Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów

 

 

Z uwagi na tempo zmian w otoczeniu (i – w efekcie – nowe oczekiwania formułowane przez pracodawców pod adresem uczelni i jej absolwentów, różnorodność i zmienność ścieżek zawodowych) oraz z uwagi na konkurencję na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, wiedza na temat kompetencji absolwentów i ich użyteczności ma dla uczelni i dla kolejnych roczników jej absolwentów kapitalne znaczenie. Celem tego badania jest właśnie zebranie danych oraz opinii na temat kompetencji absolwenta UZ.

 

 

Ankiety wypełnione na różnych etapach kariery zawodowej pomogą nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów UZ. Ich wyniki stanowić będą dla nas cenne źródło wniosków prowadzących do  oceny dydaktyki i warunków studiowania. Zebrane informacje posłużą jako materiał źródłowy przydatny w pracach zespołów zajmujących się planowaniem strategicznym oraz doskonaleniem programów studiów na naszym uniwersytecie. Ponadto wykorzystywane będą również na potrzeby rankingów, krajowych i międzynarodowych, co – potencjalnie – może przyczynić się do podniesienia prestiżu UZ, utrwalenia pozycji na rynku edukacyjnym w Polsce i Europie oraz podniesienia wartości dyplomu naszych absolwentów.

 

 

 

Poniżej prezentujemy raporty z kolejnych lat badań, które odbywają się począwszy od roku 2013.

 

Monitoring losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego - raport z badań 2022

 

 

 

Zachęcamy także do lektury raportów poprzednich edycji badań:

 

Monitoring losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego - raport z badań 2021

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego - raport z badań 2020

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego - raport z badań 2019

 

Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Edycja 2018

 

Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Edycja 2017


  Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Edycja 2016

 

  Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Edycja 2015

 

 Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Edycja 2014

 

 

 Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Edycja 2013

 

 

-powrót do strony głównej BK-