Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Oferty pracy

career.jpg

Poniżej znajdziesz aktualne oferty pracy z bazy naszego biura w kolejności chronologicznej - najnowsze u góry.


Ponieważ zależy nam aby oferty pracy trafiały tylko do studentów i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego poniższe ogłoszenia nie zawierają danych kontaktowych pracodawcy.

Aby uzyskać dokładną informację odnośnie interesującej Cię oferty wypełnij pola poniżej. Odeślemy informację zwrotną na Twoją skrzynkę. Na zapytania odpisujemy w godzinach pracy biura.

P.S. Nie zapomnij podać pełnego kodu oferty! (np: S-01/28.11/16)

Informacje o ofertach można także uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (68) 328 32 68
 
Twój e-mail:*
Kod oferty pracy:*
 
  Captcha
Wpisz kod z obrazka*
 
 

 

EKSPERT DS. INSTALACJI CHŁODZENIA UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH

Kod oferty:
S-01/22.03/19


Praca w projekcie POIR.04.02.00-00-B002/18-00 w ramach umowy o pracę (na 9 miesięcy)


Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • Tytuł doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych.
 • Doświadczenie w zakresie procesów jednostkowych ogrzewnictwa, chłodnictwa i klimatyzacji.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji chłodzenia układów technologicznych.
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych, w tym uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Bardzo dobra znajomość układów technologicznych oraz doświadczenie w projektowaniu i badaniach naukowych układów poligeneracyjnych, w tym między innymi cieplno-chłodniczych i cieplno-energetyczno-chłodniczych.
 • Doświadczenie w projektowaniu źródeł wody lodowej w oparciu o chłodziarki sorpcyjne.

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 

 • Opracowanie wstępnych wymogów dotyczących wydajności chłodniczej instalacji planowanej do o wykonania w Polskim Laserze na Swobodnych Elektronach.
 • Analizę istniejącej dokumentacji składowych podsystemów lasera PolFEL, a także funkcjonujących podobnych urządzeń w tego typu stanowiskach badawczych.
 • Opracowanie wytycznych w zakresie wymogów technicznych zainstalowania układów chłodzenia lasera PolFEL.
 • Rozpoznanie i analiza możliwości implementacji najlepszych dostępnych technologii (BAT) w zakresie instalacji chłodzenia.
 • Wykonywanie pomiarów do celów opracowania projektów oraz badań naukowych, testowych oraz optymalizacji układów chłodzenia.
 • Obsługa maszyn i urządzeń wchodzących w skład stanowisk pomiarowych w instalacji chłodzenia lasera PolFEL


Kandydat zobowiązany jest złożyć: - list motywacyjny
- CV- dokumenty potwierdzające kwalifikacje
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 15:00

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

PRACOWNIK TECHNICZNY

Kod oferty:
S-02/22.02/19

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu sekretariatu Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Nadzór nad obszarem organizacyjno-logistycznym podczas konferencji wyjazdowych
 • Administrowanie projektami realizowanymi w ramach Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Katedry;
 • Udział w zaplanowanych szkoleniach,
 • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych związanych z działalnością Katedry
 • zbieranie, analiza i przetwarzanie danych z zakresu seksuologii i humanizacji zdrowia publicznego oraz umiejętność interpretacji wyników badań
 • Współpraca z organizacjami i agendami pozarządowymi,
 • Współpraca z organami rządowymi oraz międzynarodowymi
 • Administrowanie projektami badawczymi
 • Monitorowanie aktualnych informacji z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego
 • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Katedry

 

Od kandydata oczekujemy:

 • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego, projektora
 • Biegła znajomość obsługi całego pakietu MS Office
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 • Chęć stałego podnoszenia rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie humanizacji medycyny i zdrowia seksualnego
 • Umiejętność dostosowania się do elastycznego czasu pracy,

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- CV,- list motywacyjny,- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

PRACOWNIK TECHNICZNY

Kod oferty:
S-01/21.03/19

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy na Wydziale Mechanicznym (umowa o pracę)

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa audiowizualna auli i sal seminaryjnych, w tym: wykłady, odczyty, prezentacje, obrony prac, konferencje.
 • Bieżąca obsługa pracowni informatycznych Instytutu w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i peryferyjnego.
 • Bieżąca obsługa pracowni informatycznych Instytutu w zakresie oprogramowania, w tym instalacja i aktualizacja oprogramowania.
 • Bieżąca obsługa (konserwacja, naprawa, instalacja oprogramowania) sprzętu komputerowego i peryferii, będących w użytkowaniu przez pracowników dydaktycznych Instytutu oraz w Sekretariacie Instytutu.
 • W miarę potrzeb obsługa sprzętu komputerowego i biurowego Wydziału.
 • Archiwizacja danych oraz oprogramowania.
 • Prace biurowe na rzecz Instytutu – pomoc w przygotowaniu: obron prac, wysyłce korespondencji i publikacji oraz przygotowanie materiałów informacyjnych o Instytucie.
 • Prace inwentaryzacyjne wyposażenia i środków trwałych w zakresie przypisanych pól spisowych – przyjmowanie na stan majątku, przygotowanie zepsutego sprzętu d likwidacji.

 Od kandydatów oczekujemy:

Wykształcenia wyższego technicznego,

 • biegłej znajomości obsługi i naprawy komputerów,
 • umiejętności instalacji oprogramowania na komputerach z systemem Windows XP, 7, 10, Windows Server,
 • dobrej organizacji pracy własnej i dokładności,
 • komunikatywności,
 • umiejętności działania pod presją czasu. 


Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- CV,- list motywacyjny,  - dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 29.03.2019 r. do godz. 15:00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

PRACOWNIK TECHNICZNY

Kod oferty:
S-02/21.03/19

Praca w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym (umowa o pracę na zastępstwo)

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa zajęć dydaktycznych odbywających się w laboratoriach Metrologii i Eksploatacji Maszyn. Przygotowanie i obsługa stanowisk do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Obsługa stanowisk badawczych przy realizacji prac dyplomowych oraz badań naukowych.
 • Obsługa narzędzi i aparatury pomiarowej.
 • Prace w zakresie metrologii na zlecenie innych jednostek oraz wykonywanie prac usługowo – badawczych dla przemysłu.
 • Zabezpieczenie techniczne laboratoriów. Bieżąca konserwacja i naprawa aparatury badawczej.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z Zakładem
 • Prace inwentaryzacyjne wyposażenia i środków trwałych w zakresie przypisanych pól spisowych – przyjmowanie na stan majątku, przygotowanie zepsutego sprzętu d likwidacji.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • zdyscyplinowania
 • wykształcenia technicznego,
 • dobrej organizacji pracy własnej i dokładności,
 • komunikatywności,
 • umiejętności działania pod presją czasu. 


Kandydat zobowiązany jest złożyć:- CV, - list motywacyjny, - dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 29.03.2019 r. do godz. 15:00.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

INFORMATYK

Kod oferty:
S-03/21.03/19

Praca polega na realizacji tematów związanych z obecnością firmy w Internecie. Praca przy tworzeniu stron internetowych.

 

Zakres czynności

 • Wykonanie określonych prac wg. naszych wskazówek.

 

Predyspozycje osobowościowe :

 • Chęć do pracy,
 • uczciwość i sumienność.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie lub umowa o dzieło – telepraca nie kolidująca ze studiami
Data rozpoczęcia pracy: marzec 2019 r.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

AUTOMATYK

Kod oferty:
S-04/21.03/19

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: WIEiA,
 • Znajomość języków obcych: mile widziana j. angielski

 

Zadania:

 • Utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń,
 • Zmiana oprzyrządowania w liniach produkcyjnych przy zmianie produktu,
 • Programowanie konfiguracji maszyn dla nowych produktów,
 • Projektowanie i utrzymanie baz danych dla urządzeń znakujących,
 • Modyfikacja programów w sterownikach PLC maszyn,
 • Analiza i rozwiązywanie problemów w zakresie automatyki,
 • Optymalizacja procesów produkcji,
 • Współpraca z innymi działami firmy oraz serwisami zewnętrznymi
 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: 04.2019

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

INSPEKTOR

Kod oferty:
S-01/20.03/19

Wymagania:

 • Wykształcenie: WIEiA
 • Znajomość języków obcych: j. angielski poz. A1
 • Prawo jazdy: B

Zadania:

 • Wykonywanie prac eksploatacyjnych zleconych do realizacji na obszarze działania ZES;
 • Wykonywanie oględzin oraz dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń stacji oraz linii elektroenergetycznych;
 • Uczestniczenie w procesie prowadzenia ruchu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć we współpracy ze służbami dyspozytorskimi oraz służbami nadzoru eksploatacji;
 • Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem organizacji bezpiecznej pracy w ramach posiadanych upoważnień;
 • Zgłaszanie odpowiednim służbom zaistniałych awarii, usterek i zagrożeń oraz uczestniczenie w procesie ich likwidacji;
 • Znajomość systemów stacyjnych w tym sterowania i nadzoru, ochrony technicznej oraz monitoringu transformatorów; dokonywanie wstępnej weryfikacji, oceny i interpretacji sygnałów generowanych przez w/w systemy;
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru nad pracą urządzeń na stacjach oraz nad pracą linii;
 • Zapewnienie kontroli ruchu osobowego oraz utrzymanie ładu i porządku na obiektach stacyjnych;
 • Prowadzenie oraz biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną oraz ruchową;
 • Wykonywanie czynności w ramach pogotowia technicznego na obszarze działania ZES.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen wymiar czasu pracy.

Miejsce zatrudnienia:
Czerniec pow. lubiński

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Kod oferty:
S-02/20.03/19

Twoje zadania:
• Pomoc w realizowaniu bieżących zadań administracyjnych Dyrekcji Centrum, • Pomoc w prowadzeniu biura Dyrekcji Centrum Handlowego, • Współpraca z najemcami i kontrahentami, • Współpraca z centralą firmy, • Pomoc w archiwizacji oraz obiegu dokumentów, • Kopiowanie i skanowanie dokumentów.

 

Czego oczekujemy:
• Praktycznej znajomości MS Office (szczególnie Excel, Word), • Rzetelności oraz zaangażowania w realizację powierzonych obowiązków, • Chęci do nauki i poznawania tajników funkcjonowania centrum handlowego, • Dyspozycyjności w miesiącach marzec-czerwiec.

 

Oferujemy:
• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, • Koleżeńską atmosferę pracy, • Ciekawą pracę w międzynarodowej, renomowanej firmie o silnej i stabilnej pozycji na rynku, • Pracę z ekspertami i możliwość realizacji ciekawych zadań.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Godzinowy wymiar zatrudnienia: do ustalenia
Data rozpoczęcia pracy: najchętniej od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

SPECJALISTA DS. WSPARCIA MARKETINGU

Kod oferty:
S-03/20.03/19

Wykształcenie: Ekonomia, Zarządzanie, Matematyka, Marketing

 

Czym będziesz się zajmował?
Prowadzeniem projektów marketingowych w środowisku e-commerce, Tworzeniem koncepcji i przeprowadzeniem akcji marketingowych, Planowaniem i analizą skuteczności prowadzonych działań, Analizą rynku, przeglądem statystycznych danych, Optymalizacją działań, Regularnym monitorowaniem i raportowaniem wyników współpracy z partnerami.

 

Co mamy dla Ciebie?
• Pracę z mnóstwem ciekawych ludzi, • Uczestnictwo w innowacyjnych projektach w jednej z największych firm e-commerce, • Stabilne warunki zatrudnienia, • Pakiet benefitów, w tym bezpłatny dostęp do Programu Multisport i prywatną opiekę medyczną, • Rabaty pracownicze na produkty • Parking rowerowy (w wybranych lokalizacjach), • Program poleceń dla pracowników, • Ekspres pełen aromatycznych ziaren kawy, • Swobodną atmosferę – mówimy do siebie „na Ty” i nie mamy dress code’u, • Wspólny udział w sportowych imprezach dla chętnych.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Kod oferty:
S-04/20.03/19

Firma inżynieryjno-budowlana zatrudni: Inżyniera budownictwa

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie kierunkowe: Budownictwo
 • chęci do pracy
 • doświadczenie na danym stanowisku (będzie dodatkowym atutem)
 • dobrej organizacji pracy
 • prawo jazdy kat.B (czynne)
 • umiejętności pracy w zespole

 

Oferujemy:

-stałe zatrudnienie
-możliwość rozwoju
-pracę w przyjaznej atmosferze

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie/umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

DORADCA KLIENTA

Kod oferty:
S-05/20.03/19

Praca dla studentów/ absolwentów UZ.

Będziesz odpowiedzialny za:
profesjonalną i kompleksową obsługę naszych klientów; indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta; współtworzenie zespołu profesjonalistów, w którym liczy się wspólny sukces; dbałość o wizerunek działu, dostępność towarów i ich prawidłowe oznakowanie.

Jeżeli: lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z klientem; lubisz działać zespołowo; jesteś przedsiębiorczy i bierzesz odpowiedzialność za to co robisz; jesteś nastawiony na działanie, szukasz coraz lepszych rozwiązań; uśmiech to Twój klucz do budowania relacji.

 

Oferujemy:

umowę o pracę i terminowe wynagrodzenie; premie uzależnione od wyników sklepu i działu; udział w wypracowanym zysku firmy, akcjonariat pracowniczy; profesjonalne wdrożenie i przygotowanie do pracy; szkolenia stacjonarne i on-line (będziesz ekspertem w swojej dziedzinie); możliwość udziału w programach rozwojowych; przewidywalny grafik; smartfon; benefity: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta Multisport, Fundusz Świadczeń Socjalnych, Fundusz Mieszkaniowy; możliwość włączenia się w inicjatywy organizowane przez Fundację LMP.


WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 160
Data rozpoczęcia pracy: marzec 2019

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

DORADCA TERENOWY

Kod oferty:
S-06/20.03/19

Poszukujemy właśnie ciebie jeśli:
-Potrafisz budować długofalowe, partnerskie relacje z Klientami oparte na szacunku i poszanowaniu podstawowych wartości -Jesteś komunikatywny, potrafisz uważnie słuchać, negocjować i doradzać - Lubisz pracę z ludźmi -Jesteś otwarty na zmiany - Potrafisz konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów -Potrafisz obsługiwać komputer -Masz co najmniej wykształcenie niepełne wyższe/ wyższe /Wydział Ekonomii i Zarządzania/ -Posiadasz prawo jazdy kat. B

 

Czym zajmuje się doradca terenowy:
-Bezpośrednio spotyka się z Klientami budując z nimi długotrwałe relacje. -Doradza Klientom w spłacie zadłużenia. -Realizuje wyznaczone cele indywidualne i zespołowe. -Samodzielnie organizuje sobie czas pracy by zrealizować stawiane przed nim zadania (zadaniowy czas pracy).

 

Jak dbamy o nasz zespół:
-Zatrudniamy na umowę o pracę ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem (pierwsza umowa o pracę 7 miesięcy). -Proponujemy jasną ścieżkę kariery. -Oferujemy prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.

Zapewniamy każdemu pracownikowi bezpłatny dostęp do platformy językowej z kursem języka angielskiego na różnych poziomach.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: natychmiast

Miejsce pracy:
Zielona Góra/ woj. lubuskie

 

PRACOWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

Kod oferty:
S-01/13.03/19

Szukamy młodej, kreatywnej osoby do pracy z klientem w branży E-COMMERCE, ze znajomością języka angielskiego, gotowej do podjęcia wyzwań, zorientowanej w nowościach na rynku multimedialnej elektroniki użytkowej.

 

Wymagania:

 • Preferowany wydział/kierunek studiów:
  Sztuki wizualne/ Informatyka/ Zarządzanie/Ekonomia
 • Znajomość języków obcych : j. angielski w stopniu komunikatywnym
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B

 

 

Zakres obowiązków:
- obsługa strony internetowej,
- kreowanie wizerunku firmy,
- rozwijanie sprzedaży oraz bazy klientów,
- uczestniczenie w codziennym funkcjonowaniu sklepu stacjonarnego.


Wymagania:

 • znajomość obsługi programów graficznych,
 • ogólne zorientowanie w rynku elektroniki użytkowej,
 • znajomość współczesnych kanałów promocji,
 • kreatywność, otwartość, oryginalne spojrzenie na branżę internetową.

 

Warunki zatrudnienia:
umowa zlecenie,
25-30godz tygodniowo,
miejsce: Zielona Góra,
15-20zł/godz.
Data rozpoczęcia: 15.03.2019

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Kod oferty:
S-01/12.03/19

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

1. Obsługa administracyjna dokumentacji w zakresie rekrutacji na studia.
2. Obsługa systemu rekrutacyjnego na studia, rekrutacyjnej strony internetowej na studia.
3. Udział w wyjazdach promujących Uczelnię z zakresu rekrutacji na studia.
4. Obsługa cudzoziemców- kandydatów na studia.
5. Obsługa  Systemu POL-on w zakresie wykonywanych obowiązków.
6. Realizacja zadań administracyjnych w Biurze Rekrutacji.


Od kandydatów oczekujemy:
1. Wyższego wykształcenia.
2. Biegłej znajomości pakietu MS Office.
3. Biegłej znajomości języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2).
4. Obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT.
5. Umiejętności pracy w zespole.
6. Umiejętności dobrej organizacji pracy.
7. Komunikatywności, samodzielności, dyspozycyjność wyjazdowa.

 

Atutem będą:
1. Znajomość procedur związanych z przyjęciem na studia wyższe, doktoranckie.
2. Znajomość procedur przyjmowania na studia cudzoziemców.
3. Znajomość  obsługi programu Wordpress.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć CV, list motywacyjny do dnia 22.03.2019 r. do godz. 15.0.

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kod oferty:
S-01/11.03/19

Zajęcia z języka angielskiego z dziećmi w wieku 3-6 lat w przedszkolu. Jeden dowolny dzień w tygodniu w godz. 09.00.-11.00. Cztery grupy po 30 min.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe - Filologia angielska

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 2
Wynagrodzenie: wg stopnia awansu zawodowego nauczycieli
Data rozpoczęcia pracy: praca od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól

 

KONSTRUKTOR MECHANIK

Kod oferty:
S-01/08.03/19

Zadania:

 • Projektowanie elementów konstrukcyjnych (obudowy i detale metalowe),
 • tworzenie dokumentacji technicznej, weryfikowanie i adaptacja dokumentacji produktowej,
 • modernizacja funkcjonujących produktów oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań,
 • wdrażanie nowych rozwiązań.

Wymagania

 • Wykształcenie: mechanika i budowa maszyn
 • Znajomość języków obcych: język angielski komunikatywny
 • Prawo jazdy: kat. B

Oferujemy: 

 • pracę w innowacyjnej, prężnie rozwijającej się firmie w branży E-mobility,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres próbny/następnie na czas nieokreślony,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i umiejętności, możliwość dalszego rozwoju zawodowego i awansu,
 • płaska strukturę organizacyjną(nie jesteśmy korporacją!),
 • możliwość zdobycia doświadczenia w projektach międzynarodowych,
 • elastyczny czas pracy, narzędzia niezbędne do realizacji celów zawodowych,
 • kartę Multisport i inne benefity wewnątrz organizacji, przyjazne środowisko pracy.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełen etat/ elastyczny
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra

 

FRONTEND DEVELOPER

Kod oferty:
S-02/07.03/19

Wykształcenie: Artystyczny/Grafika/informatyka
Znajomość języków obcych: j. angielskiJoin us, and your task will be to help us develop innovative mobile/web apps that soon might set some new standards around the web.

We are looking for a Frontend Developer whose responsibilities would be: WebApp development using ground-up Javascript libraries, with focus on cross-device compatibility Working hands-on day to day with project teams in order to solve core customer and business needs. Ship complex new features and apps with high quality standards Gradually enforcing best practices for client’s UI/UX, and migrating to the latest standards. Code reviews, enforcing standards & compatibility …with the following skills: Javascript, HTML, SCSS Any JS libraries experience: React/Angular/jQuery Node.js experience a bonus We encourage you to reach out to us!

We are open for both full-time, and contract/project-based cooperation. We have a cosy office in the centre of Zielona Góra, classic corporate fruit basket every week and a water cooler. Come and see!

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: pełny etat
Wynagrodzenie: 80-120k PLN per annum

Miejsce zatrudnienia:

Zielona Góra/zdalnie

 

KONSTRUKTOR ELEMENTÓW INDUKCYJNYCH

Kod oferty:
S-01/07.03/19

Wymagania:

 • Wykształcenie: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w grupie,
 • mile widziana znajomość obsługi systemów ERP.

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie dokumentacji, próbek transformatorów impulsowych oraz innych innych elementów indukcyjnych,
 • współpraca z działem produkcyjnym w zakresie projektowanych elementów,
 • kontakt z klientami w zakresie uzgodnień technicznych.

Firma oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • kursy podnoszące kwalifikacje,
 • możliwość doskonalenia języków obcych,

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o Pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 40 tygodniowo
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:

Iłowa, lubuskie

 

WYCHOWAWCA

Kod oferty:
S-01/06.03/19

Zadania:

 • Opieka na wychowankami Domu Dziecka.
 • Współpraca z jednostkami .

 

Wykształcenie: Resocjalizacja , Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 1 etat
Wynagrodzenie: 2700
Data rozpoczęcia pracy: 01.04.2019

Miejsce zatrudnienia:
Gubin
 

 

INŻYNIER SANITARNY

Kod oferty:
S-02/06.03/19

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie: Budownictwo (mile widziane doświadczenie na stanowisku),
 • dobrej organizacji pracy
 • prawo jazdy kat. B (czynne) -umiejętności pracy w zespole,
 • chęci do pracy.

  Oferujemy:
  -Stałe zatrudnienie
  -możliwość rozwoju
  -pracę w przyjaznej atmosferze.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa zlecenie/umowa o pracę
Data rozpoczęcia pracy: Od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Zielona Góra
 

 

INSPEKTOR DS. PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Kod oferty:
S-01/05.03/19

Główne zadania:

 • Opracowywanie, pielęgnacja, optymalizacja konceptów produkcyjnych,
 • wspieranie startów produkcji nowych projektów, przeprowadzanie analiz dotyczących przyczyn potencjalnych zagrożeń,
 • ustalania przyczyn niezgodności (FMEA, 5WHY),
 • nadzór nad wdrażaniem projektu, wyjaśnienie wszelkich niejasności technicznych związanych z projektem,
 • optymalizacja kosztów produkcji związanych z projektem w zakładach w grupie,
 • optymalizacja procesów produkcji związanych zakładach w grupie,
 • komunikacja z klientem, z działem projektowo-rozwojowym oraz z zakładami produkcyjnymi w grupie.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego, (WM, WIEiA)
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego,
 • znajomości obsługi programów MS Office,
 • prawa jazdy kat. B,
 • gotowości do częstych podróży służbowych (wyjazdy służbowe za granicę z możliwością pozostania poza granicami kraju nawet 2 tygodnie),
 • operatywności, kreatywności, komunikatywności, dyspozycyjności, dynamiki w działaniu, umiejętności pracy w zespole, analitycznego myślenia.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 40 h tygodniowo
Data rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia

Miejsce zatrudnienia:
Gorzów Wlkp.
 

 

INFORMATYK

Kod oferty:
S-02/05.03/19

Zadania:

a) administracja siecią komputerowa, instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania funkcjonującego w Ośrodku; b) przygotowywanie programów komputeryzacji urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem; c) usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych działach; d) obsługa systemów sprawozdawczości w zakresie wczytywania oraz przesyłania sprawozdań; e) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w urzędzie; f) prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w urzędzie oprogramowania komputerowego; g) analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w urzędzie i rozliczanie ich realizacji; h) prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników; i) przygotowywanie, wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami zabezpieczenia systemu, w szczególności backupu danych i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, poprzez stosowanie odpowiednich metod zabezpieczania danych przed dostępem osób niepowołanych oraz dokonywanie okresowych składowań systemu plików serwerów i archiwizacje ważnych plików; j) archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych i inne.

Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8h na dobę
Wynagrodzenie: 3500,00 brutto plus dodatek stażowy
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

SPECJALISTA DS. LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA

Kod oferty:
S-01/04.03/19

Zadania:

 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury legalizacji zatrudnienia oraz nadzór nad jej przebiegiem
 • Kontakt z organami administracyjnymi w zakresie procedur w sprawach dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców
 • Przygotowywanie i kompletowanie niezbędnych dokumentów
 • Wypełnianie wniosków
 • Monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych
 • Wypełnianie oraz składanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, wniosków o zezwolenia na pracę oraz wniosków o wydanie kart pobytu
 • Dbanie o terminowość procesów legalizacyjnych
 • Współpraca z urzędami pracy oraz urzędami wojewódzkimi
 • Zdobywanie aktualnych informacji o zmianach w przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - Wydział Prawa i Administracji (preferowane)
 • Prawo jazdy: kategoria B.
 • Zainteresowania zagadnieniami związanymi z legalizacją pobytu, chęć rozwoju w tym kierunku
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysokie umiejętności komunikacyjnych oraz swobody w nawiązywaniu kontaktów
 • Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów
 • Bardzo dobra organizacja czasu oraz umiejętność wyznaczania priorytetów
 • Prawo jazdy kat. B
 • Chęć podejmowania nowych wyzwań


WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: Umowa o Pracę
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 40
Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2019

Miejsce zatrudnienia:
Nowa Sól
 

 

TECHNOLOG

Kod oferty:
S-02/04.03/19

Zadania:

 • Opracowywanie technologii i receptur wyrobów,
 • nadzór nad projektami w zakresie zgodności z prawem żywnościowym , systemami jakości IFS i BRC ,
 • współpraca z zespołem HACCP

Wymagania:

 • Wykształcenie: Technologia żywności
 • samodzielność, kreatywności w działaniu, skrupulatność i dokładność w pracy,

  Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego , mile widziana znajomość funkcjonowania systemów jakości , umiejętność pracy w zespole.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy: na czas określony
Godzinowy wymiar zatrudnienia: 8 godzin
Wynagrodzenie: min. 2500 zł
Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce zatrudnienia:
Lubsko
 

 

CUSTOMER CARE CONSULTANT

Kod oferty:
S-01/26.02/19