Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Informacje o projektach

3 Projekty Solidarności czyli działań na rzecz lokalnej społeczności są prowadzone z UZ jako jednostką wspierającą

 

Od początku roku akademickiego 2022/2023 trzy grupy studenckie z UZ realizują projekty, które uzyskały uznanie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Tym samym otrzymały dotacje do tzw. Projektów Solidarności czyli działań na rzecz lokalnej społeczności.

Dofinansowanie otrzymały projekty, które spełniły 2 warunki łącznie: uzyskały co najmniej 60 punktów w sumie oraz uzyskały co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w ramach każdej z kategorii oceny: „Adekwatność i wpływ projektu”, „Jakość koncepcji projektu”, „Jakość zarządzania projektem”.

 

Oto wyniki konkursu wniosków złożonych w Europejskim Korpusie Solidarności w terminie do 4 maja 2022 r. - LINK
 
 

Nagrodzone grupy studenckie wywodzą się z Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej oraz Koła Naukowego Rusycystów.
Prezentujemy projekty, którym przyznano dotacje:

 

 

Projekt 1

"Zajęcia praktyczne z zakresu astronomii, wiedzy o Wszechświecie oraz podstaw inżynierii kosmicznej dla młodzieży w wieku od 7 do 15 lat"
Lider grupy projektowej: Stanisław Kozłowski.
Mentor grupy projektowej: dr Karolina Roszko.
Złożony wniosek uzyskał łącznie 95 na 100 możliwych punktów. 

W recenzji czytamy m.in. że: Inicjatywa grupy projektowej, aby zarazić pasją do astronomii, wiedzy o kosmosie i inżynierii kosmicznej uczniów szkół podstawowych, jest bardzo oryginalna i potrzebna. Twórcza grupa projektowa zaplanowała dwie tury zajęć warsztatowych w szkołach, chcąc tym samym wyrównać szanse edukacyjne, ułatwić dostęp do nowoczesnej wiedzy tym, którzy mają najtrudniej. Projekt ma charakter solidarnościowy, jest dobrze przemyślany, bardzo dobrze opisany.  Ważna jest rola coacha, który jest merytoryczny i zaangażowany w prace z grupą. 
Projekt otrzymał dotację o wartości 6 888,00 EUR.

 

Gdzie nas znaleźć?

 

Odwiedź nas na Facebook-u Instagram

Projekt 2

"Praktyczne warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich z zakresu elektroniki, programowania, modelowania oraz druku 3D"
Lider grupy projektowej: Kacper Wojciechowski.
Mentor grupy projektowej: dr inż. Dariusz Eljasz.
Złożony wniosek uzyskał łącznie 95 na 100 możliwych punktów. 

W recenzji czytamy m.in. że: Bardzo zaangażowana grupa projektowa, merytoryczny coach, świetnie zaplanowane działania, to wszystko składa się na to, że projekt może odnieść sukces. 
Projekt otrzymał dotację o wartości 6 888,00 EUR.

 

Gdzie nas znaleźć?

 

Odwiedź nas na Facebook-u Instagram

Projekt 3

"Bajka Poczytajka"
Liderka grupy projektowej: Elżbieta Jakacka.
Mentor grupy projektowej: dr Jolanta Fainstein-Pasternak.
Złożony wniosek uzyskał łącznie 80 na 100 możliwych punktów.

W recenzji czytamy m.in. że: Projekt jest ciekawy, zasługuje na wsparcie.  Ma on silny kontekst włączania dzieci uchodźczych w życie społeczności rówieśników, dbałości o ich dobrostan psychiczny i fizyczny. Projekt promuje wartości proeuropejskie. 
Projekt otrzymał dotację o wartości 4 888,00 EUR.

 

Gdzie nas znaleźć?

 

Odwiedź nas na Facebook-u Instagram