Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
gb.JPG
de.JPG

Płatny staż w Picodi

picodi-płatny-staż.png

Firma Picodi.com zaprasza do udziału w konkursie o 3 miesięczny płatny staż.

Zadaniem konkursowym jest wymyślenie i zaplanowanie kampanii wirusowej lub PR-owej. Pomysły należy przesłać wraz z CV poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konkursu. Zwycięzca konkursu będzie miał szansę odbyć płatny staż w dziale marketingu w firmie Picodi.com oraz zrealizować swój pomysł.

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Wynagrodzenie w okresie stażu będzie wynosić 700€ za miesiąc. Dla utalentowanych przewidujemy możliwość stałej współpracy po zakończeniu stażu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1.07.2018

Więcej na stronie konkursu.

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne w Berlinie

de.JPG

Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do skorzystania z trwającego pięć miesięcy Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Interna-tionales Parlaments-Stipendium IPS) w Berlinie.
IPS przeznaczone jest dla wysoko wykwalifikowanych i zainteresowanych polityką młodych ludzi, którzy po zakończeniu stypendium zamierzają powrócić do swoich krajów i współuczestniczyć w czynnym i odpowiedzialnym kształtowaniu ich demokratycznej przyszłości.
Niemiecki Bundestag, parlament Niemiec, podczas trwającego 13 tygodni stażu w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu stwarza młodym ludziom okazję do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego i procesów podejmowania decyzji politycznych oraz zebrania praktycznych doświadczeń w zakresie pracy parlamentarnej.

Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- ukończone studia wyższe,
- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego,
- znajomość niemieckiej polityki i historii oraz niemieckiego społeczeństwa,
- wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium.

Oferyjemy:
- stypendium w wysokości 500 euro miesięcznie,
- bezpłatne zakwaterowanie,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży.

Termin zgłoszeń: 30 czerwca. Wyboru stypendystów dokonuje niezależna komisja Niemieckiego Bundestagu.

Dalsze informacje w Ambasadzie Niemiec lub na stronie internetowej.

Autoryzowane szkolenia Java Oracle

Java.jpg

Wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej mamy przyjemność zaproponować Słuchaczom studiów niestacjonarnych I stopnia, w wieku 25+ udział w dwóch 40-godzinnych, autoryzowanych szkoleniach z Java Oracle. Szkolenia te skierowane są do programistów/pasjonatów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie programowania w technologii Oracle Java.
 
Kogo zapraszamy?
- osoby 25+, wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym, średnim bez szkoły policealnej (ISCED-3).
 
Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma solidną porcję wiedzy i praktyki zgodnie z wymaganiami autoryzacyjnymi Oracle Java oraz autoryzowane materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia.  Na zakończenie szkoleń każda z osób weźmie udział w zewnętrznym egzaminie, który potwierdzi zdobyte kwalifikacje realizowany przez Asseco Data Systems. Uzyskany certyfikat będzie wiarygodnym potwierdzeniem zdobytych umiejętności.


Termin rozpoczęcia szkolenia: czerwiec/lipiec 2018r.
Miejsce szkoleń: Zielona Góra.
Więcej informacji na stronie projektu.
Rejestracja: formularz-zgloszeniowy

Autoryzowane szkolenia Microsoft

Microsoft.jpg

Wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej mamy przyjemność zaproponować Słuchaczom studiów niestacjonarnych I stopnia, w wieku 25+ udział w dwóch 40-godzinnych, autoryzowanych szkoleniach z administracji systemami i programowania Microsoft. Szkolenia te skierowane są do programistów/pasjonatów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie programowania w technologii Microsoft.
 
Kogo zapraszamy?
- osoby 25+, wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym, średnim bez szkoły policealnej (ISCED-3).
 
Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma solidną porcję wiedzy i praktyki zgodnie z wymaganiami autoryzacyjnymi Microsoft oraz autoryzowane materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Na zakończenie szkoleń każda z osób weźmie udział w zewnętrznym egzaminie, który potwierdzi zdobyte kwalifikacje realizowany przez Asseco Data Systems. Uzyskany certyfikat będzie wiarygodnym potwierdzeniem zdobytych umiejętności.


Termin rozpoczęcia szkolenia: czerwiec/lipiec 2018r.
Miejsce szkoleń: Zielona Góra.
Więcej informacji na stronie projektu.
Rejestracja: formularz-zgloszeniowy

Rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2018 otwarta!

LPB.jpg

Letnie Praktyki Badawcze to oryginalny sposób na aktywne spędzenie wakacji w interdyscyplinarnym gronie ambitnych, młodych ludzi. Udział w Praktykach umożliwia uczestnictwo w różnorodnych projektach: zarówno zlecanych przez firmy jak i naukowo-badawczych. Letnie Praktyki Badawcze, dzięki unikalnemu systemowi pracy, pozwalają na wszechstronny rozwój ich uczestników. Najlepsi praktykanci, po ukończeniu Praktyk i cyklu specjalistycznych szkoleń, mają szansę dołączenia do zespołu organizatorów. Umiejętności zdobyte podczas Praktyk są również wysoko cenione na rynku pracy.

Letnie Praktyki Badawcze przeznaczone są dla studentów o szerokim spektrum zainteresowań naukowych, począwszy od matematyki i informatyki, poprzez nanotechnologię, na ekonomii i zarządzaniu kończąc.

Praktyki organizowane są w miesiącach letnich, lipiec-wrzesień w Warszawie w oparciu o Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN.

 

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 czerwca, ale zgłoszenia będą oceniane w ramach napływania, organizatorzy rezerwują sobie prawo do wcześniejszego zakończenia ich przyjmowania!

Więcej na stronie.

szlachetna-paczka.jpg
stypendium.jpg

Baner_absolwent_www_1.1.png
NBP_Konkurs_o_Nagrode_Prezesa_2018_mgr_2.jpg
Enea.png
STORCK.jpg

Kosmos-staże.jpg

praktyka Agrobex.jpg

Praktyki indywidualne w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

szpital.jpg

W środę 21 marca br. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego , sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie o współpracy, którego stroną jest Uniwersytet Zielonogórski. Celem tej współpracy jest organizacja indywidualnych praktyk studenckich dla studentów wszystkich wydziałów UZ.  Zgodnie z zawartym porozumieniem Szpital zobowiązuje się do umożliwienia realizacji indywidualnych praktyk studenckich żakom skierowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Fundacja EFC ruszyła z pierwszą edycją konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego.

NagrodaRC.jpg

Celem nowego programu jest promowanie edukacji, jako przedmiotu badań w polskich instytucjach naukowych oraz wspieranie rzetelnej wymiany wiedzy o edukacji w mediach. W 2018 roku nagrodzone zostaną istotne publikacje z tej dziedziny. Chcemy podkreślić, jak ważna jest edukacja w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa.
 

 

W 2018 roku Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
- artykuł naukowy;
- artykuł publicystyczny.

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2018 roku drogą elektroniczną na adres nagroda@efc.edu.pl. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji. Wręczenie nagród odbędzie się podczas oficjalnej uroczystości w listopadzie 2018 roku.

Więcej o Nagrodzie na stronie Fundacji.

Platinum_staz.png

Znajdź stypendium!

mojestypendium.jpg

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych.
W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach: www.mojestypendium.pl.

Saint Gobain.jpg
Cinkciarz_praktyki.png
marsz na staz.jpg