  a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 29 grudnia 2017r.
Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

KALKULANT W ZAKŁADZIE PIECÓW TOPIALNYCH

Kod oferty:
S-01/12.12/17

Kluczowe zadania:

 • Tworzenie kalkulacji (wyceny) pieców topialnych
 • Pomoc w opracowaniu wytycznych do otwierania zleceń produkcyjnych
 • Opracowywanie rysunków ofertowych
 • Wsparcie zespołu sprzedażowego

 

Wykształcenie:

 • Wykształcenie minimum wyższe inżynierskie, preferowany kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS
 • Office, w szczególności programu Excel
 • Podstawowa znajomość obsługi programu Inventor

Doświadczenie zawodowe:

 • Stawiając na rozwój młodej i dynamicznej kadry poszukujemy kandydatów z niewielkim doświadczeniem zawodowym (1 -3 lata) oraz rozpoczynających karierę zawodową
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność współpracy w grupie
 • Kreatywność i samodzielność

 

Oferujemy

 • Ciekawą i niemonotonną pracę nad niepowtarzalnymi projektami w kreatywnym i dynamicznym
 • zespole
 • Możliwość awansu zawodowego
 • Partnerską atmosferę pracy

W naszej firmie:

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność należą do kluczowych wartości
 • Decyzje podejmowane są sprawnie
 • Od każdego pracownika oczekujemy wpływania na przyszły kształt organizacji
Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin
 

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

Kod oferty:
S-02/12.12/17

Poszukiwani studenci absolwenci ze znajomością języków obcych:

 • Język francuski - wykształcenie kierunkowe
   
 • Język hiszpański (wskazana znajomość dobra/ bardzo dobra języka)
 • Język włoski (wskazana znajomość dobra/ bardzo dobra języka)
 • Język czeski (wskazana znajomość dobra/ bardzo dobra języka)

 

Zadania: - mailowa i telefoniczna obsługa klienta -przyjmowanie i obsługa zamówień - obsługa reklamacji od klientów -udzielanie informacji na temat oferty

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8 godzin

Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Kod oferty:
S-03/12.12/17

Zadania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku 3-6 lat, w zakresie min. programowego wychowania przedszkolnego.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: Pedagogika - edukacja przedszkolna

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę (Karta Nauczyciela)
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 25/25 (cały etat)
Wynagrodzenie: 2294,00 zł. brutto (jako n-l stażysta)
Data rozpoczęcia pracy: praca od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Czerwieńsk
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-01/08.12/17

Nauczanie języka angielskiego w gimnazjum.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe - filologia angielska
 • Wskazane prawo jazdy kat. B.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zastępstwo
Godzinowy wymiar zatrudnienia: od 13/18 do 18/18
Data rozpoczęcia pracy: 02 stycznia 2018 r.

Miejsce zatrudnienia:
Radoszyn

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Kod oferty:
S-02/08.12/17


Przyjmę systematyczną i rzetelną osobę do pracy biurowej, wszechstronnie uzdolnioną, z dobrą dykcją, z dobrym opanowaniem klawiatury. *

Praca w pełnym wymiarze godzin polegająca między innymi na utrzymywaniu stałych telefonicznych kontaktów z klientami.

Wskazane prawo jazdy: kat. B*

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8
Data rozpoczęcia pracy: 15.12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

 

JUNIOR ENGINEER

 

Kod oferty:
S-01/07.12/17

Opis stanowiska:

 • Konfiguracja, testy i instalacja oprogramowania nagrywającego systemy ATC
 • Instalacja okablowania oraz osprzętu w szafach serwerowych (RACK)
 • Zestawianie, obsługa i naprawa systemów nagrywających
 • Prowadzenie wsparcia technicznego (zarówno zdalnego jak i bezpośredniego)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane o profilu informatycznym)
 • Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows (preferowane Windows Server)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do częstych wyjazdów zagranicznych (po okresie próbnym)
 • Zdolności analityczne i planistyczne
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji

Mile widziane:

 • Doświadczenie w serwisowaniu sprzętu IT
 • Szkolenie SEP instalator

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez korzystanie ze szkoleń
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w zespole doświadczonych inżynierów
 • Międzynarodowe środowisko oraz koleżeńską atmosferę pracy.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI

Kod oferty:
S-02/07.12/17

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Kontrolę przestrzegania standardów jakościowych firmy,
 • pobieranie próbek.
 • Kontrolę wizualną towaru przeznaczonego do wyjścia.


Wymagania:

 • Wykształcenie: biotechnologia / biologia
 • Znajomość języków obcych: Mile widziana
 • Prawo jazdy: Dodatkowy atut

 

ARUNKI ZATRUDNIENIA
Data rozpoczęcia pracy: 1.01.2018

Oferujemy:
- umowę o pracę - atrakcyjne wynagrodzenie stosownie do posiadanego wykształcenia i doświadczenia - możliwość zdobycia cennego doświadczenia w pracy związanej z produkcją żywności w międzynarodowym koncernie - pracę w miłym i doświadczonym zespole

Miejsce zatrudnienia:
Słubice
 

 

ANALITYK DANYCH

Kod oferty:
S-01/06.12/17

Obowiązki:

 • Przygotowywanie raportów, analiz oraz prognoz na podstawie danych gromadzonych w systemach wewnętrznych oraz w oparciu o źródła zewnętrzne
 • Opracowywanie raportów z wyników i procesów sprzedażowych w oparciu o zagraniczne strony www
 • Gromadzenie danych oraz tworzenie rekomendacji i prognoz w oparciu o pozyskane dane
 • Monitorowanie działań konkurencji firmy
 • Kontakt z zagranicznymi partnerami w ramach prowadzonych prac

 

Wymagania:

 • Znajomość zagadnień z zakresu analizy danych oraz ich poprawnej interpretacji
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze analiz w szczególności analiz sprzedażowych oraz w prowadzeniu projektów
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel na poziomie zaawansowanym)
 • Skrupulatność, dokładność i dociekliwość
 • Chęć ciągłego uczenia się i rozwoju
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (mile widziana znajomość j. angielskiego)
 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki z zakresu ekonomii i marketingu

 

Oferujemy:

 • Pracę w centrali nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu globalnym
 • Współpracę z młodym i pełnym ambicji zespołem profesjonalistów otwartych na nowe inicjatywy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę wraz z systemem premiowym i dofinansowaniem pakietu sportowego (karta Multisport Plus) oraz prywatnej opieki medycznej
 • Konkurencyjny pakiet świadczeń pracowniczych i wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. MASTER DATA

Kod oferty:
S-02/06.12/17

Opis stanowiska:

 • Stałe zarządzanie jakością gromadzonych danych w bazach danych całej grupy
 • Projektowanie nowych obszarów danych podstawowych i wsparcie podczas wdrażania zmian w systemach, przy zachowaniu integralności baz danych
 • Dbanie o efektywność procesów gromadzenia i przetwarzania danych
 • Przygotowywanie procedur wspierających standaryzację procesów w obszarze Master Data
 • Uczestnictwo i wsparcie kluczowych projektów (m.in. projektowania i wdrażania Hurtowni Danych)
 • Tworzenie analiz i raportów wspierających pracę menedżerów różnych szczebli zarządzania

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub ew. ostatni rok studiów (preferowane kierunki informatyczne, ekonomiczne)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych
 • Praktyczna znajomość zasad funkcjonowania relacyjnych baz danych (mile widziane doświadczenie w pracy z hurtownią danych)
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków
 • Skrupulatność, dokładność i dociekliwość
 • Chęć ciągłego uczenia się i rozwoju oraz otwartość na nowe pomysły
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

Oferujemy:

 • Możliwość objęcia nowoutworzonego stanowiska w ramach struktury Organizacji
 • Pracę w centrali nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmy o zasięgu globalnym
 • Współpracę z młodym i pełnym ambicji zespołem profesjonalistów otwartych na nowe inicjatywy
 • Elastyczny czas pracy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Konkurencyjny pakiet świadczeń, m.in. dofinansowanie pakietu sportowego (karta Multisport Plus) i prywatnej opieki medycznej.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ASYSTENT SPRZEDAŻY

Kod oferty:
S-01/05.12/17

Praca dla studentów/ absolwentów UZ.

Zadania:

 • Odpowiedzialność za wspomaganie procesu sprzedaży zarówno w sklepie stacjonarnym jak i internetowym.

  Wymagania:
 • Umiejętności w nawiązywaniu kontaktów,
 • biegłość w stosowaniu nowych technologii,
 • podstawowa znajomość angielskiego lub niemieckiego.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: O prace
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 10-18
Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI

Kod oferty:
S-01/04.12/17

Zadania:
 

 • Planowanie tras dla kierowców,
 • uzupełnianie i kontrola stanów magazynowych, optymalizacja stanów magazynowych,
 • zamawianie towarów u dostawców oraz kontrola i nadzór nad procesem realizacji zamówień,
 • kontrola/ sporządzanie listy wysyłek,
 • prace administracyjne związane z obsługą zamówień, wyjaśnianie nieprawidłowości, 
 • sporządzanie dokumentacji, 
 • realizacja bieżących zadań, udoskonalanie procesów oraz pracy zespołu. 

Wymagania:

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • Potrafisz efektywnie pracować zarówno samodzielnie, jaki i w zespole,
 • jesteś bardzo dokładny, odpowiedzialny, nastawiony na realizację zadań, umiesz analitycznie myśleć i jesteś odporny na stres,
 • jesteś ambitny, wykazujesz zaangażowanie i szybko się uczysz,
 • jesteś w trakcie lub ukończyłeś/aś studia wyższe,
 • posługujesz się językiem niemieckim  w stopniu przynajmniej podstawowym - minimum poziom A2,
 • jesteś komunikatywny, posiadasz umiejętności organizacyjne,

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, stabilne zatrudnienie,
 • pracę w międzynarodowym środowisku, dużą samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • praktyczne wdrożenie do pracy i wszystkie niezbędne narzędzia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, premię uzależnioną od realizacji zadań,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w trybie zadaniowym,
 • możliwość pracy zdalnej z zastrzeżeniem pracy minimum 2 dni w miesiącu w siedzibie firmy (po odbyciu szkolenia).
Miejsce pracy: Praca zdalna + minimum 2 dni w miesiącu w biurze w Rzepinie
 

 

PRACA DORYWCZA

Kod oferty:
D-01/04.12/17

Praca polega na wprowadzaniu danych do systemu sklepu internetowego.

 

Osoba pracuje zdalnie - otrzymuje materiały mailem - mailem rozlicza się z pracy. Do pracy niezbędna jest znajomość oprogramowania sklepu Presta Shop oraz Excel, plików csv oraz xml.

Przy dobrej współpracy możliwe również dodatkowe zlecenia polegające na edycji istniejących już opisów produktów.

 

Predyspozycje osobowościowe: Dokładność, sumienność

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Wynagrodzenie: 15 zł netto za 20 rekordów
Data rozpoczęcia pracy: 2017.12.11

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INŻYNIER BUDOWY/ ADMINISTRATOR/KA KONTRAKTU

Kod oferty:
S-01/01.12/17

Praca przy budowie hali produkcyjnej (budownictwo ogolne).

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad bieżącym obiegiem dokumentacji na potrzeby budowy (wnioski materiałowe, wystąpienia, dokumentacja Projektowa)
 • sporządzenia obmiarów, przedmiarów robót
 • udział w naradach z Inwestorem, Inspektorami Nadzoru
 • nadzór nad dokumentacją Powykonawczą.

Praca w większości czasu w biurze budowy w Zielonej Górze.

 


Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe - budownictwo

 

Oferujemy:
-możliwość zdobycia doświadczenia na budowie
- atrakcyjne wynagrodzenie

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy – o pracę lub umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8
Data rozpoczęcia pracy: Grudzień 2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Kod oferty:
S-02/01.12/17

Do zadań specjalisty w salonie należy bezpośrednia obsługa klientów.

Doświadczenie w sprzedaży jest mile widziane ale jeśli ktoś takiego nie posiada to liczy się potencjał*

Każdy pracownik rozpoczynający współpracę z firmą  przechodzi pakiet adaptacyjny w skład którego wchodzą zarówno szkolenia sprzedażowe, webinaria, couching, mentoring itd.

 

Jeśli lubisz pracę z ludźmi, interesujesz się nowymi technologiami, działasz skutecznie i z pasją to zapraszamy do naszego zespołu.*

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: elastyczny grafik pracy
Data rozpoczęcia pracy: 01.12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-03/01.12/17

Wymagania:

 • Wykształcenie: filologia angielska/EWiP z j. angielskim
 • Wymagane prawo jazdy kat. B, własne auto.

 

Czekam na osobę otwartą, kreatywną, z motywacją do pracy, która uwielbia dzieciaki, jest odpowiedzialna, empatyczna i cierpliwa - umiejętność/pasja w pracy z dziećmi - kreatywność - samodzielność - komunikatywność/otwartość*

 

Pracodawca oferuje:
- szkolenie z metody - pomoce i materiały do zajęć - wsparcie merytoryczne Możliwość zdobycia umiejętności i doświadczenia w zakresie: - pracy z dziećmi metodą muzyczno-ruchową; - współpracy z kadrą placówek, z rodzicami, opiekunami itp.; - planowania, organizowania

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce pracy:

Zielona Góra - 1 etat

Świebodzin - 1 etat
 

 

NAUCZYCIEL EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ/ TERAPEUTA DZIECI Z AUTYZMEM

Kod oferty:
S-04/01.12/17

Opis:

Praca na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z uczniami ze spektrum autyzmu. Wsparcie terapeutyczne uczniów i ich rodzin w terapii. 

Około 6 godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz około 2 godziny na przygotowanie do zajęć i konsultacje z rodzicami/specjalistami. Nacisk na pracę grupową, współpracę specjalistów w celu podnoszenia kompetencji uczniów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: edukacja  przedszkolna/edukacja uczniów z autyzmem / oligofrenopedagogika

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2018

Miejsce zatrudnienia:
Głogów
 

 

NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Kod oferty:
S-01/30.11/17

Zadania:
Realizacja celów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi w normie rozwojowej w wieku 4 lat, 6 godzin dziennie bezpośredniej pracy z dziećmi oraz 2 godziny przygotowania do zajęć.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Informacje dodatkowe: Nauczyciel pracuje w 10 osobowej grupie dzieci, ma do dyspozycji pomoc nauczyciela przez większość dnia. W ciągu dnia cyklicznie odbywają się "wizyty" dzieci z autyzmem, zawsze pod opieką terapeuty.

 

Warunki zatrudnienia
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Wynagrodzenie: 2600 brutto
Data rozpoczęcia pracy: 03.01.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

NAUCZYCIEL EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ/ TERAPEUTA DZIECI Z AUTYZMEM

Kod oferty:
S-02/30.11/17

Zadania:
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu ,praca nad dostosowaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego do potrzeb uczniów z autyzmem, praca terapeutyczna z podopiecznymi. 6 godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem i 2 godziny na przygotowanie się do zajęć.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: edukacja  przedszkolna/edukacja uczniów z autyzmem / oligofrenopedagogika

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2018

Miejsce zatrudnienia:
Żagań
 

 

SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

Kod oferty:
S-03/30.11/17

Kluczowe  zadania:

 • Kontakt z klientem w sprawach dotyczących jakości produktu, w tym wyjazdy zagraniczne.
 • Rozpatrywanie reklamacji Klienta i rozwiązywanie problemów jakościowych – przygotowywanie raportów 8D.
 • Opracowywanie planu poprawy we współpracy z pozostałymi działami firmy i Klientem.
 • Tworzenie dokumentacji związanej z zatwierdzeniem procesu produkcji.
 • Opracowywanie raportów i analiz dotyczących jakości.
 • Współpraca w zespołach w zakresie tworzenia dokumentów FMEA, Control Plan.
 • Kontrola kosztów związanych z reklamacjami Klienta.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie jakością, systemy produkcyjne).
 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju.
 • Umiejętność nawiązywania relacji i komunikatywność.
 • Dokładność, inicjatywa i proaktywne podejście do wykonywanych zadań.
 • Orientacja na wyniki i realizację wyznaczonych celów.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi Pakietu MS Office w stopniu dobrym.

 

Oferujemy:

 • Wsparcie i pełne wdrożenie podczas okresu próbnego,
 • ciekawą, pełną wyzwań i możliwości rozwoju pracę bez konieczności posiadania doświadczenia,
 • pakiet benefitów (kartę Multisport, kursy językowe, dofinansowanie do wczasów, świadczenia świąteczne),
 • pracę w dynamicznie zmieniającym i rozwijającym się, międzynarodowym środowisku pracy,
 • przychodnię lekarską na terenie firmy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z międzynarodowymi koncernami.
Miejsce zatrudnienia:
Karpicko k. Wolsztyna
 

 

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI IT

Kod oferty:
S-01/29.11/17

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie projektów rekrutacyjnych z obszaru IT /wybór najbardziej skutecznych metod pozyskiwania kandydatów/,
 • identyfikowanie kandydatów odpowiednich do prowadzonych projektów z wykorzystaniem social media, portali specjalistycznych oraz metody direct search,
 • budowanie i aktualizowanie bazy kandydatów,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kandydatami,
 • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,
 • sporządzanie raportów (wewnętrznych oraz na potrzeby Klientów) z przebiegu projektów,
 • wsparcie kierowników na wszystkich etapach procesu rekrutacji,
 • - wsparcie procesu zatrudnienia i wdrożenia nowych pracowników,
 • szukanie i opracowywanie rozwiązań zwiększających skuteczność procesów rekrutacyjnych,
 • budowanie profesjonalnych i trwałych relacji biznesowych wewnętrznych, zewnętrznych oraz dbałość o wizerunek pracodawcy.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie: Psychologia/ Praca socjalna/ Socjologia
 • doświadczenie zawodowe / praca na podobnym stanowisku z wykorzystaniem metod rekrutacji „direct search”/,
 • znajomość rynku IT
 • język angielski (minimum poziom B2)
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • otwartość do podejmowania trudnych wyzwań, kreatywność i dociekliwość
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • zaangażowanie w pracę i odpowiedzialność za podejmowane działania
 • systematyczność oraz przywiązywanie wagi do szczegółów.

 

Warunki zatrudnienia:
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat

Miejsce pracy:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO

Kod oferty:
S-01/27.11/17

Praca dla studentów/ absolwentów UZ.
 

Zadania:

-rekrutacja uczestników projektu, - nadzór i weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych, - ustalanie terminów doradztwa i szkoleń, - przygotowanie umów szkoleniowych, - przygotowanie dokumentacji doradczej i szkoleniowej, - przygotowanie umów stażowych– na bieżąco, - stały kontakt z opiekunem stażystów w trakcie odbywania stażu, - kierowanie na badania lekarskie– na bieżąco, - rozliczanie kosztów dojazdu i przekazywanie informacji do służb księgowych, - stały kontakt z kadrą projektu w celu sprawnej realizacji projektu.

 

Wymagania niezbędne:
- bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel, - systematyczność i odpowiedzialność.

 

Oferujemy:
- możliwość współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem, - możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020 -możliwość rozwoju w obszarze szkoleń podnoszących kwalifikacje cyfrowe i zawodowe oraz kompetencje, - umowę o pracę na pełen etat.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: 12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

STAŻ PŁATNY

Kod oferty:
ST-01/27.11/17

Rodzaj stażu: Płatny staż z gwarancją zatrudnienia*

 

Masz mniej niż 29 lat? Dopiero wchodzisz na rynek pracy? Szukasz doświadczenia zawodowego? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zależy Ci na lepszym starcie zawodowym?

-Weź udział w projekcie stażowym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego!

 

Kogo szukamy?
- Studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych), -Absolwentów bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia,
Osób które nie biorą udziału w innym tego typu projekcie.

Projekt obejmuje wsparciem również osoby niepełnosprawne.

Co zapewniamy?

 • 3 miesięczne płatne staże z gwarancją zatrudnienia w obszarach:

  Administracja/Praca biurowa Obsługa klienta Kadry/Płace/Rekrutacja Logistyka Księgowość/Finanse BHP/Ochrona środowiska IT Inżynieria Reklama/PR/Marketing Transport/Spedycja*

 • Rodzaj umowy: umowa stażowa
  Data rozpoczęcia pracy: 12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ELEKTRYK-AUTOMATYK

Kod oferty:
S-01/24.11/17

Zadania:

 • Prowadzenie bieżących napraw maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonywanie czynności łączeniowych w rozdzielniach,
 • wykonywanie okresowych pomiarów kontrolnych,
 • reagowanie na zgłoszenia awarii maszyn,
 • zapewnienie bieżącej funkcjonalności instalacji oświetleniowej na terenie fabryki,
 • serwisowanie maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe,
 • uprawnienia elektryczne do 1 kV, mile widziane uprawnienia elektryczne do 15 kV,
 • umiejętność czytania schematów automatyki i elektrycznych znajomość programu AutoCad
  Znajomość języków obcych: mile widziany język angielski
  Prawo jazdy: mile widziane

 

Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, chęć uczenia się

 

Oferujemy:
• atrakcyjne warunki zatrudnienia, • stabilne warunki pracy, • umowa o pracę • bogaty pakiet świadczeń socjalnych, • dofinansowanie prywatnego ubezpieczenia na życie, • pakiet medyczny

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Witnica
 

 

INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU

Kod oferty:
S-02/24.11/17

Obowiązki:

 • Nadzór nad utrzymaniem ruchu maszyn produkcyjnych,
 • usprawnianie procesu utrzymania ruchu w fabryce,
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych,
 • podnoszenie sprawności serwisowanych urządzeń,
 • planowanie i nadzór nad remontami urządzeń,
 • zamówienie i nadzór zaopatrzenia części zamiennych serwisowanych maszyn,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji napraw i przeglądów maszyn i urządzeń.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe techniczne (preferowany kierunek: inżynieria produkcji)
 • gotowość do pracy zmianowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • skrupulatność, wytrwałość i komunikatywność,
 • doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu.
  Znajomość języków obcych: mile widziany / nie wymagany.
  Prawo jazdy: mile widziane.

 

Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, chęć nauki

 

Oferujemy:
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia, • praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, • stabilne warunki pracy, • możliwość podnoszenia kwalifikacji, • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Witnica
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-03/24.11/17

Władasz j. angielskim bardzo dobrze, lubisz dzieci i pracę z nimi, lubisz uczyć/chciałabyś tego spróbować, nie lubisz biurokracji, lubisz fajną atmosferę w pracy i oczekujesz dobrych zarobków. Jeśli zgadzasz się z powyższym tzn. że szukamy Ciebie!

Wymagania:

 • Student/ absolwent  z wykształceniem kierunkowym -filologia angielska ( także osoby z kierunku studiów z dodatkowym j. angielskim ) lub z certyfikatem.
  Nie wykluczamy osób, które np. były granicą i świetnie władają j. angielskim

 • WARUNKI ZATRUDNIENIA

  Rodzaj umowy: Umowa o pracę lub zlecenieGodzinowy wymiar zatrudnienia: Od 8 - 20h (do ustalenia).
  Stawka: 30-50zł za godzinę

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól

 

KONSULTANT DO SPRAW PROJEKTÓW UNIJNYCH

Kod oferty:
S-04/24.11/17

Praca dla studentów/ absolwentów UZ.

Osoba poza organizacją sekretariatu będzie się zajmowała przygotowaniem projektów unijnych Umiejętność posługiwania się edytorami tekstu oraz arkuszami kalkulacyjnymi.*

Bardzo mile widziane podstawy obsługi programów graficznych lub umiejętności programowania sterowników CNC.

 

Inne wymagania:

 • Znajomość języków obcych - język niemiecki
 • Prawo jazdy: kat. B

Predyspozycje osobowościowe:
uczciwość, komunikatywność, skrupulatność, dokładność, kreatywność

 

Praca od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

TECHNOLOG PROJEKTANT

Kod oferty:
S-01/23.11/17

Opis stanowiska:

 • Projektowanie wyrobu i opracowywanie technologii produkcji
 • określanie zasobów potrzebnych do realizacji planowanych operacji technologicznych
 • weryfikacja parametrów procesu produkcyjnego, surowców i wyrobów gotowych
 • analizowanie i doskonalenie procesów projektowania i technologii produkcji

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika / także studenci po ukończeniu studiów inżynierskich/
 • umiejętności w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego B1, język niemiecki będzie dodatkowym atutem
 • znajomość projektowania AUTO CAD
 • dyspozycyjność, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • prawo jazdy kategorii B

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie z wieloletnim doświadczeniem
 • przyjazną atmosferę, stanowisko pozbawione sztywnych korporacyjnych regulacji
 • możliwość reprezentowania marki znanej w branży meblowej na terenie kraju i zagranicą
 • umowę o pracę
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy: komputer, oprogramowanie do projektowania
 • wynagrodzenie miesięczne w oparciu o podstawę i premię
Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

MŁODSZY PRAWNIK

Kod oferty:
S-01/21.11/17

Kancelaria Radcowska poszukuje absolwenta prawa bądź aplikanta radcowskiego na stanowisko młodszego prawnika. Oferujemy pracę przy ciekawych sprawach związanych z prawem cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, pracy oraz z wieloma innymi dziedzinami prawa. Praca w naszej kancelarii gwarantuje możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, oraz rozwój osobisty.*

Wymagania:

 • Wykształcenie: prawo
 • Znajomość języków obcych: język angielski


Predyspozycje osobowościowe:
Osoba punktualna, zdyscyplinowana, chętna do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę/ umowa cywilnoprawna
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: 01.0.2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

FREELANCE WEB DEVELOPER - FRONTEND

Kod oferty:
S-02/21.11/17

Czego wymagamy:

 • Znajomość JavaScript (ES5, ES6+)
 • znajomości chociaż 1 preprocesora styli oraz umiejętne pisanie szablonów CSS
 • umiejętne korzystanie z Git'a
 • znajomość: React, Redux, Webpack;
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia projektów informatycznych.

 


Do twoich zadań będzie należeć praca nad front-end'em określonej aplikacji.
 

Jeżeli czujesz, że spełnisz te wymagania i wniesiesz pozytywną energię do naszego zespołu, możesz spodziewać się z naszej strony:

 • Elastycznych godzin pracy w modelu zdalnym
 • umowa zlecenie/ o dzieło
 • indywidualnych stawek adekwatnych do jakości wykonanej pracy.
Siedziba firmy:
Kraków
 

 

PRACA BIUROWA

Kod oferty:
S-01/20.11/17

Zakres pracy:

 • Realizowanie kontaktów telefonicznych i mailowych z firmami na podstawie przesyłanych zestawień,
 • ustalanie płatności na rzecz Klientów,
 • tworzenie i modyfikacja raportów podczas realizowania kontaktów,

Wymagania:

 • Wiek do 25 lat,
 • student/ka - studia niestacjonarne,
 • dobra znajomość języka niemieckiego; znajomość podstawowa języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • dokładność, rzetelność i umiejętność organizacji pracy.Oferujemy:

 • Pracę na umowę zlecenie z wynagrodzeniem w wysokości 2 200 zł brutto lub 13 zł brutto za godzinę,
 • przyjazny zespół i miłą atmosferę,
 • zapoznanie się z zasadami działania branży TSL,
 • pomoc w integracji.

  Praca na umowę zlecenie
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ASYSTENT DYREKTORA

Kod oferty:
S-01/17.11/17

Główne zadania na stanowisku:

 • Obsługa sekretariatu oraz gości firmy
 • Rozliczanie delegacji, zaliczek, absencji i samochodów
 • Rozliczanie godzin na zlecenia i MPK
 • Obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej do zakładu,
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach osobistych z gośćmi firmy i w rozmowach telefonicznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie: administracja, ekonomia
 • Znajomość języków obcych: j.angielski
 • Prawo jazdy: Kat.B

Predyspozycje osobowościowe:

 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w grupie

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej rynkowo firmie, liderze na rynku w swojej branży,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Przyjazną atmosferę w pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet socjalny

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 40 godzin
Data rozpoczęcia pracy: 01.12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Kod oferty:
S-01/16.11/17

Praca dla studentów/ absolwentów UZ.

Do zadań będzie należało dokonywanie uzgodnień z klientami w celu przygotowania ofert, ofertowanie, wystawianie dokumentów WZ, pozyskiwanie nowego klienta.

Wymagania:

 • znajomość Microsoft Office Word, Excel,
 • rysunku technicznego,
  Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: do uzgodnienia
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Brzezie k. Sulechowa
 

 

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

Kod oferty:
S-02/16.11/17

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe – Pedagogika

 

Predyspozycje osobowościowe:
kreatywność, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi

 

Pracodawca oferuje: możliwość awansu zawodowego (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela) bezpłatny pakiet medyczny możliwość ubezpieczania grupowego NNW na preferencyjnych warunkach szkolenia, kursy dla nauczycieli mieszkanie służbowe

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełny etat
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto
Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2018

Miejsce zatrudnienia:
Poznań lub Wrocław
 

 

WYCHOWAWCA KOLONI, /INSTRUKTOR NARCIARSTWA

Kod oferty:
S-03/16.11/17

Obóz odbędzie się w Czechach w terminie 17-24.02.2018.
Do zadań należeć będzie: prowadzenie zajęć z narciarstwa, całodobowa opieka nad dziećmi, animacje czasu wolnego.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie: wychowanie fizyczne, pedagogika
 • uprawnienia wychowawcy kolonii i obozów (konieczne)
 • uprawnienia instruktora narciarstwa (mile widziane)
 • bardzo dobra umiejętność jazdy na nartach
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
 • wiedza z zakresu nauki jazdy na nartach i umiejętność przekazania jej dzieciom
 • umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z dziećmi.

Oferujemy - umowa zlecenie - wyżywienie i zakwaterowanie - karnety na stoki - praca w kameralnym zespole - miła atmosfera

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: 17.02.2018

Miejsce zatrudnienia:
Świebodzin/Czechy
 

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW I LOGISTYKI

Kod oferty:
S-02/15.11/17

Zakres odpowiedzialności:

 • Standaryzowanie i wdrażanie procesów zakupowych zgodnie z systemem zarządzania ISO i IATF;
 • Osiąganie wysokiej efektywności poprzez kluczowe wskaźniki KPI;
 • Optymalizacja łańcucha dostaw;
 • Współpraca z istniejącymi dostawcami zlokalizowanymi za granicą i w Polsce celem zagwarantowania dostępności materiałów do produkcji przy zachowaniu optymalnych stoków magazynowych;
 • Zakupy komponentów oraz półproduktów;
 • Poszukiwanie nowych dostawców w oparciu o istniejący biznes plan, prowadzenie auditów dostawców;
 • Udział w negocjacjach cen i warunków zakupowych z obecnymi dostawcami w oparciu o jakość materiałów;
 • Monitorowanie rynku dostawców, produktów i tendencji cenowych;
 • Współpraca z innymi działami pod kątem rozwiązywania problemów i rozbieżności w dostawach.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (studenci ostatnich lat studiów/absolwnci);
 • Umiejętności obsługi podstawowych aplikacji MS Office;
 • Doskonałych umiejętności interpersonalnych i zdolności utrzymywania pozytywnych relacji z dostawcami;
   
 • Mile widziane:
  - doświadczenie na stanowisku w dziale zakupów lub pokrewnym w branży Automotive;
  - znajomość programu SAP;

  Komunikatywna znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie o międzynarodowym zasięgu;
 • Pakiet benefitów i szkoleń;
 • Pracę w gronie  polskich i zagranicznych ekspertów.
Miejsce pracy:
Kożuchów
 

 

PRACA – SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Kod oferty:
S-01/14.11/17

Oferuję pracę w domowych, kameralnych warunkach głównie przy komputerze i telefonie. Zadania -obsługa klientów i kontrahentów w Niemczech - firma zajmuję się głównie handlem internetowym.*

 

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (preferowany kierunek – filologia germańska)
 • Systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość.

 

Oferuję stabilne wynagrodzenie i możliwość autentycznego rozwoju.
Firma zarejestrowana jest w Berlinie i zagwarantuję jej pracę na warunkach niemieckich (socjal, ubezpieczenie, wynagrodzenie niemieckie itd.) – po okresie próbnym*

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: umowa-zlecenie, o dzieło bądź o pracę (do uzgodnienia).
Godzinowy wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia

Miejsce pracy:
Zielona Góra / Przylep
 

 

PROJECT ENGINEER

Kod oferty:
S-02/14.11/17

As a Project Engineer/Technician you will join our Inline Inspection team to program and optimize robot based measuring systems.

Job Description:
Assisting in Hardware, designing and installation of machine vision based robotic systems Maintenance and support of new/existing Image processing systems primarily in automotive industry Technical Preliminary and Feasibility studies Commissioning of machine vision systems into operation (Production) at customer location.

 

Minimum Requirements:
Bachelor or masters degree in technical education in computer science, Mechatronics or robotics Good German / English language skills Preferred

 

Qualifications:
Knowledge/Certificates of Industrial Robot Programming KUKA, ABB & FANUC Knowledge of PLC communications Willingness to travel worldwide for projects Highly motivated and self-directed individual Excellent written and verbal communication skills. Individual with valid work permit / legal right to work in Europe


WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8h
Data rozpoczęcia pracy: 1 styczeń 2018

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

JUNIOR IT SERVICE DESK ENGINEER

Kod oferty:
S-01/13.11/17

Responsibilities:

 • Install working places for newcomers. Prepare and install standard IT environment (desktops, laptops, peripheral equipment)
 • Configure and commutate network and telecommunication links
 • Install, assemble and configure peripherals, network switches/routers, hardware servers
 • Pull cables and rewire or direct the rewiring of cables as required for new installations and office reconfiguration
 • Respond to support requests, diagnosing equipment and configuration issues with a variety of applications on desktops and laptops
 • Troubleshoot problems with computer systems, including troubleshooting hardware and software, e-mail, network and peripheral equipment problems
 • Ownership, monitor and track assigned requests in ticket- tracking system

 

Requirements:

 • Experience in systems administration, consulting and user support
 • Knowledge in administration and configuration of Windows, Unix, MacOS based systems
 • Knowledge in administration and configuration of AD, DNS, DHCP
 • Knowledge in administration and configuration of network workstations, servers and other networking equipment
 • Ambition to learn new systems, procedures, techniques in a short period of time
 • Willingness and ability to plan and perform tasks before the deadline
 • At least intermediate level of English
 • Good communication and problem solving skills

 

We offer

 • Great working atmosphere in an international team of excellent specialists
 • The culture of open communication and exchange of experience, access to the latest technology and our know-how
 • Participation in interesting and varied projects (local and international), the possibility of foreign travel
 • Development paths suited to individual talents: international exchange of knowledge, professional certifications
 • Working conditions that will give you a sense of financial security and will make your dreams come true
 • Flexible working time
 • A rich benefits package: private medical care, group life insurance, travel insurance, food subsidies, participation in sport classes, cultural activities
 • Delicious coffee and 20 different tea flavors
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-02/13.11/17

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe -  filologia angielska

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa na czas określony
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 18 godz tygodniowo
Data rozpoczęcia pracy: 27.11.2017
Informacje dodatkowe: Wymiar etatu 1 lub do uzgodnienia

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

Kod oferty:
S-01/10.11/17

Wymagania:

 • Wykształcenie w zakresie zarządzania jakością
 • Prawo jazdy: kat. B

Poszukujemy osoby chcącej zdobyć zawodowe doświadczenie i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Osoby ambitnej, zmotywowanej, otwartej i nie bojącej się podejmowania nowych wyzwań. Posługującej się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym.

Obowiązki:

 • Przygotowywanie dokumentacji jakościowej
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych i koordynacja wdrażania zaleceń poaudytowych
 • szkolenie nowo zatrudnionych pracowników w zakresie GHP, GMP, HACCP ISO 13485, FSSC 22 000
 • pobieranie i wysyłanie próbek do badań
 • nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.


Oferujemy:
* szkolenia i przygotowanie zawodowe * ciekawą pacę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku * stabilne warunki zatrudnienia * pracę w miłej atmosferze z ambitnym zespołem

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8 godzin

Miejsce zatrudnienia:
Szprotawa
 

 

REZYDENT – BIURO PODRÓŻY

Kod oferty:
S-02/10.11/17

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługujesz klientów na lotnisku w dniu przylotu i wylotu w miejscu wypoczynku. Towarzyszysz im w transferach do/z hotelu
 • Organizujesz spotkania organizacyjne i dyżury w hotelach
 • Pośredniczysz w sprzedaży wycieczek fakultatywnych i wynajmie samochodów w miejscu wypoczynku
 • Udzielasz wszelkich informacji, odpowiadasz na pytania i wychodzisz naprzeciw życzeniom klientów, rozpatrujesz reklamacje
 • Reprezentujesz firme wobec klientów i lokalnych kontrahentów i dbasz o dobry wizerunek firmy
 • Wykonujesz bieżące czynności administracyjne
 • W zależności od potrzeb prowadzisz wybrane wycieczki fakultatywne w j. polskim u boku lokalnego przewodnika

 

Twój profil:

 • Student/ absolwent UZ
 • Biegła znajomość j. polskiego oraz bardzo dobra niemieckiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność nieprzerwanie w okresie od min. marca do min. końca września 2018 i gotowość do pracy w dowolnym miejscu świata z naszej oferty, które poznasz po ukończeniu szkolenia
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole, punktualność i dyscyplina
 • Zorientowanie na osiąganie wyników, w tym sprzedażowych
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office

 

Oferujemy Ci:

 • Profesjonalne, bezpłatne szkolenie za granicą
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki współpracy
 • Możliwość poznania obcych krajów i ich kultury
 • Możliwość pracy przez cały rok lub dłużej
 • Możliwość dalszego rozwoju kariery zawodowej w międzynarodowym koncernie
Siedziba firmy:
Warszawa
 

 

KONSULTANT

Kod oferty:
S-03/10.11/17

Zatrudnimy konsultantów z j. niemieckim do pracy na Majorce, Krecie lub w Portugalii.

 

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługujesz klientów przebywających w miejscu wypoczynku za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacji — telefonu, e-maila, wiadomości tekstowych, rozmów wideo, czy komunikatorów internetowych
 • Udzielasz wszelkich informacji, odpowiadasz na pytania i wychodzisz naprzeciw życzeniom klientów, rozpatrujesz reklamacje
 • Pośredniczysz w sprzedaży wycieczek fakultatywnych i wynajmie samochodów w miejscu wypoczynku
 • Reprezentujesz  klientów i lokalnych kontrahentów i dbasz o dobry wizerunek firmy
 • Współpracujesz ściśle z rezydentami w miejscach wypoczynku naszych klientów

 

Twój profil:

 • Student/ absolwent UZ
 • Biegła znajomość j. polskiego oraz bardzo dobra niemieckiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • Dyspozycyjność nieprzerwanie przynajmniej w okresie od kwietnia do końca października 2017 i gotowość do pracy w jednym z naszych biur obsługi Contact Centre (Majorka, Kreta, Portugalia), które poznasz po ukończeniu szkolenia
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole, punktualność i dyscyplina
 • Zorientowanie na osiąganie wyników
 • Znajomość pakietu MS Office
 • ogólna znajomość współczesnych technik komunikacyjnych

 

Oferujemy Ci:

 • Profesjonalne, bezpłatne szkolenie za granicą
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki współpracy
 • Pracę biurową w jednym z atrakcyjnych ośrodków turystycznych
 • Możliwość pracy przez cały rok lub dłużej
 • Możliwość dalszego rozwoju kariery zawodowej w międzynarodowym koncernie
Siedziba firmy:
Warszawa
 

 

ANIMATOR KIDS CLUB

Kod oferty:
S-01/09.11/17

Profil kandydatów:

 • Student/ absolwent UZ
 • Obywatelstwo polskie lub innego kraju UE
 • Dyspozycyjność nieprzerwanie w okresie od 15. czerwca do 15. września 2018
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Pozytywne nastawienie
 • Entuzjazm i kreatywność
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w międzynarodowym zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Odpowiedzialność
 • Punktualność i dyscyplina
 • Otwartość na inne kultury, religie i obyczaje

 

Zakres obowiązków:

 • zapewniasz obsługę klientów Neckermann Podróże / Thomas Cook na najwyższym poziomie
 • opracowujesz i prowadzisz urozmaicony program zajęć animacyjnych dla dzieci 3-11 lat
 • prowadzisz wieczorną dyskotekę dla dzieci
 • w zależności od potrzeb towarzyszysz dzieciom klientów podczas wybranych imprez fakultatywnych
 • bierzesz aktywny udział w hotelowym programie animacyjnym

 

 Oferujemy Ci:

 • profesjonalne, bezpłatne szkolenie za granicą
 • atrakcyjne warunki współpracy
 • możliwość poznania obcych krajów i ich kultury
 • możliwość dalszego rozwoju kariery zawodowej w międzynarodowym koncernie
Siedziba firmy:
Warszawa
 

 

PRZEDSTAWICIEL –
PRODUKTY BANKOWE

Kod oferty:
D-01/09.11/17

Praca dla studentów/ absolwentów.

 

Nasze przedstawicielstwo oferuje produkty bankowe dla małych firm i osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą Na miejscu zapewniamy szkolenie produktowe*

 

Predyspozycje osobowościowe: Duża motywacja i samodyscyplina predyspozycje do kontaktu z klientem prowadzącym działalność gospodarczą.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Zlecenie
Wynagrodzenie: prowizyjne
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce pracy:
teren miasta Zielona Góra
 

 

WDROŻENIOWIEC OPROGRAMOWANIA

Kod oferty:
S-01/08.11/17

Za co będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna:

 • Konfigurowanie systemu według wymagań klienta
 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji projektowej
 • pomoc zdalna przy konfigurowaniu drukarek, przekazaniu wiedzy dotyczącej drukowania etykiet, konfigurowania parametrów
 • kontakt z klientem dotyczący wdrożenia
 • przeprowadzanie testów wewnętrznych

Wymagania:

 • Naszym głównym wymaganiem jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację zarówno pisemną jak i ustną
 • preferowane wykształcenie o profilu informatycznym (mile widziani także studenci w trakcie studiów)
 • poszukujemy osób, które szybko się uczą i mają ciekawe pomysły na usprawnienia
 • komunikatywność, umiejętność wytłumaczenia rzeczy złożonych prostym językiem
 • dokładność, skupienie na detalach, rzetelność w wykonywaniu zadań
 • elastyczność – umiejętność reagowania na zmieniającą się sytuację
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole

 

Możesz zgarnąć dodatkowe punkty za:

 • Znajomość baz danych SQL, Oracle
 • doświadczenie w przeprowadzaniu wdrożeń
 • umiejętność pracy z pulpitem zdalnym
 • doświadczenie w pracy z klientem zagranicznym

 

Praca u nas daje Ci:

 • Możliwość pracy z ludźmi, którzy lubią to, co robią i dzielą się swoją wiedzą
 • możliwość realizacji swoich pomysłów, testowania i zdobycia doświadczenia
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • bezpłatne kursy językowe - angielski, niemiecki, hiszpański.
Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

KONSTRUKTOR

Kod oferty:
S-01/07.11/17

Obowiązki:

 • Ulepszanie istniejących konstrukcji,
 • projektowanie nowych urządzeń,
 • wykonywanie dokumentacji wykonawczej.

 

Wymagania:

 • Studenci 3 roku (ewentualnie 2 roku - mechanika i budowa maszyn),
 • znajomość rysunku technicznego,
 • podstawowa wiedza w zakresie mechaniki,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji wykonawczej,
 • znajomość środowiska SolidWorks.

  Dodatkowym atutem będzie:
 • Znajomość przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • znajomość podstaw automatyki,
 • znajomość modelowania powierzchniowego w SolidWorks.
 • Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki

 

Oferujemy:

 • Stabilną i interesującą pracę,
 • możliwość zdobycia i poszerzenia doświadczenia,
 • niezbędne narzędzia pracy, - przyjazną atmosferę pracy.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 0.5 etatu, do indywidualnego uzgodnienia
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI/EKSPORTU

Kod oferty:
S-02/07.11/17

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie wysyłek kontakt z klientem
 • współpraca z działem planowania produkcji
 • kontakt z urzędem celnym.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, niepełne wyższe (logistyka)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w dziale eksport/import (1-2 lata)
 • biegła znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie - warunek konieczny, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • znajomość procedur celnych, procedury uproszczonej - warunek konieczny
 • Ukończony kurs agenta celnego - mile widziany
 • znajomość pakietu MsOffice (zwłaszcza Excel)
 • znajomość SAP
 • mile widziana prawo jazdy kat. B

 

Predyspozycje osobowościowe:

 • Odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole, w dużej, nowoczesnej i stabilnej firmie stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i jakość świadczonej pracy terminową wypłatę wynagrodzenia za pracę możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  WARUNKI ZATRUDNIENIA
  Rodzaj umowy: umowa o pracę - okres próbny
  Godzinowy wymiar zatrudnienia: 1 etat
  Wynagrodzenie: od 3000,00 do 3500,00
  Data rozpoczęcia pracy: 12.2017

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-03/07.11/17

Wymagania:

 • Wykształcenie: filologia angielska, specjalność nauczycielska

 

Predyspozycje osobowościowe:
- komunikatywność i bardzo dobre zdolności interpersonalne - wysoka kultura osobista - doświadczenie w nauczaniu będzie niewątpliwym atutem

 

Oferujemy: - pełne wsparcie metodyczne - szeroki dostęp do materiałów dydaktycznych - pracę w młodym, dynamicznym zespole - możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu nauczania języków obcych

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zlecenie
Data rozpoczęcia pracy: listopad 2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

ANALITYK RYNKU TRANSPORTOWEGO

Kod oferty:
S-01/06.11/17

Obowiązki:
• analiza rynku transportowego w Polsce i Europie
• analiza trendów
• monitoring rozwoju branży
• opracowywanie analiz, statystyk, zestawień
• przygotowywanie raportów


Wymagania:
• kreatywność
• biegła znajomość MS Office - Excel
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• bardzo dobra organizacja czasu pracy


Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• możliwość pracy zdalnej
• elastyczne godziny pracy
• możliwość rozwoju zawodowego
• pracę kreatywną z możliwością rozwoju zawodowego i zwiększania swoich kompetencji
 
Siedziba firmy:
Gdańsk
 

 

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

Kod oferty:
Z-01/06.11/17

Jeżeli jesteś wykwalifikowaną pielęgniarką/pielęgniarzem lub opiekunem osób starszych i znasz język niemiecki na poziomie komunikatywnym, już teraz zapraszamy Cię do współpracy z nami w jednym z naszych oddziałów!

 

Wymagamy:

 • Wykształcenie kierunkowe –studium, licencjat, magister (Kopie posiadanych dyplomów wraz z tłumaczeniem na język niemiecki) / lub kurs z opieki nads osobami starszymi/ lub doświadczenie w opiece
 • CV w języku niemieckim
 • Język niemiecki na poziomie komunikatywnym (mile widzane certyfikaty potwierdzające znajomość języka niemieckiego) i gotowość do dalszej nauki języka niemieckiego
 • Pogodne usposobienie, cierpliwość oraz życzliwość wobec pacjentów
 •  

Zapewniamy:

 • Umowę o pracę – w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia – na rok lub czas nieokreślony (bez pośredników + pełen pakiet socjalny)
 • Płacę: 10,05 €/h brutto (bez uznanego zawodu w Niemczech) lub OD 12,50 €/h brutto (z uznanym zawodem w Niemczech)
 • Płacone dodatki
 • Kursy języka niemieckiego (w zależności od poziomu umiejętności)
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji
 • Opiekę polskiego mentora i pomoc w sytuacjach problemowych (pomoc przy nostryfikacji dyplomu, formalnościach w niemieckich urzędach)
Miejsce zatrudnienia:
Weißwasser
 

 

PRACA DORYWCZA

Kod oferty:
D-01/06.11/17

KELNERKA

Wymagania:

 • Znajomość języków obcych: j. angielski w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy: mile widziane

Predyspozycje osobowościowe: uśmiech i chęć do pracy

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zlecenie
Wynagrodzenie: 13zł / brutto
Data rozpoczęcia pracy: 7/11/1017

 

DOSTAWCA DAŃ

Szukamy dostawcy dań, który w wolnym czasie będzie również pomagał naszym kucharzom w dokrajaniu składników. Jeśli posiadasz prawo jazdy kat.B minimum rok, jesteś dyspozycyjny, znasz topografię ZG, prześlij nam swoje CV wraz z grafikiem dyspozycyjności w tygodniu.*

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: zlecenie
Wynagrodzenie: 13 zł brutto
Data rozpoczęcia pracy: 7/11/2017

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

SPECJALISTA DS. ZAKUPU

Kod oferty:
S-01/03.11/17

Kluczowe zadania:

 • Zapewnianie terminowego, ilościowego i jakościowego zaopatrzenia w zakresie surowców.
 • Pozyskiwanie dostawców oraz utrzymywanie profesjonalnych kontaktów handlowych.
 • Porównywanie cen oraz prowadzenie negocjacji handlowych.
 • Prowadzenie korespondencji handlowej z dostawcami.
 • Ocena dostawców pod względem jakości, ekonomicznej efektywności zakupów i wiarygodności.
 • Sporządzanie sprawozdań z powierzonych zadań.
 • Prowadzenie bazy danych dostawców oraz towarów.
 • Optymalizacja procesów zakupowych.
 • Współpraca z innymi działami.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne/ekonomiczne.
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.
 • Samodzielność i szybkość w podejmowaniu decyzji.
 • Umiejętności negocjacyjne, analityczne i planistyczne.
 • Dobra organizacja pracy oraz umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Oferujemy:

 • Samodzielną, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę.
 • Warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanych kwalifikacji i osiąganych wyników.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjne benefity (m.in. karta multisport, kursy językowe, świadczenia świąteczne, przychodnia lekarska na terenie firmy).
Miejsce zatrudnienia:
Grodzisk Wielkopolski
 

 

AUTOMATYK

Kod oferty:
S-01/02.11/17

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: automatyka, robotyka, mechatronika
 • znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy: B

Predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja pracy, komunikatywność, wiedza z zakresu sterowników PLC. Zainteresowania mechatroniką, elektroniką.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 40h
Praca od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Babimost
 

* - wersja pracodawcy

Archiwum (zawiera oferty nieaktualne)