Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

18-22 listopada 2019

stp.JPG

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość w Polsce. Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

Od 18 listopada zapraszamy studentów i absolwentów UZ na cykl spotkań, i konsultacji z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ŚTP 2019

 

PONIEDZIAŁEK 18. XI. - PIĄTEK 22.XI.

Czy i jakim mogę być przedsiębiorcą? – wypełnij testy i wykorzystaj zdobytą wiedzę w perspektywie indywidualnej i biznesowej.
Testy kompetencji społecznych i poznawczych uświadomią Ci jakimi narzędziami dysponujesz, co przyczyni się do efektywności oraz produktywności twojego biznesu.

Test wypełniany jest on-line (w trakcie wypełniania testu musisz mieć spokój i dostęp do internetu).
Sprawdź w swoim kalendarzu w jaki dzień możesz wypełnić test (wypełnienie jednego testu zajmuje około 20 minut).
Prześlij do nas formularz zgłoszenia z TEJ strony
Otrzymasz od nas link aktywacyjny ważny 24 godz., który umożliwi Ci wypełnienie testu. Wynik testu zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie w formularzu adres e-mail.

Propozycja:
Przemyśl i przygotuj listę kompetencji miękkich charakterystycznych dla Ciebie (np. asertywność, samodzielność; elastyczność w pracy; kreatywność; wytrwałość; kultura osobista; etyka; entuzjazm; gotowość do uczenia się; inteligencja emocjonalna EQ ;  autoprezentacja – jak przedstawiasz siebie; jaką masz automotywację  – czy jesteś typem lidera;  jakie budujesz relacje – jak dogadujesz się z ludźmi; jak osiągasz stawiane cele; jak dążysz do sukcesu; kontrola emocjonalna- jak reagujesz na krytykę, jak radzisz sobie z problemami,  jak radzisz sobie ze stresem; jak zarządzasz sobą w czasie - organizacja pracy własnej).
Wypisz przynajmniej kilka najważniejszych, które Cię określają. Następnie rozwiąż test  (ok. 20 min.) i porównaj wyniki ze swoimi spostrzeżeniami.
Czy wyniki są podobne? Które z Twoich kompetencji miękkich są najbardziej rozwinięte? Które z nich wg Ciebie są lub byłby najbardziej przydatne w Twojej pracy? Sporządź kompletną listę swoich 3-5 kompetencji miękkich.
Możesz je włączyć do CV, ale przede wszystkim rozwijaj te, dla Ciebie najważniejsze.

 

WTOREK 19. XI. 2019
godzina 9.30-13.00
Biuro Karier - Open Office

Loża ekspertów
*
miejsce: hol bud. A-16  Kampus B - ul. Aleja Wojska Polskiego 69ŚRODA 20. XI. 2019

godzina 9.30-13.00
Biuro Karier - Open Office
Loża ekspertów*

miejsce: hol bud. A-29  Kampus A - ul. Prof. Z. Szafrana 4a

 

 

LOŻA EKSPERTÓW:

*Przedstawiciele  Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, działającego w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,  przedstawią informacje na temat aspektów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania na ten cel pożyczki.
Dodatkowo przedstawią możliwości pozyskiwania pożyczek zarówno inwestycyjnych jak i inwestycyjno - obrotowych na rozwój młodych  firm (start-up).

 

*Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze / Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim
Przy naszym stoisku informacyjnym wszyscy zainteresowani będą mieli okazję porozmawiać z naszymi specjalistami ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Uzyskają informacje dotyczące m.in. możliwości dofinansowania ich projektów oraz realizowanych inicjatyw z Funduszy Europejskich. Będzie to okazja do rozmów ze specjalistami na temat wsparcia m.in. na założenie firmy lub jej rozwój, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, kursy, staże, wolontariat europejski. To szansa na przegląd aktualnych konkursów na dofinansowanie projektów. Ponadto każdy chętny dowie się o bezpłatnych projektach, w których może uczestniczyć.*Urząd Miasta Zielona Góra - Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.
- Przy stoisku będzie można dowiedzieć się m.in.:
1) Jak założyć własną firmę:
    a) metody rejestracji firmy
    b) wypełnienie wniosku CEIDG-1
    c) wybór profilu działalności
    d) rejestracja firmy przez cudzoziemców
2) Jak ustanowić pełnomocnika i prokurenta
3) Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego
4) Z jakich dobrowolnych ulg ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy
5) Jakie są nowe ułatwienia i funkcjonalności dla przedsiębiorców*Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
- Jeśli chcesz się dowiedzieć jak założyć organizację pozarządową, czym różni się fundacja od stowarzyszenia, skąd pozyskiwać fundusze na działalność takich organizacji przyjdź do stoiska OWES.


*Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra
  - przy stoisku dowiesz się jak uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jak skorzystać z innych form aktywizacji zawodowej.

 

 

Program.jpg

Step Higher

program dofinansowania projektów studenckich

 

Jesteś kreatywny, otwarty na innowacje, jesteś kobietą z pasją i pomysłami na nowatorskie projekty studenckie -> APLIKUJ!
Co miesiąc dołożymy 2 000 zł do projektu z największym potencjałem!

Program skierowany jest do studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych,  informatycznych i technicznych. Studenci mogą zgłaszać się indywidualnie lub w grupach do pięciu osób. Program realizowany jest  od 1 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Jak to działa:
   1) do 5. dnia każdego miesiąca – wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego projektu  w kategorii: audyt lub podatki lub doradztwo biznesowe lub prawo,
   2) do 15. dnia każdego miesiąca – wyłonienie zwycięskiego projektu,
   3) do ostatniego dnia kolejnego miesiąca – realizacja zwycięskiego projektu.

Szczegóły i regulamin na: https://generationkpmg.pl/stephigher/

AFTERWEB-plakat.jpg.jpg
LOZ.jpg
ekopraktyki.jpg
lifestyl.jpg
JKB...png

Staże w Parlamencie Europejskim im. Roberta Schumana

parlament_europejski.jpg

 

Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Celem staży im. Roberta Schumana jest wsparcie edukacji europejskiej i kształcenia zawodowego obywateli UE oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy w Parlamencie Europejskim.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:
- mają ukończone 18 lat;
- posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
- spełniają wymogi językowe;
- przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
- nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
- w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

Kandydaci mogą ubiegać się o maksymalnie 3 staże w jednym okresie.

Terminy staży oraz terminy składania podań:
 1. Staż w okresie 1 października – 28/29 lutego – termin składania podań: 1 czerwca – 30 czerwca 2019
 2. Staż w okresie 1 marca – 31 lipca – termin składania podań: 1 listopada – 30 listopada 2019

Aby ubiegać się o staż im. Roberta Schumana, odwiedź stronę główną poświęconą stażom .
 

startup at fiege 2019.jpg
abx.png
kpmgAudit_post.png
moje stypendium.jpg
DB Schenker_Staż.jpg
agrobex.jpg
Bank Millenium praktyki.jpg