Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Historia

Biura Karier na świecie mają długą historię. Pierwsze powstały, tuż po II wojnie światowej, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki, później również w innych krajach anglojęzycznych (Australii, Kanadzie) oraz w Europie - Holandii, Belgii, Szwecji.

Jednostki te z powodzeniem działają od kilku lat w Polsce. Inicjatorem utworzenia biur karier w naszym kraju był p. John C. Franks, dyrektor takiej instytucji w Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii - wielki przyjaciel Polaków. Kiedy był po raz pierwszy w Polsce w latach 80-tych jeszcze w okresie gospodarki planowej, odwiedził kilka uczelni. Po demokratyzacji naszego państwa na początku lat 90-tych dzięki jego staraniom w roku 1993 powstało pierwsze polskie biuro karier. Wcześniej rozpisany konkurs na utworzenie tego typu jednostki wygrał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zmiany strukturalne w kraju, recesja i coraz bardziej wymagający rynek pracy w istotny sposób wymusił na uczelniach polskich konieczność powoływania do życia tego typu instytucji. Tak więc następne lata przyniosły kolejne biura karier, które stały się integralnym elementem struktur organizacyjnych większości polskich uczelni.

Wszystkie biura karier ściśle współpracują ze sobą tworząc sieć, będącą źródłem bogatych informacji zarówno dla studentów, pracodawców, jak również dla uczelni.

Jednym z głównych celów działania biura jest udzielanie pomocy i rady studentom - biorąc pod uwagę ich zainteresowania, doświadczenie, kierunek studiów i wyniki w nauce - w dokonywaniu bardziej świadomego wyboru drogi zawodowej oraz docenianiu wartości i celowości wyższej edukacji. Zdobyty dyplom, potwierdzający pewien poziom wiedzy jest jedynie punktem wyjścia do określenia swojej pozycji zawodowej i perspektyw późniejszej kariery. 
 

Z pomocy biur karier mogą korzystać zarówno studenci i absolwenci, szukający nie tylko zatrudnienia, lecz również porady zawodowej oraz informacji o rynku pracy, jak i pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy oraz uczelnie w celu dokonywania weryfikacji struktur i programów kształcenia.

Wraz z utworzeniem Uniwersytetu Zielonogórskiego powołano do życia i wpisano w strukturę organizacyjną - nie istniejącą wcześniej na żadnej z naszych zielonogórskich uczelni - nową jednostkę organizacyjną pod nazwą Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów, zwanym potocznie Biuro Karier. 

  Do zadań biura należy:

  • udzielanie pomocy studentom oraz absolwentom w wyborze drogi zawodowej;
  • pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy dla studentów i absolwentów;
  • promowanie absolwentów;
  • organizowanie praktyk i staży zawodowych;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej studentów i absolwentów;
  • nawiązywanie współpracy z pracodawcami;
  • organizowanie prezentacji firm, spotkań i imprez promocyjnych związanych z rynkiem pracy dla studentów i absolwentów.