Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

AMBASADOR KARIER UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

 

 

Ruszyła kolejna edycja programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - Ambasadorowie Karier UE 2023/2024.

Celem programu dla ambasadorów „EU Careers” jest stosowanie innowacyjnych sposobów promowania pracy w instytucjach europejskich.

 

Metody promocji obejmują:

 • udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów,
 • budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji,
 • aktywną obecność w internecie i mediach społecznościowych,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

 

 

W ramach tego programu będziesz miał/a okazję:

 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów,
 • nawiązać współpracę ze studentami z całej Europy,
 • zdobyć podczas studiów doświadczenie zawodowe, które uatrakcyjni Twoje CV,
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u,
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera,
 • nawiązać kontakt z wysokimi rangą urzędnikami instytucji UE,
 • uzyskać list polecający zawierający informacje o wynikach Twojej pracy.

 

Jakie są zadania ambasadora?

 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE.
 • Identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi.
 • Rozpowszechnianie informacji na temat współpracy z instytucjami UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych.
 • Robienie prezentacji, uczestniczenie w wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym i poszukiwanie interesujących prelegentów.
 • Wykonywanie zadań przypisanych na konkretne miesiące i regularne zdawanie relacji z ich realizacji.
 • Zarządzanie profilem na Facebooku lub w innych serwisach i ich regularne monitorowanie.

 

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osób z motywacją, które wykażą się innowacyjnością i kreatywnością i będą promować możliwości pracy w instytucjach UE, a przede wszystkim posiadają następujące umiejętności i cechy:

 • doskonałe zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • gotowość do uczenia się i dzielenia informacjami,
 • zdolności adaptacyjne,
 • umiejętności organizacyjne,
 • dbałość o jakość i wydajność pracy,
 • innowacyjne i kreatywne podejście,
 • odporność na stres.

 

Wymogi podstawowe:

 • Pełnienie roli ambasadora przez co najmniej dwie godziny tygodniowo.
 • Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia bądź prezentacji lub udział w co najmniej jednym wydarzeniu bądź prezentacji związanymi z rolą ambasadora.
 • Regularna komunikacja ze swoim koordynatorem „EU Careers”.
 • Udział we wszystkich oferowanych szkoleniach (online).
 • Zapisywanie wykonanych zadań i regularne zdawanie relacji z ich realizacji.

 

Możesz się zgłosić, jeśli: 

 • jesteś obywatelem/obywatelką Unii,
 • posługujesz się płynnie językiem angielskim i jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiujesz,
 • masz możliwość wzięcia udziału w  jednodniowym szkoleniu,
 • jesteś studentem/studentką i podczas udziału w programie będziesz zarejestrowany/-a i obecny/-a na uczelni (październik 2023 r. – wrzesień 2024 r.).

 

Zgłoszenie możesz nadesłać do 23 marca 2023 r. wyłącznie na adres: bk@uz.zgora.pl

 

Aby aplikować, należy przesłać w formacie pdf:

 • CV w języku polskim,
 • CV w języku angielskim  (preferowany format CV w obu wersjach to Europass),
 • klauzula RODO,
 • list motywacyjny,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (mile widziany certyfikat potwierdzający).

CV powinno zawierać również następujące informacje:

 • nazwa uczelni w języku polskim i angielskim w każdej wersji językowej CV (PL/ANG),
 • rok i rodzaj studiów (licencjackie/inżynierskie/magisterskie/doktorskie),
 • kierunek studiów,
 • planowany rok zakończenia studiów,
 • informacja-oświadczenie, iż student - ambasador w trakcie całego roku studenckiego 2022/2024 będzie przebywał na macierzystym uniwersytecie, tzn. np. nie planuje wziąć udziału w programie ERASMUS, czy też innych programach wymiany studenckiej (niespełnienie tego warunku praktycznie uniemożliwia pełnienie obowiązków studenta - ambasadora - reprezentanta!

Jeśli pomyślnie przejdziesz przez pierwszy etap rekrutacji, zostaniesz zaproszony/zaproszona na rozmowę wstępną!

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

Ambasador Karier UE na UZ– rok 2022/2023

Joanna Kuczak.JPG

Joanna Kuczak, studentka filologii angielskiej na UZ,

Ambasadorką Karier Unii Europejskiej

 

Wiosną br. Biuro Karier UZ zachęcało studentów naszej uczelni  do udziału w rekrutacji do programu „Ambasador Karier Unii Europejskiej”.

Jest to program zainicjowany w 2010 r. przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), którego celem jest promowanie możliwości kariery w instytucjach UE, informowanie o rodzajach stanowisk, a także o procesie i zasadach rekrutacji.


W tegorocznej rekrutacji do programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) "Ambasadorowie Karier UE" edycji 2021/2022  wzięło udział 48 polskich uczelni spośród których wyłoniono 29 studentów - ambasadorów. Duży nacisk położono nie tylko na znajomość języków obcych, ale także na działalność społeczną kandydatów.


Miło nam poinformować, iż studentka II roku filologii angielskiej studiów pierwszego stopnia,  Joanna Kuczak, spełniła wszelkie wymogi i została nominowana na  Ambasadora Karier na UZ. Nasza Ambasadorka ma już za sobą pierwsze doświadczenia ze studiowania, działalności społecznej i pracy w  międzynarodowym środowisku. W roku akademickim 2019/2020 uczestniczyła w unijnym programie Erasmus + (Rzym, Uniwersytet Roma Tre), jest opiekunką studentów studiujących w ramach programu Erasmus + na Uniwersytecie Zielonogórskim, pełniła funkcję koordynatora w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Te doświadczenia powodują, że wyzwanie związane z pełnieniem funkcji Ambasadora Karier Unii Europejskiej jest dla niej kolejnym etapem rozwoju i możliwości realizowania kontaktów z rówieśnikami i przedstawicielami instytucji z całej Europy.
 

Z początkiem października wraz z pozostałymi Ambasadorami Karier Unii Europejskiej została przeszkolona przez EU Careers - Europejski Urząd Doboru Kadr. Była to świetna okazja do networkingu i wymiany dobrych praktyk z doświadczonymi ambasadorami i pracownikami UE.
 

Do Jej zadań będzie należało m.in.:

 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE,
 • identyfikowanie grup docelowych i rozpowszechnianie informacji na temat współpracy z instytucjami UE,
 • kontakty z uniwersyteckimi mediami,
 • uczestniczenie w wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym,
 • zarządzanie profilem Ambasadora Karier UE na Facebooku lub w innych serwisach.

Kontakt: FB www.facebook.com/EUCareersUZ